Ledige stillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Teknisk-administrative stillingar

Ingen ledige stillingar.

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i mai og desember kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.

Ledige student- og vit.ass stillingar på Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Error: Failed to load feed: /nifs/om/jobb/studentstillingar/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed