Et bedre politi?

Seminar i forbindelse med Liv Finstads fratredelse som professor ved IKRS

Hva er godt og dårlig politiarbeid? Foto: F. Saggio/UiO

Alle virksomheter lover ”å lære av feil”; politiet ikke unntatt. Dette ble satt på spissen i forbindelse med 22. juli-kommisjonens rapport og kritikk av politiet. Politiet som lærende organisasjon og kunnskapsbasert erfaringslæring blir framhevet som ideal, og politireformen er lansert som en kvalitetsreform. Men hva sees på som ”feil” i politiet? Og hva kjennetegner det motsatte – ”godt politiarbeid”? Hva fremmer og hemmer forbedringer i politiet? 

På seminaret vil innlederne formidle både prinsipielle og konkrete betraktninger om slike spørsmål. 

Innledere:

  • Siv Hallgren, leder av Gjenopptakelseskommisjonen
  • Vidar Halvorsen, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Kjetil Lussand, politioverbetjent ved Felles operativ enhet, Sør-Vest politidistrikt
  • Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt
  • Christin Thea Wathne, seniorforsker og forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Møteleder: Liv Finstad

Seminaret er åpent for alle.*

VELKOMMEN!

*Vi serverer kaffe og frukt fra kl. 11:30.

Publisert 8. aug. 2017 11:52 - Sist endret 8. aug. 2017 11:57