Kriminologisk fagdag

IKRS-studenter inviterer til faglig påfyll.

Fra venstre til høyre: Maren Larsen, Vilde Linnea R. Bredesen, Rikke Kjærås, Ingrid Vestnes, Emma O. Eliassen, Katrine D. Grindheim og Mathilde Bergli. Foto: privat.

Nettverk Etter Soning fra Røde Kors som snakket om endringsarbeid i praksis, Wayback som snakket om arbeidet sitt med tilbakeføring, Politiet om æresrelatert vold, Konfliktrådet om arbeidet de gjør -  dette var kun noen av innleggene som du kunne få med deg på årets kriminologiske fagdag. I tillegg foreleste instituttleder May-Len Skilbrei om seksuell vold. Hun synes det var veldig hyggelig å bli spurt om å holde innlegg på Fagdagen.

- Jeg benyttet anledningen til å snakke om noe av det jeg er mest interessert i, nemlig voldtekt, og tilhørerne stilte gode spørsmål og virket interesserte i temaet, forteller Skilbrei.

- Vi arrangerer denne dagen både for å gi kriminologistudenter et lite innblikk i hva man kan jobbe med eller forske på senere, men også for å tilby faglig innhold som vi kanskje ikke hadde fått i de andre forelesningene våre. Arrangementet er for øvrig åpent for alle som vil komme, men det er naturligvis et overtall av studenter som deltar, forteller Ingrid Vestnes.

Vestnes sitter i faggruppa som er en del av fagutvalget på bachelornivå på kriminologi, og består av studenter. Hvert år arrangeres Fagdagen, hvor de inviterer forskjellige relevante aktører for å komme å holde foredrag.

- Fagutvalget gjør et fantastisk arbeid for læringsmiljø, sier programrådsleder Helene Gundhus. Fagdagen er en viktig arena hvor studentene bestemmer tema. Faggruppa får fin erfaring i å arrangere seminarer, og vi er stolte av engasjementet de har for å lage møteplasser mellom forskere, organisasjoner og praktikere.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 31. okt. 2018 10:23 - Sist endra 22. jan. 2021 13:33