Frode Lyshaugen

Bilde av Frode Lyshaugen
English version of this page
Telefon +47-22850217
Mobiltelefon 22850217
Rom 767
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Lyshaugen jobber som studiekonsulent ved IKRS.

Arbeidsområder

 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • Planlegging av undervisning for alle emner ved IKRS
 • Kvalitetssikring og evaluering av undervisning
 • Opptak til masterprogrammene i kriminologi og rettssosiologi
 • Oppsett av sensurkommisjoner til eksamen
 • Eksamensavvikling på hjemmeeksamen/semesteroppgaver
 • Ansvarlig for bilagslønn til eksterne sensorer og undervisere
 • Innpassing av ekstern utdanning, utenlandsk og norsk
 • Vedlikehold, opprettelse og oppfølging av instituttets utvekslingsavtaler
 • Ansvarlig for instituttets semestersider, emnesider og programsider på nett
 • Sekretær for IKRS' programråd
 • Superbruker i registreringssystemet AURA.
 • Superbruker i Fronter.
 • Superbruker i det elektroniske bilagslønnssystemet

Verv

 • Tillitsvalgt for NTL på Det juridiske fakultet
 • Varamedlem i styret for NTL UiO

Bakgrunn

Frode Lyshaugen har hovedfag i kriminologi.

Emneord: Studieadministrasjon, Studentveiledning, Masteropptak
Publisert 2. mars 2009 14:38 - Sist endret 8. aug. 2018 14:13