Bevis i straffesakskjeden

I en kriminalsak er bevis med på å bestemme utfallet i saken. Voldtektssaker blir ofte omtalt som vanskelig å bevise, eller som saker uten bevis. Hva er bevis og hva kan bevis bevise?

Fingeravtrykk er et eksempel på bevis som fraktes fra et åsted. Foto: wiki commons.

Bevis blir til og endrer seg i straffesakskjeden, det vil si på veien fra åstedet til laboratoriet, politiet, retten og til slutt domsavsigelsen.

På dette seminaret vil Corinna Kruse holde et foredrag om åstedstedundersøkelser med særlig fokus på standardisering og vitenskapeliggjøring av åstedsrapporten.

Kruse har skrevet flere artikler og bok om kunnskapsproduksjon og kunnskapsoverføring i form av bevis i rettssystemet.

Program:

  • 13.00 Velkommen ved May-Len Skilbrei
  • 13.05 "Att förmedla brottsplatsanalyser", ved universitetslektor Corinna Kruse
  • 13.50 Kommentarer ved Heidi Mork Lomell
  • 14.05 Pause
  • 14.15 Kommentarer ved Bente Mevåg, avdelingsleder Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus
  • 14.30 Diskusjon

Seminaret arrangeres i samarbeid med Solveig Laugerud ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

Åpent for alle. Hjertelig velkommen!

Publisert 8. jan. 2019 10:56 - Sist endret 21. jan. 2019 10:57