Forbrytelsen, flukten og fengselet

Foredrag ved Per Ole Johansen med et kriminologisk blikk på Arthur Omres romaner.

Den tilårskomne debutanten Arthur Omre var særegen for sin litterære samtid, med sine temaer. Dessuten kunne han skrive og visste han skrev om, med erfaringene fra sitt turbulente liv. Arthur Omre ca 1940. Foto: Oslo Museum

Møtet mellom skjønnlitteratur og kriminologi er inspirerende, begge veier. Kriminologiske vinklinger kan åpne for flere måter å forstå en roman på, samtidig som romanen vil kunne by på anskueliggjøring av kriminologisk teori. Dertil kommer den historisk- kriminologiske relevansen, med romanen som tidsbilde og historisk inspirasjon.

Per Ole Johansen vil se nærmere på romanene «Smuglere» (1935), «Flukten» (1936), «Sukkenes bro» (1937) og «Kristinus Bergman» (1938). I disse romanene er Omre en meget skarp kritiker av fengslene og den inhumane praksisen med å forvise vanskjøttede barn til anstalter, eller til en prisgitt eksistens som gratis arbeidskraft for gårdbrukere som var mer opptatt av fortjeneste enn omsorg. Omre var en pioner i denne sammenhengen også.

I følge Johansen er en roman møtet mellom tekst og leser. Det vil si en tekst vil kunne representere flere «romaner», også for hver og en av oss, i ulike faser av livet.

"Måten jeg leste Omre på da jeg var gymnasiast er annerledes enn hvordan jeg leser Omre i dag, både fordi jeg har levd lenge og fordi det er med det kriminologiske blikket jeg har studert Omres tekster ved denne anledning."

Hjertelig velkommen til et møte med Omre og Johansen!

Åpent for alle.

Publisert 12. mars 2018 09:24 - Sist endret 11. apr. 2018 13:26