Fagmiljø på IKRS topp-rangert

Norges Forskningsråd har lansert rapporten fra en internasjonal evaluering av samfunnsvitenskapene i Norge, og Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) fikk toppkarakter.

Fra venstre: forskningsleder Thomas Ugelvik og instituttleder May-Len Skilbrei. Under lanseringen av rapporten var de i møte med leder av Bangladesh Society of Criminology, Ziaur Rahman, om muligheter for samarbeid. Foto: UiO. 

Det var bare to institusjoner som fikk toppkarakterer for sin forskning innenfor området sosiologi, - den ene ble gitt til IKRS.

I rapporten får instituttet karakteren 5 – som tilsier at forskningen er utmerket, original og internasjonalt ledende (Excellent original research at the international forefront). 

- Jeg er kjempestolt over laget mitt som gjør en fantastisk god – ja, utmerket – jobb, forteller instituttleder, May-Len Skilbrei. Det er jo spesielt gledelig å se at vårt miljø klarer å kombinere så høy forskningsaktivitet og -kvalitet med å tilby et av landets mest populære studier.

- Nå er det viktig å huske at dette er en evaluering av sosiologifaget i Norge. Vårt miljø er utpreget fler- og tverrfaglig og vår relasjon til den juridiske forskningen er spesielt viktig for oss og kvaliteten på vår forskning, og - liker jeg å tro - for kvaliteten på den juridiske forskningen.

Veien framover

- Vi er i gang med mange spennende prosjekter, forteller forskningsleder ved IKRS, Thomas Ugelvik. Rapporten er en fantastisk anerkjennelse av IKRS, men vi hviler ikke på laurbærene. Av forbedringspotensialer nevner evalueringen økt fokus på kvantitativ metodekompetanse og mer tverrfaglig samarbeid med fakultetets juridiske fagmiljøer. Her har vi allerede tatt grep, blant annet med å ansette Synøve Andersen som førsteamanuensis II i empirisk rettsforskning med spesialkompetanse på kvantitativ metode. Vi har også flere spennende prosjekt og samarbeidsplaner på trappene, så fremtiden er også lys!  

Evalueringen av samfunnsvitenskapene munner ut i anbefalinger til kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet, men ikke minst til institusjonene.

«Evaluation of the Social Sciences in Norway” kan lastes ned på Forskningsrådet sine sider.

Se også:

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 21. juni 2018 10:47 - Sist endra 22. jan. 2021 13:30