Thomas Mathiesen

Bilde av Thomas Mathiesen
Telefon +47 22850116
Brukernavn
Besøksadresse Kriminologi/Rettssos St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Thomas Mathiesen tok sosiologi ved University of Wisconsin, 1953-55 og doktorgrad ved Universitetet i Oslo i 1965 med avhandlingen The Defences of the Weak. Mathiesen ble professor i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet i 1972.

Mathiesen har vært gjesteforsker ved University of California i Santa Barbara (1967), Berkeley (1975), Universitetet i Trømsø (1980). Universitetet i Warsawa (1988) og ved Universitetet i Bremen (1988).

Mathiesen ble professor emeritus i 2004. 

Faglige kompetanseområder

Mathiesen har arbeidet med rettssosiologiske og kriminologiske problemstillinger og med aksjonsforskning, og har vært aktiv i kriminalpolitisk arbeid gjennom foreningen KROM, der han var formann 1968–73. Hans bøker har blitt oversatt til bl.a. svensk, dansk, tysk, engelsk, italiensk, spansk og kinesisk.

Thomas Mathiesen arbeider for tiden med analyser av regelverk om forebygging av terrorisme etter 11. september 2001, med vekt på de personvernproblemene som dukker opp i kjølevannet av reglene, og den fare som foreligger for at politisk arbeid snarere enn terrorisme rammes. I denne sammenheng har Mathiesen også arbeidet med overvåkningssystemer som Schengen informasjonssystem, Europols datasystemer, Eurodac-systemet osv.I den senere tid har det vært viktig å fokusere på det såkalte "datalagringsdirektivet", som godt kan bli implementert også i Norge, og som åpner adgang til å lagre, for lang tid, elektroniske spor etter telefon, mobil, internettkontakt, hvor og når det ringes fra og til, osv.Mathiesen har hatt et nært samarbeid om disse temaene med organisasjonen Statewatch i London.
 

Priser

 • Member of Phi Beta Kappa 1955 (University of Wisconsin) in recognition of high attainments in liberal scholarship.
 • The Denis Carroll prize ved The World Congress of the International Criminological Society i 1978, for booken The Politics of Abolition (1974).
 • Zola-prisen, Oslo, januar 2003, gitt av Foreningen til Fremme av Sivilt Mot.
 • Æresdoktor ved Lunds Universitet, Sverige, mai 2003.
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi

Publikasjoner

 • Mathiesen, Thomas (2018). Crime Down? Prisons Up?, In Massimo Pavarini & Livio Ferrari (ed.),  No prison.  EG Press.  ISBN 1911439138.  8.
 • Mathiesen, Thomas (2016). Huset med det rare i, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  Artikkel.  s 359 - 374
 • Mathiesen, Thomas (2015). Book 1: The politics of abolition revisited Part 1 & 2, In Thomas Mathiesen (ed.),  The politics of abolition revisited.  Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  1.  s 3 - 43
 • Mathiesen, Thomas (2014). The Rule of Law under Pressure, In Marcela Quevedo (ed.),  Politica criminal y libertad.  Universidad Externado de Colombia.  ISBN 9789587722109.  1.  s 13 - 26
 • Solheim, Margrete; Leanti La Rosa, Sabina; Mathiesen, Thomas; Snipen, Lars; Nes, Ingolf & Brede, Dag Anders (2014). Functional Analysis of NaCl-Induced Stress in Enterococcus faecalis. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0094571
 • Mathiesen, Thomas (2013). The abolitionist stance, In Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (ed.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  s 222 - 229
 • Mathiesen, Thomas & Hammerslev, Ole (2013). Marxistisk retssociologi, I: Ole Hammerslev & Mikael Rask Madsen (red.),  Retssociologi.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 87-412-5634-4.  5.  s 181 - 204
 • Mathiesen, Thomas (2012). Hyperkritiske innsatte, I: Hans Erik Næss & Willy Pedersen (red.),  Merkesteiner i norsk sosiologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020662.  12.  s 304 - 321
 • Mathiesen, Thomas (2012). Malato di mente o assassino politico. Studi sulla questione criminale.  ISSN 1828-4973.  5, s 83- 91
 • Mathiesen, Thomas (2012). Preface, In Christian Fuchs (ed.),  Internet and Surveillance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-89160-8.  Preface.  s xv - xx
 • Mathiesen, Thomas (2012). Scandinavian Exceptionalism in Penal Matters: Reality or Wishful Thinking?, In Thomas Ugelvik & Jane Dullum (ed.),  Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66869-9.  2.  s 13 - 37
 • Mathiesen, Thomas & Hjemdal, Ole Kristian (2011). A New Look at Victim and Offender - An Abolitionist Approach, In Mary Bosworth & Carol Hoyle (ed.),  What is Criminology?.  Oxford University Press.  ISBN 0199571821.  15.  s 223 - 234
 • Mathiesen, Thomas (2010). Kriminalpolitisk vendepunkt?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  (4)
 • Mathiesen, Thomas (2010). Ten reasons for not building more prisons, In Melissa McCarthy (ed.),  Incarceration and Human Rights.  Manchester University Press.  ISBN 0719081807.  kapittel.  s 101 - 118

