Kjersti Lohne tatt opp i Akademiet for yngre forskere

Postdoktor Kjersti Lohne ved Det juridiske fakultet er valgt ut til å være medlem av Akademiet for yngre forskere.

Foto: UiO

Akademiet for yngre forskere ble opprettet etter initiativ fra Det Norske Videnskaps-Akademi og er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere.

Akademiet skal være en pådriver for nyskapende forskningsformidling og en attraktiv vitenskapelig debattarena.

Samarbeid på tvers

- Det er både en stor overraskelse og utrolig hyggelig å bli tatt opp i Akademiet for yngre forskere (AYF). Jeg ser frem til muligheten til å styrke det faglige, sosiale, og vitenskapspolitiske samarbeidet i lag med andre engasjerte yngre forskere på tvers av akademia, forteller Kjersti Lohne.

Lohne forsker på rettsliggjøringens, og særlig straffens rolle i å skape global sosial orden. Dette kommer til uttrykk i flere av Lohnes pågående forskningsprosjekter som favner blant annet det internasjonal strafferettsfeltet og særlig ICC - Den internasjonale straffedomstolen i Haag og krigen mot terror.

Første fra IKRS

Kjersti Lohne er den første fra IKRS som har blitt tatt opp i Akademiet for yngre forskere. Hun er også den første kriminologen som har mottatt Hans Majestet Kongens gullmedalje som tildeles fremragende, yngre forskere for vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

- Vi er selvfølgelig stolte over at Kjersti er invitert inn i dette spennende fellesskapet og er glade for at en med hennes fagbakgrunn, engasjement og skarpe hode skal bidra til å videreutvikle dette. Unge forskere forbindes ofte med forskningspolitiske spørsmål om midlertidighet, men det er grunn til å lytte til dem i mange andre spørsmål også, sier instituttleder May-Len Skilbrei.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 19. okt. 2018 10:42 - Sist endra 22. jan. 2021 13:31