Arrangement - Side 11

Tid og sted: 29. jan. 2018 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv.

Original tittel: Biopiracy from a green criminological perspective

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 29. jan. 2018 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How would a Southern Criminology epistemology deal with climate change as a criminological issue?

Tid og sted: 18. jan. 2018 18:0020:30, Litteraturhuset

Hvilket rom gir universiteter i dag forskere og studenter til å utfordre makt og bidra til sosial forandring?

Tid og sted: 12. des. 2017 10:1512:00, 770, Domus Nova

Stipendiat Kristina Kepinska Jakobsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 7. des. 2017 10:0012:00, 770, Domus Nova

Stipendiat Knut Sørensen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.