Førsteamanuenser ved Universitetet i Oslo påvirker USAs høyesterett

Peter Scharff Smith og Nora Sveaass har vært med på utarbeidelsen av en rapport om isolasjonsfengslingens skadevirkninger. Rapporten skal presenters i forbindelse med en ankesak i USAs høyesterett.

Førsteamanuensis Peter Scharff Smiths forskning er aktuell i USA. Foto: Wiki Commons

Rapporten er en såkalt “amicus brief”. “Amicus briefs” presenteres av ikke-parter i saken og signeres av “amicis” som betyr venner av retten. Scharff Smith har kommet med grundige kommentarer underveis i prosessen og hans forskning blir hyppig sitert i rapporten. 

The Abassi Brief er signert av 19 forskere og fagfolk fra USA, Sveits og Irland. Universitetet i Oslo er her representert med to navn; Peter Scharff Smith fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi og Nora Sveaass fra Psykologisk institutt.

Peter Scharff Smith har sammen med flere forskere og fagfolk vært med på å utarbeide rapporten "The Abassi Brief". Foto: UiO.

"Det har blitt en virkelig god, oppdatert og meget nyttig rapport. Rapporten samler på utmerket vis den vesentligste og nyeste forskningen om isolasjonsfengslingens virkninger. Den har også med den aller nyeste viten på hjerneforsknings-området." forteller Scharff Smith. 

Samlet sett bekrefter rapporten hva Scharff Smith konkluderer i sin artikkel The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature i tidsskriftet "Crime and Justice" fra 2006; at isolasjon i fengsler er et farlig inngrep, og at mangelen på psykologisk meningsfylt sosial kontakt gir skadevirkninger hos en stor del av de som sitter på isolat.

Han har i en årrekke jobbet med fengselsforskning og menneskerettighetsspørsmål. Blant annet var han en av initiativtagerne til både The Scandinavian Studies of Confinement research network (SSC) og Skandinavisk isolasjonsnettverk.

Isolasjon som tortur

Nora Sveaass, førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, forteller at det har vært svært meningsfylt å være med på arbeidet med rapporten.

Førsteamanuensis Nora Sveaass har i en årrekke arbeidet med problemstillinger knyttet til bruken av tortur. Foto: UiO/Psykologisk institutt.

"Det er viktig for meg å være med sammenhenger der man kan bidra til å legge press vedrørende det totale forbudet mot tortur og erstatning og rettferdighet til mennesker som har vært torturert. Jeg har vært i kontakt med dem som utarbeider rapporten tidligere, så da de spurte meg om å bidra var det helt naturlig å si ja", sier Sveaass.

Hun har i likhet med Scharff Smith kommet med utfyllende kommentarer og presiserer at det var viktig å få inn en referanse til Istanbul-protokollen som blant annet viser at isolasjonsfengsling kan klassifisere som tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Sveaass sitter for tiden i en arbeidsgruppe som arbeider videre med og oppdaterer Istanbul-protokollen som representant for «The Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT)». For henne var det også viktig at informasjon om de psykologiske skadevirkningene mennesker påføres ved bruk av isolasjon kom tydelig frem. "Disse menneskene sliter med livsvarige, alvorlige virkninger i ettertid", sier Sveaass.

Bruk av isolasjon etter 9/11

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med en ankesak til USAs høyesterett. Saken omhandler hvordan flere muslimske, sør-asiatiske og arabiske personer ble fengslet under etterforskningen i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001. Disse menneskene satt i isolat i flere måneder som ledd i USAs kamp mot terrorisme, men ble aldri dømt for terrorhandlinger.

Saken vil forelegges USAs høyesterett 18. januar 2017.

Les rapporten:

Kontaktinfo:

Se også:

Av Ingvild Knævelsrud Rabe, Per Jørgen Ystehede
Publisert 12. jan. 2017 11:05 - Sist endra 22. jan. 2021 13:20