Seks norske fengsler

- utstilling om endringer i synet på murer og straff fra 1850 til i dag.  

Sophia Angelis (t.v) og Hedda Giertsen (t.h.) ønsker hjertelig velkommen til utstilling. Også med i prosjektgruppen, men ikke tilstede da bildet ble tatt er Elisabeth Tostrup og Zahra Memarianpour. Foto: UiO.

Six Norwegian Prisons: Ideas Spaces Experiences 1850 – today

- Hvordan har ulike ideer om fengsler nedfelt seg i fengselsarkitekturer fra midten av det 18. århundre, og hvordan opplever og erfarer fanger disse rommene, var utgangspunktet for prosjektet vårt, forteller professor emerita Hedda Giertsen.

Arbeidet har resultert i utstillingen Six Norwegian Prisons: Ideas, Spaces, Experiences 1850 – today som vil vises på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fra 28. august til 12. september. På ettermiddagen den 28. august, fra kl. 15:00 - 17:00, vil det også arrangeres et seminar.

Sitat fra utstillingen. Foto: privat.

Giertsen er kriminolog og har i mange år blant annet forsket på norske fengsler. Sammen med Sophia Angelis, Elisabeth Tostrup og Zahra Memarianpour har hun besøkt seks fengsler i Norge; Hamar fengsel fra 1850, Ila fengsel- og forvaringsinstitusjon 1939, Ullersmo fengsel 1970, Bergen fengsel 1990, Halden fengsel 2010 og Eidsberg fengsel som åpnet i 1864, og som ble renovert og utvidet i 2017. 

Mens Giertsen er kriminolog, har de andre bakgrunn blant annet som arkitekter. Våre ulike fagbakgrunner har gjort det spennende og lærerikt å samarbeide om dette temaet, forteller Giertsen.    

- Vi har snakket med ansatte og intervjuet fanger for å lære om, og av, deres erfaringer med utforminger av fengselsområder, både inne og ute. I tilknytning til åpningen arrangerer vi et seminar der vi tar opp spørsmål om fengselsarkitektur og vil diskutere fremtidens fengsler.

- Vi gleder oss til åpningen og håper mange har lyst og anledning til å komme, avslutter Giertsen. 

For mer informasjon om utstillingen og seminaret, se Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo sine nettsider.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 14. aug. 2018 15:33 - Sist endra 7. mai 2019 09:38