Programråd for Bachelor i kriminologi, Master i kriminologi og Master i rettssosiologi - PKRS

PKRS er delegert det kooridinerande overordna ansvaret for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi, jf § 15 og 16 i Styringsreglar for Det juridiske fakultet.

PKRS har sju medlemmar; tre faste vitskapelege tilsatte, to studentrepresentantar, ein teknisk administrativt tilsatt og ein åremålstilsatt.

Vitskapelege tilsatte
Programrådsleiar Professor Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Professor  Peter Scharff Smith

Professor Katja Franko

 

Studentrepresentantar
Representant for Master i kriminologi og Master i rettssosiologi: Helene Walquist

Representant for Bachelor i kriminologi: Katrine Grindheim
 

Teknisk-administrativ tilsett
Studiekonsulent Ingeborg Dalby

Åremålsatilsett
Stipendiat Martin Nøkleberg

 

Sekretær for programrådet ved IKRS er studiekonsulent Ingeborg Dalby. Saker til programrådet kan sendast til ingeborg.dalby@jus.uio.no

 

Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 7. sep. 2020 16:06