Arrangement

Kommende

Tid og sted: 16. apr. 2020 10:1511:00, zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Hvordan kan avhandlingens studie av brukermedvirkning og empowerment i norske fengsler bidra til forskningens diskusjon om hva eksepsjonalisme ('Nordic penal exceptionalism') egentlig innebærer og betyr?

 

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, offisielt.
Tid og sted: 16. apr. 2020 11:1515:00, Zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Tid og sted: 23. apr. 2020 13:0015:00, Domus Juridica

Stipendiat Thomas Anton Sandøy ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: Bygning, Tak, Hellige steder, Arkitektur, Interiørdesign.
Tid og sted: 22. juni 2020 14:0015:45, Gamle festsal (Domus Academica)

Avslutningsseremonien for master i kriminologi og rettssosiologi avholdes i Gamle festsal (Urbygningen) mandag 22. juni.

Bildet kan inneholde: branch, øye, svart og hvit, sirkel, kvist.
Tid og sted: 23. juni 2020 09:0016:00, Domus Juridica (Tullinløkka), Auditorium 2, 2. etg.

Konferanse om forskningen på voldelig ekstremisme i Skandinavia og hva denne betyr for forebyggingsarbeid og storsamfunnet.