Isolasjonsproblematikken

- på tide med fengselsreform?

Bildet kan inneholde: svart, hvit, svart og hvit, monochrome, linje.

Foto: Wiki commons

IKRS og Jussbuss inviterer til panelsamtale om isolasjon og fengselsreform.

Å frata et allerede frihetsberøvet menneske sosial kontakt er et svært inngripende maktmiddel. Fanger tilbringer mer enn 22 timer innelåst på en celle, og sosial interaksjon er redusert til et skremmende minimum. Isolasjonsproblemet har eksistert og vært debattert i mange år. De fleste er i dag enige om at isolasjon er skadelig og har negative følger ved seg. Likevel har lite skjedd.

Vi har derfor samlet et spennende panel for å diskutere hvilke reformer som må til. Finnes det i det hele tatt en løsning?

I panelet deltar:

  • Helga Fastrup Ervik - kontorsjef for Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
  • Peter Scharff Smith, professor på Institutt for kriminologi og rettssosiologi
  • Brie Williams, MD, MS, University of California, San Francisco.
  • Maria Hessen Jacobsen, advokat og medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg.

Flere spennende deltakere vil bli annonsert.

Seminarspråket vil være på engelsk.

Publisert 26. aug. 2019 12:08 - Sist endret 11. sep. 2019 16:06