Politiforskning i Skottland

6. - 7. juni var forskere fra IKRS og Politihøgskolen på seminar med skotsk politi og forskere ved The Scottish Institute for Policing Research

Foto: Tim Heilbronn, The Scottish Institute for Policing Research

Seminaret gikk over to dager og tok for seg temaene organisert kriminalitet og nettkriminalitet, både fra et forsker og et praktikerperspektiv.

Innledere fra IKRS var blant annet Helene Gundhus, Heidi Mork Lomell og Martin Nøkleberg. Første dagen var seminaret på Scottish Crime Campus, som samler ulike aktører for å sammen bekjempe grenseoverskridende kriminalitet.

- Det var interessant å høre hvordan de systematisk jobber med kulturelle barrierer for å danne en omforent forståelse av hva som skal prioriteres og tiltak som skal settes i gang, forteller Gundhus.

Seminaret er en del av forskningsprosjektet "New Trends in Modern Policing" ledet av Helene Gundhus som er finansiert av Norges forskningsråd

 

Av Per Jørgen Ystehede, Julie Høivik
Publisert 19. juni 2017 11:21 - Sist endra 23. juli 2018 11:45