Per Jørgen Ystehede

Seniorrådgiver - Teknisk- administrativ gruppe
Bilde av Per Jørgen Ystehede
English version of this page
Telefon +47 22850131
Mobiltelefon +4792483712
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Ystehede er utdannet kriminolog (M.phil. in Criminological Research) fra Cambridge University, og idéhistoriker (Cand.philol.) fra Universitetet i Oslo. 

Ansvarsområder

 • Sekretæriatsleder for Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi
 • Forskningsadministrative oppgaver for instituttleder, kontorsjef og forskerprosjektledere
 • Forskningsadministrativ støtte for søknader om ekstern finansiering (gjennomlesning av søknader, oppsett av budsjett og administrativ oppfølging av forskningsprosjekter)
 • Forskningsadministrativt samarbeid med fakultetet (JUS-FANE)
 • Internasjonalisering
 • Forskningsformidling
 • IKRS superbruker for ePhorte

Verv

Emneord: Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt

Publikasjoner

 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims. I Crowhurst, Isabel; dewey, susan & Izugbara, Chimaraoke (Red.), The Routledge International Handbook of Sex Industry Research. Routledge. ISSN 9781351133906. doi: 10.4324/9781351133913-48.
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). Cultural Representations of 19th-Century Prostitution. I Rafter, Nicole & Brown, Michelle (Red.), The Oxford Encyclopedia of Crime, Media, and Popular Culture. Oxford University Press. ISSN 9780190494674. doi: 10.1093/acrefore/9780190264079.013.214.
 • Ystehede, Per Jørgen (2016). Contested Spaces: On Crime Museums, Monuments and Memorials. I Knepper, Paul & Johansen, Anja (Red.), The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice. Oxford University Press. ISSN 978-0199352333.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). The Shadowy Man of Reason - Beccaria and the Norwegian Abolitionist Movement. Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario. ISSN 1828-437X. s. 143–150.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Two suspicious persons: Norwegian Narratives and Images of a Police Murder Case, 1926-1950. Media History. ISSN 1368-8804. 20(4), s. 368–383. doi: 10.1080/13688804.2014.949420.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Demonizing being: Lombroso and the ghosts of criminology. I Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (Red.), The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. ISSN 0415509777. s. 72–97.
 • Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (2013). Introduction. I Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (Red.), The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. ISSN 0415509777. s. 1–7.
 • Ystehede, Per Jørgen (2012). Constructing a Meta-History of Eco-global criminology: On Brute Criminologists, Mortified Bunnies, Nature and its Discontent. I Ellefsen, Rune; Larsen, Guri & Sollund, Ragnhild (Red.), Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3493-1. s. 57–70. doi: 10.4324/9781315578651-4.
 • Johansen, Per Ole & Ystehede, Per Jørgen (2010). Nordic economic crime research: Work in progress. I Ystehede, Per Jørgen (Red.), Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. ISSN 978-82-7688-020-5. s. 7–10.
 • Ystehede, Per Jørgen & Rafter, Nicole (2010). Here Be Dragons: Lombroso, the Gothic and Social Control. I Deflem, Mathieu (Red.), Popular Culture, Crime and Social Control. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781849507325. s. 263–284.
 • Ystehede, Per Jørgen & Rafter, Nicole (2009). Lombroso e la cultura di massa. I Montaldo, Silvano (Red.), Cesare Lombroso cento anni dopo. UTET. ISSN 8802081395.
 • Ystehede, Per Jørgen (2009). La Scandinavia. I Montaldo, Silvano (Red.), Cesare Lombroso cento anni dopo. UTET. ISSN 8802081395.
 • Ystehede, Per Jørgen (2001). Den onde tanke. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (2013). The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. ISBN 0415509777. 372 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2012). Let´s put it all together. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi. ISBN 9788276880250. 3 s.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-676-6. 194 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. ISBN 978-82-7688-020-5. 148 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2008). In the twilight of Good and Evil. Cesare Lombroso and the Criminological Imagination. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 978-3639071283. 164 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Houge, Anette Bringedal; Ystehede, Per Jørgen & Hol, Maud (2022). Når vold skal gjøres til tekst.
