Boklansering - The Crimmigrant Other: Migration and Penal Power

En bok om migrasjon, grenser, statens makt og kriminalisering

Bildet kan inneholde: tekst, font, teknologi, tilpasning.

Norge er bare et av mange vestlige land der det ofte føres en høylytt debatt om «ulovlig migrasjon» og innvandring og kriminalitet?  Men hvordan kan mennesker være ulovlige? Hva betyr dette i praksis? Hva er egentlig kriminalisering av migrasjon?

Katja Frankos bok beskriver hvordan kriminalisering har blitt en stadig viktigere middel for å håndtere uønsket migrasjon, og hvordan «krimmigranten» er blitt en sentral kontrollobjekt for den norske staten. «Krimmigranten» får kjenne på kroppen statens bruk av former for både utlendingskontroll og kriminalitetskontroll. Med utgangspunkt i egen forskning beskriver hun denne utviklingen og spør: hva er konsekvensene når straffesystemet brukes på denne måten?

Katja Franko er professor i kriminologi og har et gjennom sitt forfatterskap sett på ulike sider av spørsmål knyttet til globalisering, kriminalitet, overvåkning og kriminalisering. Hun vil presentere boken og dermed ha en samtale om boken med Thomas Hylland Eriksen, professor i sosial antropologi, og sosiolog og forsker Jan-Paul Brekke.

 

Ordstyrer er professor og migrasjonsforsker May-Len Skilbrei.

Det vil etter presentasjonene bli mulig å stille spørsmål fra salen.

 

Hjertelig velkommen!

Arrangør

Institutt for kriminologi og rettssosiologi i samarbeid med Kulturhuset
Publisert 6. feb. 2020 16:22 - Sist endret 7. feb. 2020 11:14