Instituttstyret

Instituttstyret er samansett av fylgjande medlemmar:

Instituttleiar professor May-Len Skilbrei
Stedfortredar professor Thomas Ugelvik

Representant for dei mellombels vitskapelige tilsatte:
stipendiat John Todd

Representant for det teknisk administrative personale:
forskningsrådgiver Per Jørgen Ystehede

(vara: studiekonsulent Kristine Nybø)

Studentrepresentant: Mari Ramse Berntsen

Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 23. apr. 2019 09:10