Arrangement - Side 10

Tid og sted: 12. apr. 2018 16:0018:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

I 2014 avga tilregnelighetsutvalget sin innstilling, departementet valgte å gå en annen vei. Mens vi venter på behandlingen i Stortingets justiskomité tar vi debatten om den vanskelige tilregneligheten. 

Tid og sted: 8. mars 2018 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Lovbrytende protestbevegelser - og kontrollen av dem.

Originaltittel: Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014)  

Disputasen foregår på Engelsk.

Tid og sted: 8. mars 2018 10:1511:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: In the dissertation, the trajectory of the British animal rights campaigners Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) serves as a starting point from which to develop theories of the dynamics of social movement and the policing of conflict. In other words, the conflict between SHAC and Huntingdon Life Sciences (HLS) serves as a starting point for Ellefsen’s analysis of the relationship between protest and protest policing. For his trial lecture the committee would like Ellefsen to assess how the theories, models and concepts he relates to and develops in the dissertation hold up to other cases of protest and protest policing.  

Tid og sted: 2. feb. 2018 12:0013:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Rettsdogmatiske og rettssosiologiske perspektiver

Tid og sted: 31. jan. 2018 15:1517:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

Fremmedkrigere, radikalisering, og straffegjennomføring.