Vil styrke den nordiske politiforskningen

Stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Martin Nøkleberg, tar over som leder for "Young Nordic Police Research Network".

Påtroppende leder for "Young Nordic Police Network" Martin Nøkleberg sammen med nåværende leder Synnøve Jahnsen i anledning årets seminar der metodiske muligheter og utfordringer ved politiforskning ble diskutert. Foto: Julie Høivik

Young Nordic Police Research Network ble opprettet i 2012 av førsteamanuensis Synnøve Ugelvik mens hun var stipendiat ved Institutt for offentlig rett. Nettverket ble startet på initiativ fra flere nordiske stipendiater på forskningsopphold ved University of Oxford, og i samarbeid med stipendiater der. Siden den gang har nettverket arrangert flere internasjonale seminarer ved Det juridiske fakultet, og dette har blant annet resultert i tre temanummer i European Journal of Police Research og i Nordisk tidsskrift for politiforskning. I 2015 overtok Synnøve Jahnsen lederrollen i nettverket, som da fikk basen sin ved PHS.

Martin Nøkleberg forsker på flyplass- og havnesikkerhet i  Norge og Australia. Foto: UiO

En av hovedtankene bak nettverket er å samle unge «nordiske» politi/policing forskere for å utvikle og styrke den nordiske politiforskningen, altså skape et fruktbart diskusjonsforum. Nettverket bidrar med et unikt komparativt rammeverk som kan gi ny innsikt og fange opp likheter og forskjeller mellom de nordiske landene.  Siden oppstarten har antall medlemmer økt betraktelig, og det er nå også inkludert medlemmer fra andre ikke-nordiske land som Storbritannia og Canada for eksempel, sier påtroppende leder i nettverket, Martin Nøkleberg.

Årets konferanse har tittelen "Doing Police Research" og Nøkleberg presenterer paperet The challenges of negotiating research access to security environments – experiences of conducting research on the airport and port securityscape in Norway. Dette temaet har han også skrevet om tidligere i et forskningsnotat i Translational Criminology Magazine.

Deler erfaringer

Konferansen er finansiert av NsfK og støttet av Politihøgskolen og hadde i år 26 deltagere fra flere land. Nåværende leder av nettverket, Synnøve Jahnsen forteller at bakgrunnen for seminaret var at de ville finne et tema som samlet de unge politiforskerne på tvers av fagdisipliner.

Synnøve Jahnsen forsker blant annet på kriminalitetsforebygging, politistrategier og metoder, organisert kriminalitet og trafficking. Foto: Privat

Jeg tror man ser seg selv bedre i møte med andre. Dette gjelder også i forskningen. Det er lettere å forstå hva som er særegent norsk om man har kunnskap og forståelse av et annet system. Derfor er det viktig at vi møter andre unge forskere fra andre land, både fordi man gjerne oppdager at man sitter med mange av de samme spørsmålene, og sånn sett deler erfaringer og problemforståelse, samtidig som man skjønner hva som er særegent med det systemet man selv forsker innenfor, avslutter Jahnsen.

Medlemmer av nettverket jobber også nå med et spesialnummer av Nordisk Politiforskning der metodiske utfordringer, grenser og muligheter knyttet til politi- og policingforskning er temaet.

 

 

Av Ingvild Knævelsrud Rabe
Publisert 18. mai 2017 14:50 - Sist endra 22. mai 2017 10:02