Smittestopp og smittesporing – hva har vi lært gjennom to år med pandemi?

Seminaret belyser noen spørsmål rundt nåværende og fremtidig arbeid rundt smittevernberedskap spesielt og helsekriser generelt: Hvilke tiltak har fungert? Hva kan vi gjenbruke og hva bør vi endre eller forkaste, slik at vi er bedre forberedt på en ny helsekrise? Hvilken rolle bør digital teknologi spille i dette arbeidet, og hvordan?

Hånd som holder en mobil som viser Folkehelseinstituttet digitale løsning for smittesporing. Foto.

Foto: Folkehelseinstituttet.

I løpet av de siste to årene har både nasjonale og kommunale helsemyndigheter utviklet digitale løsninger for smittesporing av COVID-19. Noen av løsningene har fungert godt mens andre, som for eksempel Smittestopp 1, ble raskt lagt ned/fjernet.

Smittesporing er et viktig tiltak i bekjempelsen av spredning av smittsomme sykdommer, og COVID-19 pandemien gjorde det klart at Norge manglet god smittevernberedskap. Nasjonale og kommunale helsemyndigheter har derfor arbeidet aktivt de to siste årene, med å utvikle slik beredskap, i første omgang mot COVID-19.

Seminaret samler sentrale deltagere i debatten om Smittestopp spesielt og smittesporing generelt. Privat og offentlig sektor samt akademia er representert til en diskusjon om hvordan digital teknologi kan bidra til trygge, bærekraftige og effektive tilnærminger til helsekriser.

 

Deltakelse på seminaret krever påmelding via Nettskjema.

Påmelding 

Sted:

Kjerka. Gå via inngangen på vestsiden mot Domus Biblioteca/Frederiks gate (ved Aulakjelleren).

Program 

10.00-10.10: Velkommen og introduksjon av dagens program

10.10-10.30: Smittestopp fra et forskningsperspektiv ved Kristin Bergtora Sandvik (IKRS/PRIO)

10.30-11.00: Smittestopp dissekert ved Tjerand Silde (NTNU)

11.00-11.30:  Kommentarer ved Roger Schäffer (FHI) og Johannes Brodwall (Sopra Steria)

11.30-11.45: Spørsmål og kommentarer

11.45-12.15: Lunsj

12.15-13.00: Smittesporing, deltagelse og datafisering ved Mona Naomi Lintvedt (SERI) og Ragnhild Bassøe Gundersen (HISP)

13.00-13.10: Pause 

13.10-13.55: Paneldebatt ved Susanne Lie (Datatilsynet) og Trond Arve Wasskog

13.55-14.00: Avslutning og takk for i dag

Publisert 2. aug. 2022 11:15 - Sist endret 16. sep. 2022 16:27