Nytt nettverk om stopp og sjekk

Gundhus er blitt med i internasjonalt forskernettverk om politimetoder.

Police Stops blir en arena for sammenligning av ulike lands rettsregler og kontroll av politiet kontrollmidler, og et sted å dele kunnskap om forskning på folks erfaringer med å bli stoppet og kontrollert av politiet forteller professor i kriminologi, Helene Gundhus, Foto:UiO/Ystehede.

Politiets praksis med stopp og sjekk og europeisk politi sine praksiser med migrasjonskontroll er tema for nytt internasjonalt nettverk.

Helene Gundhus fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) deltar i Police Stops med ledende politiforskere fra 19 andre europeiske land. 

COST-nettverk

Police Stops er et European Cooperation in Science and Technology (COST) nettverk som mottar støtte fra Horizon 2020 programmet. COST-nettverk er forskerinitiert I den forstand at det er forskere selv som bestemmer tema for nettverk de søker støtte til. Målsetningen for COST-nettverk er ikke kun informasjonsutveksling, men og samarbeid om søknader til fremtidige forskningsprosjekt. Nettverksmidlene kan også gjerne brukes av yngre forskere til konferanser, forskningsopphold og lignende, noe de vil ha stor glede av senere i karrieren.

- «Police Stops» referer til praksiser der politiet gis mulighet til å stoppe personer, forhindre at han eller hun går videre og, hvis nødvendig, gjennomføre en sjekk. Vi skiller gjerne mellom to typer: den reaktive der politiet velger å stoppe personer fordi de er mistenksomme og den proaktive der målet er å forebygge kriminalitet og bidra til ro og orden. Overalt i Europa er denne praksisen gjenstand for stor debatt. Målet er å dele kunnskap og forståelsen av politikontroller i Europa, forteller Gundhus.

Nettverket ledes av Professor Sofie De Kimpe, Vrike Universiteit Brussel, og Dr. Mike Rowe, University of Liverpool.

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 5. nov. 2018 09:49 - Sist endra 5. nov. 2018 09:49