Voldtekt i retten: Er det en ny definisjon vi trenger?

Voldtekt er et alvorlig lovbrudd som rammer mange, likevel rapporterer jevnlig media, utsatte og aktørene i straffesakskjeden om problemer med å straffeforfølge det. Hva skyldes disse problemene og hva kan man gjøre med det?

Bildet kan inneholde: hånd.

DNA-prøver fra kroppen eller klærne til offeret til rettssaken. Foto: Scanpix/ Kallestad.

De siste årene har flere land endret sin voldtektslovgivning til å forby mangel på samtykke heller enn bruk av tvang. Dette er noe som diskuteres i Norge også. Et sentralt argument for en slik endring er at en slik rettslig definisjon vil gjøre det lettere å straffe gjerningspersoner.

På dette seminaret vil innlederne gi en oversikt over hvordan voldtekt defineres i norsk rett i dag og håndteres av politi og rettens aktører, og presentere fordeler og ulemper ved dagens rettslige definisjon.

Innledere er

Velkommen til kriminalpolitisk seminar i forbindelse med studiestart.

 

Publisert 2. juli 2019 11:26 - Sist endret 13. aug. 2019 18:06