Nøkkeltall og utviklingstendensar

Forsking om kriminologiske og rettssosiologiske tema har blitt utført i Noreg i over 100 år, mens IKRS er ikkje så gamalt.

Instituttet i si noverande organisasjonsform har eksistert siden 2000, då Institutt for kriminologi forente krefter med Institutt for rettssosiologi. 
 

I 2000 bestod IKRS av 5 faste vitskapelege tilsette, mens i 2009 var det 10 faste vitskapelege tilsette. I same periode blei talet uteksaminerte hovedfags-og mastergradsstudentar tredobla.

Kriminologiske og rettssosiologiske emner er blant dei mest populære ved Universitetet i Oslo. I 2014 var det totale talet på søkjarar på kriminologi 3304, der 470 hadde kriminologi som fyrsteval.

Det går til ein kvar tid ca 60 studentar på masterprogramma ved IKRS. Det blir teke opp 30 på masterstudiet kvart år, noko som er ca tre gonger meir enn det gamle hovudfags-programmet i 2000.

I tillegg til dei faste vitskapelege tilsatte har IKRS 10 interne stipendiatar, og 7 eksterne, som er teke opp på ph.d. programmet.

Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 21. juli 2014 14:09