Overvåkingskapitalismen

En samtale med Shoshana Zuboff

Bildet kan inneholde: tekst, reklame, skrift, plakat.

Shoshana Zuboff er Harvard-professoren som har varslet en hel verden om hvordan overvåkingskapitalismen truer frihet og demokrati. Hvordan preger overvåkingskapitalisme samfunnet i dag?

Med sine "gratis" tjenester har giganter som Google og Facebook gitt oss et tilbud vi ikke kunne takke nei til. Til gjengjeld forsyner de seg med enorme mengder data om vår oppførsel og preferanser, som de selger videre til høystbydende. Det er dette Zuboff kaller overvåkingskapitalisme, et fenomen som truer med å omforme samfunnet like mye som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet.

I overvåkingskapitalismens tid er vi ikke bare konsumenter, vi utgjør selve råvaren. Den skjulte og sofistikerte bruken av dataene våre gir oss ikke bare skreddersydd innhold og reklame. Den er blitt et verktøy til å forutsi og påvirke vår atferd, både som kunder, borgere og velgere. Og den utgjør en mektig trussel mot så vel demokratiet som vår personlige frihet. 

Zuboffs bok The Age of Surveillance Capitalism er nå oversatt til norsk. Professor Zuboff er med på videolink fra Harvard, og vil før samtalen gi en kort introduksjon til boken.

Torsdag 22.10. kan du høre henne i en eksklusiv samtale med Mareile Kaufmann. 

Det er et begrenset antall plasser i Wergeland-salen – lenke til gratisbilletter til arrangementet legges ut søndag 18.10. Samtalen foregår på engelsk og vil bli strømmet 

Publisert 25. sep. 2020 10:00 - Sist endret 16. okt. 2020 10:37