Arrangement - Side 10

Tid og sted: 20. okt. 2017 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:1511:00, Audiotorum 4, 2. etg Urbygningen

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Police discretion and illegal wildlife trade: dilemmas and potential solutions

Statue av Justitia.
Tid og sted: 18. okt. 2017 15:1517:00, Møterom, 3 etg, Domus Bibliotheca

Hva kjennetegner vellykket tverrfaglighet? Hva kan vi håpe på å oppnå ved å samarbeide på tvers av faglige grenser i studiet av straff?

Tid og sted: 29. sep. 2017 12:0013:00, Eckoffs Hjørne, 2nd floor, Domus Bibliotheca

The current technological revolution is increasingly challenging existing regulation while providing new opportunities for legal research and practice.

Tid og sted: 22. sep. 2017 14:1515:00, Professorboligen

Fratredelsesforelesning ved professor Liv Finstad.