Donald Trump og F-ordet

Hvordan kan rettshistorien hjelpe oss forstå dagens USA ledet av president Donald Trump? Kom og hør om fascisme, rettsstatens utfordringer og Trump.

President Donald Trump og vise-president Mike Pence. Foto: Wiki Commons

Fascisme og rettsorden

Dette er tema på ett av mange spennende seminar som arrangeres ved fakultetet høsten 2018.

Den 11. oktober kommer Michael A Livingston skal holde foredrag med tittelen "The Other F-Word: Fascism, "Rule of Law,” and the Trump Era”.

«Vi gleder oss», forteller, Peter Scharff Smith. «Livingstone er en internasjonal størrelse innen blant annet rettshistorie. Særlig hvordan rettsstater feilet å forhindre fascisme har opptatt ham».

Arrangementet er et samarbeid mellom Institutt for privatrett (IfP) og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS), hvor Livingston’s presentasjon også tilbys som del av emnet Law, Ideology and Human Rights Violation.

«Trumps forhold til, og tidvis angrep på det amerikanske rettsvesenet er et tema som opptar mange. Dette er en gylden anledning til å komme å høre en sentral forsker på feltet» forteller Hans Petter Graver.

Rettsstaten under press

Hans Petter Graver (IfP) og Peter Scharff Smith (IKRS) samarbeider også på forskningsprosjektet Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press. Prosjektet, ledet av Graver, tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettssikkerhet under autoritære regimer. Målsettingen er å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Hvordan reagerer dommere på slike autoritære metoder, og under hvilke vilkår forvitrer rettssikkerheten?

«Kampen for å bevare rettsstatens verdier er ikke bare noe som skjedde før i tiden, langt borte eller på fremmed sted – men er en pågående prosess. Det blir da det vel så viktig å forstå forutsetninger for hvorfor rettsstaten tidvis ikke fungerer, som hva som fungerer» sier begge.

«Det skal også bli spennende å høre hvordan Livingston kan bidra med informasjon til pågående forskning ved fakultetet».

Både forelesningen og forskningsprosjektet er del av det tverrfaglige samarbeidet ved Juridisk fakultet der perspektiver fra juss, historie og rettssosiologi møtes for både å belyse, og løse, samfunnsutfordringer.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 28. sep. 2018 11:01 - Sist endra 1. okt. 2018 14:38