Per Jørgen Ystehede

English version of this page
Telefon +47 22850131
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Teknisk- administrativ gruppe

Bakgrunn

Ystehede er utdannet kriminolog (M.phil. in Criminological Research) fra Cambridge University, og idéhistoriker (Cand.philol.) fra Universitetet i Oslo. Haldenser

Ansvarsområder

 • Forskningsadministrative oppgaver for instituttleder, kontorsjef og forskerprosjektledere
 • Forskningsadministrativ støtte for søknader om ekstern finansiering (gjennomlesning av søknader, oppsett av budsjett og administrativ oppfølging av forskningsprosjekter)
 • Forskningsadministrativt samarbeid med fakultetet (JUS-FANE)
 • Nettredaksjonelt samarbeid med fakultetet (Nettredaksjonen@jus)
 • Internasjonalisering
 • Forskningsformidling
 • IKRS Pressekontakt
 • IKRS Nettredaktør
 • IKRS superbruker for Cristin
 • IKRS superbruker for ePhorte

Verv

Emneord: Budsjett, Cristin, Ekstern finansiering, Forskningsadministrasjon, Pressekontakt, Redaktør, Rapportering

Publikasjoner

 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). Cultural Representations of 19th-Century Prostitution. I Rafter, Nicole & Brown, Michelle (Red.), The Oxford Encyclopedia of Crime, Media, and Popular Culture. Oxford University Press. ISSN 9780190494674. doi: 10.1093/acrefore/9780190264079.013.214.
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims. I Crowhurst, Isabel; dewey, susan & Izugbara, Chimaraoke (Red.), The Routledge International Handbook of Sex Industry Research. Routledge. ISSN 9781351133906. doi: 10.4324/9781351133913-48.
 • Ystehede, Per Jørgen (2016). Contested Spaces: On Crime Museums, Monuments and Memorials. I Knepper, Paul & Johansen, Anja (Red.), The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice. Oxford University Press. ISSN 978-0199352333.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Two suspicious persons: Norwegian Narratives and Images of a Police Murder Case, 1926-1950. Media History. ISSN 1368-8804. 20(4), s. 368–383. doi: 10.1080/13688804.2014.949420.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). The Shadowy Man of Reason - Beccaria and the Norwegian Abolitionist Movement. Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario. ISSN 1828-437X. s. 143–150.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Demonizing being: Lombroso and the ghosts of criminology. I Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (Red.), The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. ISSN 0415509777. s. 72–97.
 • Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (2013). Introduction. I Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (Red.), The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. ISSN 0415509777. s. 1–7.
 • Ystehede, Per Jørgen (2012). Constructing a Meta-History of Eco-global criminology: On Brute Criminologists, Mortified Bunnies, Nature and its Discontent. I Ellefsen, Rune; Larsen, Guri & Sollund, Ragnhild (Red.), Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3493-1. s. 57–70. doi: 10.4324/9781315578651-4.
 • Johansen, Per Ole & Ystehede, Per Jørgen (2010). Nordic economic crime research: Work in progress. I Ystehede, Per Jørgen (Red.), Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. ISSN 978-82-7688-020-5. s. 7–10.
 • Ystehede, Per Jørgen & Rafter, Nicole (2010). Here Be Dragons: Lombroso, the Gothic and Social Control. I Deflem, Mathieu (Red.), Popular Culture, Crime and Social Control. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781849507325. s. 263–284.
 • Ystehede, Per Jørgen (2009). La Scandinavia. I Montaldo, Silvano (Red.), Cesare Lombroso cento anni dopo. UTET. ISSN 8802081395.
 • Ystehede, Per Jørgen & Rafter, Nicole (2009). Lombroso e la cultura di massa. I Montaldo, Silvano (Red.), Cesare Lombroso cento anni dopo. UTET. ISSN 8802081395.
 • Ystehede, Per Jørgen (2001). Den onde tanke. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ystehede, Per Jørgen & Knepper, Paul (2013). The Cesare Lombroso Handbook. Routledge. ISBN 0415509777. 372 s.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-676-6. 194 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2012). Let´s put it all together. Nordisk Samarbeidsråd for kriminologi. ISBN 9788276880250. 3 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Økonomisk kriminalitet. Nordiske perspektiver. Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. ISBN 978-82-7688-020-5. 148 s.
