Slik påvirker valgomatene politikk

Bruker du valgomater for å se hvilket parti som er for deg? Da bør du vite at algoritmer som ligger bak valgomatene er med på å bestemme partier du blir anbefalt.

Bildet kan inneholde: .

Mareile Kaufmann er post.doktor i kriminologi og har blant annet skrevet om politiets bruk av algoritmer i sitt arbeide. Her er Mareile i samtale med NRKs valgomat-team. Foto: Åsmund Matzow (NRK).

En valgomat er en partitest som skal hjelpe deg med å finne ut hvilket politisk parti du står nærmest. Du vil før både lokal- og Stortingsvalg finne mange medier som tilbyr dette på sine nettsider. 

Har du lurt på hvordan valgomater kommer fram til resultatet? Det er dette som Mareile Kaufmann har snakket med teamet bak NRK sin valgomat om. 

Algoritmer - en femte statsmakt?

Pressen blir ofte omtalt som den fjerde statsmakt, da særlig for dens rolle som kritiker og overvåker. Fra før har både blogging og medievitenskap blitt omtalt som en femte statsmakt.

Er dette også en beskrivelse som bør benyttes om algoritmer og programmeringsspråk, da de er med på å forme demokratiske prosesser?

- Det som er viktig for meg er å vise frem at algoritmene som står bak dagens apper, medier og andre digitale tilbud hverken er en «objektiv teknologi», eller en «svart boks», sier Mareile.

- Algoritmer er politiske fordi de former samfunnsprosesser og påvirker det offentlige ordskiftet. Vi som er stadig mer utsatt for algoritmenes anbefalinger trenger å forstå hvordan journalister, utviklere, designere og mange andre jobber sammen og har innflytelse på hvordan algoritmene virker.

Du kan lese mer om NRK sin Valgomat og om algoritmenes makt på NRK sine nettsider.

Se også

Forskning om algoritmer av Mareile

Av Per Jørgen Ystehede
Publisert 27. aug. 2019 09:55 - Sist endra 22. jan. 2021 13:36