Hvordan forstå politiets rolle i migrasjonskontroll

Helene O. I. Gundhus er aktuell med bloggpost om hvordan forskere kan konseptualisere politiets rolle i migrasjonskontroll.

Illustrasjonsfoto: Flickr/GRC/RCMP

Professor Helene O. I. Gundhus, ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, har lang erfaring med å forske på politiets virksomhet. Hun er i tillegg professor II ved Politihøgskolen og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter som undersøker politiet, kriminalitetskontroll og migrasjonshåndtering. Nå er hun aktuell med bloggposten "Reflexivity and Theorizing: Conceptualizing the Police’s Role in Migration Control" på Oxford University sin anerkjente blogg Border Criminologies

Border Criminologies er et nettverk av kjente forskere, praktikere og personer som har opplevd grensekontroll, som forsker på effektene av grensekontroll. Gundhus skriver om hvordan man kan bruke deltagende observasjon blant de som kan definere hvilke agendaer som skal være gjeldende, for å forstå kontroll og sikkerhetsarbeid. Hun reflekterer over egne erfaringer med forskning på politiets migrasjonskontroll, og ser på hvordan refleksjon over posisjonering kan bidra med ny analytisk kunnskap. 

Les hele bloggposten på Border Criminologies sin blogg her.

Publisert 31. jan. 2019 10:42 - Sist endra 31. jan. 2019 10:42