 • Ystehede, Per Jørgen (2008). In the twilight of Good and Evil. Cesare Lombroso and the Criminological Imagination. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 978-3639071283. 164 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ystehede, Per Jørgen & Sollund, Ragnhild (2019). Internasjonale konvensjoner på villspor. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Sollund, Ragnhild & Ystehede, Per Jørgen (2019). International conventions on the wrong track . [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ellefsen, Rune; Ystehede, Per Jørgen & Kanestrøm, Jorunn (2018). Kontrollen med ulovlige protestaksjoner tar stadig nye former. [Internett]. Det juridiske fakultetet.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018). Strenge tiltak mot radikale kan gjøre vondt verre. [Internett]. www.forskning.no.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi sin nettside.
 • Ystehede, Per Jørgen; Villman, Emma & Plambech, Sine (2017). Migration from the cradle to the grave. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen & Søderholm, Tara Matilde (2017). Seksuelle overgrep i krig kan ikke løses i rettssalen alene. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Søderholm, Tara Matilde & Ystehede, Per Jørgen (2017). Filmfestival som forskning og formidling. http://www.uio.no/.
 • Ystehede, Per Jørgen & Søderholm, Tara Matilde (2017). Seksuelle overgrep i krig kan ikke løses i rettssalen alene. http://www.uio.no/.
 • Ystehede, Per Jørgen (2017). Cesare Lombroso. I Kerley, Kent R. (Red.), The Encyclopedia of Corrections. Wiley-Blackwell. ISSN 9781118845387.
 • Ystehede, Per Jørgen (2016). Contested Spaces: reflecting on criminological museum historiography.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016). Global criminal law-making – a Western industry? [Fagblad]. Science Nordic.
 • Ystehede, Per Jørgen; Fosse, Marit; Mohn, Sigmund Book & Franko, Katja (2016). Fra kontroll av svensker til kontroll av syrere. [Internett]. Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti & Ystehede, Per Jørgen (2016). Global strafferett – en vestlig industri? [Internett]. uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016). Global strafferett – en vestlig industri? [Internett]. Forskning.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). La modernità di Beccaria e la prospettiva abolizionista.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Når tilliten til myndighetene svikter. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Med rett til å bite. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen (2014). Om frosker, fremmed magi og samfunn i forvandling. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 1, s. 129–137.
 • Flaatten, Sverre & Ystehede, Per Jørgen (2014). 'What's past is prologue'. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 11(2), s. 135–141. doi: 10.1177/1477370813494739.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lindbekk, Monika (2013). Egyptisk familelovgivning etter revolusjonen. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Fortellinger om Lombroso - presentasjon av The Cesare Lombroso Handbook.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). The reception of Lombroso in Scandinavia - then and now.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Norsk kriminalistforenings historie.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). Crime Museums, Monuments and Memorials.
 • Ystehede, Per Jørgen (2013). The Development of Criminology in Norway.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012). - Ikke en rettstat verdig. [Internett]. Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
 • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-676-6. s. 7–16.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lohne, Kjersti (2011). Global rettferd gjennom global rett.
 • Ystehede, Per Jørgen & Lindbekk, Monika (2011). Revolusjon i egyptisk familierett? [Internett]. UiO.no.
 • Ystehede, Per Jørgen & Dullum, Jane (2011). Kriminalitet i Norge.
 • Ystehede, Per Jørgen & Mohn, Sigmund Book (2011). Migrasjon og politiarbeid. [Internett]. UiO.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Hvor får utsatt minoritetsungdom hjelp? EXTRABLADET. Helse og Rehablitering.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Tja, prosjekt og prosjekt ... Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Den undertrykte biologien? - noen refleksjoner rundt Vibeke Ottesens' biosososial kriminologi prosjekt. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2010). Født til hor - forbryterkvinnen, den prostituerte og den normale kvinnen. Albertine. ISSN 1500-3167. s. 18–21.
 • Frøjd, Elise Koppang & Ystehede, Per Jørgen (2009). Fengsler danner ikke nettverk. [Internett]. Forskning.no.
 • Ystehede, Per Jørgen (2007). Test. [Internett]. UiO.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. des. 2008 14:23 - Sist endret 27. nov. 2021 17:38