"Gjer vel Dykkar konto". Om politiforskning i 25 år

Fratredelsesforelesning ved professor Liv Finstad.

Liv Finstad har vært ansatt ved IKRS siden 1985, og som professor fra 2000. Foto: Jørgen Braastad

Institutt for kriminologi og rettssosiologi inviterer til Finstads fratredelses-forelesning med tittelen:

”Gjer vel Dykkar konto”. Om politiforskning i 25 år.

Høsten 1992 startet Finstad et langvarig feltarbeid i politiet som bl.a. endte opp i boken Politiblikket. Forskningsprosjektet var kontroversielt både i politiet og på Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og Finstad vil starte forelesningen med å belyse politiforskningens status for 25 år siden. Hva har skjedd deretter? Hva er politiforskningens status i dag?

Det som var kontroversielt for 25 år siden framstår ikke som like kontroversielt i dag, verken i politiet eller i akademia. I likhet med mange andre politiforskere vil Finstad med tilfredshet oppsummere at politiforskningens volum i løpet av disse 25 årene nærmest har eksplodert og at politiforskningens temaer aldri har vært så mangfoldige. Men verken politi eller politiforskere bør klappe hverandre på skuldrene og tenke at alt er såre vel – Finstad vil også ta opp hva hun ser som aktuelle problemer både i politiet og i forskningen. 

På forelesningen vil Finstad også fortelle hva som ligger i den noe kryptiske tittelen ”Gjer vel Dykkar konto”.


Åpent for alle.

Publisert 8. aug. 2017 10:12 - Sist endret 20. sep. 2017 08:40