 • Graver, Jenny & Ystehede, Per Jørgen (2022). Administrativt ansatte bør ytre seg mer. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sollund, Ragnhild & Ystehede, Per Jørgen (2019). International conventions on the wrong track . [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen & Sollund, Ragnhild (2019). Internasjonale konvensjoner på villspor. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi sin nettside.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018). Strenge tiltak mot radikale kan gjøre vondt verre. [Internett]. www.forskning.no.
 • Ellefsen, Rune; Ystehede, Per Jørgen & Kanestrøm, Jorunn (2018). Kontrollen med ulovlige protestaksjoner tar stadig nye former. [Internett]. Det juridiske fakultetet.
 • Ystehede, Per Jørgen; Villman, Emma & Plambech, Sine (2017). Migration from the cradle to the grave. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen & Søderholm, Tara Matilde (2017). Seksuelle overgrep i krig kan ikke løses i rettssalen alene. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Søderholm, Tara Matilde & Ystehede, Per Jørgen (2017). Filmfestival som forskning og formidling. http://www.uio.no/.
 • Ystehede, Per Jørgen & Søderholm, Tara Matilde (2017). Seksuelle overgrep i krig kan ikke løses i rettssalen alene. http://www.uio.no/.
 • Ystehede, Per Jørgen (2017). Cesare Lombroso. I Kerley, Kent R. (Red.), The Encyclopedia of Corrections. Wiley-Blackwell. ISSN 9781118845387.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016). Global criminal law-making – a Western industry? [Fagblad]. Science Nordic.
 • Ystehede, Per Jørgen (2016). Contested Spaces: reflecting on criminological museum historiography.
 • Lohne, Kjersti & Ystehede, Per Jørgen (2016). Global strafferett – en vestlig industri? [Internett]. uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016). Global strafferett – en vestlig industri? [Internett]. Forskning.no.
 • Ystehede, Per Jørgen; Fosse, Marit; Mohn, Sigmund Book & Franko, Katja (2016). Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere. [Internett]. Forskning.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). La modernità di Beccaria e la prospettiva abolizionista.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Med rett til å bite. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Når tilliten til myndighetene svikter. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Flaatten, Sverre & Ystehede, Per Jørgen (2014). 'What's past is prologue'. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 11(2), s. 135–141. doi: 10.1177/1477370813494739.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Om frosker, fremmed magi og samfunn i forvandling. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1, s. 129–137.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). The Development of Criminology in Norway.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Crime Museums, Monuments and Memorials.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). The reception of Lombroso in Scandinavia - then and now.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Norsk kriminalistforenings historie.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Fortellinger om Lombroso - presentasjon av The Cesare Lombroso Handbook.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lindbekk, Monika (2013). Egyptisk familelovgivning etter revolusjonen. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012). - Ikke en rettstat verdig. [Internett]. Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 7–16.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lindbekk, Monika (2011). Revolusjon i egyptisk familierett? [Internett]. UiO.no.
 • Ystehede, Per Jørgen & Mohn, Sigmund Book (2011). Migrasjon og politiarbeid. [Internett]. UiO.no.
 • Ystehede, Per Jørgen & Dullum, Jane (2011). Kriminalitet i Norge.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lohne, Kjersti (2011). Global rettferd gjennom global rett.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Hvor får utsatt minoritetsungdom hjelp? EXTRABLADET. Helse og Rehablitering.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Tja, prosjekt og prosjekt ... Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Den undertrykte biologien? - noen refleksjoner rundt Vibeke Ottesens' biosososial kriminologi prosjekt. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Født til hor - forbryterkvinnen, den prostituerte og den normale kvinnen. Albertine. ISSN 1500-3167. s. 18–21.
 • Frøjd, Elise Koppang & Ystehede, Per Jørgen (2009). Fengsler danner ikke nettverk. [Internett]. Forskning.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2007). Test. [Internett]. UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. des. 2008 14:23 - Sist endret 24. okt. 2022 13:41

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter