Kriminologiprofessor publisert i topp-rangert tidsskrift

Sveinung Sandberg har publisert i verdens høyest rangerte kriminologitidsskrift Criminology.

Professor i kriminologi Sveinung Sandberg. Foto: UiO.

Sist gang en ansatt ved institutt for kriminologi og rettssosiologi publiserte i Criminology, var i 1961 da Nils Christie (1928 - 2015) hadde en oversiktsartikkel om skandinavisk kriminologi.

Orginal kombinasjon av empiri og teori

Artikkelen «Putting a price on drugs: An economic soiological study of price formation in illegal drug markets» som Sandberg har skrevet sammen med Kim Møller ved Malmø Universitet handler om hvordan pris på rusmidler forhandles og bestemmes i illegale markeder.

- Det er svært uvanlig å kombinere innsikter fra behaviorial economics og kulturanalyse, dette er svært forskjellige tradisjoner og måter å jobbe vitenskapelig på. Men vi mener at økonomisk sosiologi har et rammeverk, blant annet ved å fokusere på institusjoner, nettverk og kultur som gjør dette mulig. Det gjør at artikkelen ikke bare foreslår et samlende rammeverk for studier av rusmarkeder, men også for studier av alle illegale marked, forteller Sandberg. 

- De fleste studier av narkomarked er basert på data fra de laveste nivåene, og salg til brukere. Det har vært vanskelig å få innsikt i hva som skjer høyere oppe i hierarkiene. Vi har et unikt datasett med dybdeintervju med 70 store selgere og smuglere som Kim og jeg har publisert i to andre topp 3-4 kriminologiske tidsskrifter i USA (Justice Quaterly og Journal of Research in Crime and Delinquency). Et slikt datasett tror jeg ikke det er noen andre i Europa som har, mener Sandberg.

Criminology

Tidsskriftet Criminology som blir publisert av The American Society of Criminology er verdens høyest rangerte kriminologitidsskrift.

- Vi ønsket å publisere i Criminology fordi det er regnet som det beste tidsskriftet på feltet. Det blir lest av mange, inkludert de ledende forskerne på feltet og har en kvalitetssikring som det er vanskelig å finne andre steder. Det var også viktig for oss å prøve å nå forskere utenfor Europa. Det amerikanske feltet er stort og mye ledende forskning skjer her. Med god grunn har skandinavisk kriminologi primært vært rettet mot Europa, så det krever litt tilpasning for å nå amerikanerne.  

Lang og lærerik review-prosess

Prosessen med å få publisert sin forskning i Criminology har vært lang og lærerik, forteller Sandberg.

- De bruker 3-5 reviewere på hver artikkel og redaktøren er også svært involvert med detaljerte kommentarer. Vi redigerte artikkelen fire ganger og prosessen tok flere år, de første rundene med store endringer, blant annet en fullstendig omskriving av analysen, og senere med mindre, men like fullt helt avgjørende endringer. Det var utfordrende siden reviewerne hadde svært forskjellig bakgrunn og vi måtte tilpasse oss forskjellige tradisjoner. Slike runder er likevel helt avgjørende for å sikre den faglige kvaliteten.

Sandberg mener det er viktig at forskere prøver å publisere i topp-rangerte internasjonale tidsskrift, til tross for at arbeidesprosessen er lang og tidkrevende.

- Jeg tror det er viktig å prøve å publisere i topp-rangerte tidsskrift fordi det er den beste måten å sikre kvaliteten på forskningen. Her sparrer man med de ledende ekspertene og får innspill det er vanskelig å få andre steder. De får også inn så mange artikler at de kan tillate seg å velge ut de beste og mest originale, som fører feltet videre. Det er også viktig å publisere i de høyest rangerte tidsskriftene, både i Europa og i USA, fordi dette er tidsskriftene som leses mest. På denne måten kan det ses som en form for formidling – om enn i forskerkretser. Dette er noe som er glemt i debatten om Plan S. Kvaliteten på de fleste åpne tidsskriftene er så dårlig at de har lite spredning, og få lesere.   

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 27. feb. 2019 10:55 - Sist endra 28. feb. 2019 09:11