Dyrker frem unge forskere

Årets samling for nordiske policing-forskere gikk av stabelen denne uken, da Young Nordic Police Research Network arrangerte seminar.

Kontroll av gjenger: Tidligere leder i nettverket, Synnøve Jahnsen ved Uni Research Rokkansenteret forsker blant annet på kontrollen av motorsykkelgjenger. Foto: Nøkleberg/UiO

«Body-worn cameras», motorsykkelgjenger og tillit til politiet

Leder for nettverket: Martin Nøkleberg, stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Foto: Ystehede/UiO

- Årets seminar søkte å belyse den pluraliserte polisiære virksomheten i de nordiske landene. Ved å bevege seg bort fra statssentrerte forståelser åpnes det opp for å inkludere nye viktige empiriske områder og teoretiske perspektiver, forteller leder i nettverket, Martin Nøkleberg fra Institutt for kriminologi og rettsosiologi.

Det resulterte i et bredt utvalg av presentasjoner fra de ulike landene. Blant annet snakket Declan Falconer fra University of Leeds om utviklingen av politibetjenters bruk av kamera i Storbritannia, Synnøve Jahnsen fra Uni Research Rokkansenteret pratet om kontrollen av motorsykkelgjenger, mens Dorian Schaap fra Radboud University Nijmegen fokuserte på strategier for økt tillit til politiet i England, Danmark og Nederland. 

En møteplass for unge forskere

- Young Nordic Police Research Network er en arena der unge forskere får presentere ikke bare sine prosjekter, men også ideer, forklarer nestleder Julie Høivik fra SERAF. Hun legger vekt på hvordan de skaper en god atmosfære for tilbakemelding og diskusjon, samt muligheter for å knytte kontakter med andre på feltet, noe som er viktig i oppstartsfasen av en forskerkarriere. 
Nettverket har siden det startet opp i 2014, holdt jevnlige arrangementer om et bredt utvalg av temaer innenfor polisiær forskning, hvor det en gang i året arrangeres et større seminar. De har også en søstergruppe ved Universitetet i Oxford.

Av Tara Søderholm
Publisert 8. juni 2018 15:02 - Sist endra 8. juni 2018 15:02