Fra vaksinepass til passérseddel?

Vil vi i framtiden trenge vaksinepass for å gå til frisøren? 

Bildet kan inneholde: hånd, erme, gest, finger, skrift.

Diskusjonen som nå pågår om koronavaksinasjoner peker i retning av mulig utvidet bruksområde for vaksinepass. Foto: Shutterstock.

Tradisjonelt er et pass noe man må vise frem for å krysse internasjonale grenser. For å få et pass må man være borger og ha en klarlagt rettslig identitet i det landet hvor passet er utstedt. Enkelte stater, som Norge, har nasjonale ID-system. For å beskytte befolkningens helse, opererer for eksempel noen afrikanske stater også med krav om vaksinekort for gulfeber.

Siden våren 2020 har det pågått en internasjonal debatt om vaksinepass. Diskusjonen som nå pågår om koronavaksinasjoner peker imidlertid i retning av mulig utvidet bruksområde for vaksinepassene: At de ikke skal være begrenset til grensepasseringer, men også skal kunne anvendes innenlands og lokalt. Det kan innebære at norske borgere må legitimere og registrere seg med et vaksinepass når de for eksempel skal inn i et kjøpesenter, offentlig kontor, på toget eller fly, eller til legen eller frisøren.

Innledere er:

  • Anna Nylund, jurist og professor ved UiT - Norges Arktiske Universitet
  • Einar Øverenget, filosof og professor ved Høgskolen i Innlandet
  • Magnus Løberg, forsker ved Institutt for helse og samfunn 

Moderator er Kristin Bergtora Sandvik, professor i rettssosiologi ved Juridisk fakultet og Research professor i humanitære studier ved Fredsforskningsinstituttet PRIO. 

Se også kronikk i Dagbladet:

Dette Webinaret er det 9 i rekken som tar for seg rettsstaten og Korona. 

Pressekontakt: Per Jørgen Ystehede

Publisert 11. mars 2021 10:33 - Sist endret 7. juli 2022 12:30