Forsvar for kriminalromaner?

- seminar om litteratur, fantasi og vitenskap

Bildet kan inneholde: illustrasjon, plakat, skjønnlitteratur, tilpasning, kjeve.

I «Forsvar for kriminalromaner» utgitt i 1946 hevdet forfatteren Sigurd Hoel (1890-1960) at kriminalromaner var både til glede og nytte. De var sunne å lese og samfunnsnyttige.

Med utgangspunkt i Hoels polemiserende essay vil innlederne på dette seminaret diskutere noen utvalgte verker fra kriminalromantradisjonen.    

Er det (fortsatt) behov for et forsvar for kriminalromaner? Hva slags kunnskap får vi og hva, om noe, lærer vi av kriminalromaner?

Program

10:00: Kaffe.

10:10: Velkommen og innledning «Kriminalromanen til glede – til nytte – eller til noe helt annet?» ved Per Jørgen Ystehede

10: 30: «’Kriminalitet’ fra bonde- og bygdesamfunn til storindustriens enevelde. Et perspektiv på den svenske forfatterens Martin Kochs forfatterskap» ved Per Ole Johansen

11:30: Pause – Kaffe og frukt

11:45: «The Non-Fiction Novel»: refleksjoner rundt «true crime»-genren i lys av Truman

Capotes «In Cold Blood» (1965) ved Vidar Halvorsen

12:45: Lunsj

13:15: «Agatha Christie og den uklare identiteten» ved Katja Franko

14:15: «Jan Kjærstads Berge (2017) – mellom kriminalroman og 22. juli-litteratur» ved Silje Warberg

15:00: «Rettsstaten og tidsånden. Litteratur, sosiologi og kriminalistisk fantasi i Collini-saken» ved Sverre Flaatten

15:45: Oppsummerende diskusjon (ferdig senest 16:15)

Ordstyrer: Per Jørgen Ystehede

Det er begrenset antall plasser. Påmelding til Per Jørgen Ystehede innen 01.10.2019.

Publisert 20. mai 2019 11:26 - Sist endret 8. okt. 2019 13:58