Arrangement - Side 8

Bildet kan inneholde: kunst, gatekunst, tegnefilm, mural, visuell kunst.
Tid og sted: 3. mars 2020 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, DB

Forskergruppene Migrasjonsrett og VERDI inviterer til lunsjseminar for å diskutere dommen HR-2019-2286-A. Dommen reiser spørsmål både om Høyesteretts vektlegging av barnets beste, og om juridiske og etiske dilemmaer i møtet mellom migrasjonspolitikk og enkeltpersoners stilling.

Bildet kan inneholde: hår, eyewear, briller, hake, smil.
Tid og sted: 27. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

Tid og sted: 27. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Bildet kan inneholde: .
Tid og sted: 13. sep. 2019 12:0014:00, Rom 543, Domus Nova

IKRS inviterer studenter og ansatte til et seminar om kriminologiens rolle i det offentlige ordskifte.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.
Tid og sted: 12. sep. 2019 14:1516:00, Rom 770, Domus Nova

Siden våren 2017 da Donald Trump ble president har det skjedd en dreining mot høyre i den amerikanske kriminalpolitikken.