Hvordan kan vi som forskere snakke med mennesker som har opplevd traumatiske hendelser uten å gjøre skade?

Foredrag ved Marianne Opaas

Bildet kan inneholde: person, panne, smil, kinn, hake.

Marianne Opaas. Foto: Nkvts.

Temaer som vil bli belyst:

  • Traumer, sammensatte (komplekse) traumer, posttraumatisk stress og andre fysiske og psykiske reaksjoner.
  • Hva er re-traumatisering? Når er det fare for re-traumatisering?
  • Forskningsintervjuer med mennesker som har opplevd traumer – og   eventuelt med annen kulturbakgrunn. – Hvordan møte informantene så det blir en så god erfaring for dem som mulig?

Marianne Opaas er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og spesialist i klinisk psykologi og samfunnspsykologi

Foredraget finner sted på rom 8113 i Domus Juridica. Antallet plasser er begrenset og tildeles etter et førstemann til mølla-prinsippet.

Påmelding gjøres på e-post til Charlotte Lysa - Charlotte.lysa@jus.uio.no

Frist for påmelding: 21. august.

Merk: Seminarspråk er engelsk.

Publisert 12. aug. 2021 09:42 - Sist endret 12. aug. 2021 16:33