Arrangement - Side 6

Tid og sted: 25. apr. 2018 15:1517:00, Rom 770, 7 etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Foredrag ved Per Ole Johansen med et kriminologisk blikk på Arthur Omres romaner.

Tid og sted: 23. apr. 2018 18:00, Frokostkjelleren

Innebærer strafferettens klare fordømmelse av visse handlinger også et et problematisk entydig og ensidig perspektiv på handlingene? Velkommen til åpent debattmøte.

Tid og sted: 16. apr. 2018 09:0016:00, Professorboligen

- diskusjonsmøte om fremtidige forskningsprosjekter

Tid og sted: 12. apr. 2018 16:0018:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

I 2014 avga tilregnelighetsutvalget sin innstilling, departementet valgte å gå en annen vei. Mens vi venter på behandlingen i Stortingets justiskomité tar vi debatten om den vanskelige tilregneligheten. 

Tid og sted: 8. mars 2018 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Lovbrytende protestbevegelser - og kontrollen av dem.

Originaltittel: Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014)  

Disputasen foregår på Engelsk.