Se alle arbeider i Cristin

 • Mathiesen, Thomas (2017). Cadenza - A Professional Autobiography. EG Press.  ISBN 9781911439073.  366 s.
 • Mathiesen, Thomas (2015). Overvåkningsstaten- Europas overvåking av sine borgere - og av andre.. Novus Forlag.  ISBN 9788270998128.  169 s.
 • Mathiesen, Thomas (ed.) (2015). The politics of abolition revisited. Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  338 s.
 • Vikane, Kjetil; Tvedt, Grete; Mathiesen, Thomas & Engen, Siri (red.) (2014). Fjellsprengningsdagen, Begmekanikkdagen, Geoteknikkdagen. tekna.  ISBN 978-82-8208-044-6.  400 s.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Towards a Surveillant Society. The Rise of Surveillance Systems in Europe. Waterside Press.  ISBN 978-1-904380-97-9.  286 s.
 • Mathiesen, Thomas (2012). The Defences of the Weak. Routledge.  ISBN 978-0-415-53519-9.  258 s.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Kritisk sosiologi - en invitasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-598-1.  300 s.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Retten i Samfunnet. En innføring i rettssosiologi. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3415-7.  345 s.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Makt og Medier. En innføring i mediesosiologi, 5 utg. Pax Forlag.  ISBN 8253029225.  380 s.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Retten i samfunnet, 6. utgave. Pax Forlag.  ISBN 9788253034157.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Mathiesen, Thomas (2014). Amerikanske rettssosiologi – For norske studenter? En anmeldelse. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Mathiesen, Thomas (2014). Medier og Makt.
 • Mathiesen, Thomas (2014). Om rettssikkerhet.
 • Mathiesen, Thomas (2014). On the Politics of Abolition.
 • Mathiesen, Thomas (2014). Slipp fangene fri det er vår. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mathiesen, Thomas (2014). The insider perspective.
 • Mathiesen, Thomas (2013). About KROM - history to present.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Domstolen ser det best. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Kriminalpolitikken må se bredt. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Overvåking i USA - og i Europa?. Dagbladet.no.
 • Mathiesen, Thomas (2013). Synsing i retten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2013). The Politics of Abolition.
 • Mathiesen, Thomas (2012). Rettspsykiatrien i Breivik saken.
 • Mathiesen, Thomas (2011). About KROM.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Debatten er over oss. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Det må komme en tid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2011, 12. februar). Intervju om boken "Kritisk sosiologi - en invitasjon" i P2 (radio). [Radio].  P2.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Kritikken mot Storberget. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Makt og Medier.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Ny forskningskontrakt nok?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Større enn DLD. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Tilbake til barnefengsel. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas (2011). Varsleren fra fengselet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas & Graver, Hans Petter (2011). Idédugnad i Rettspolitisk forening.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Barn og Rettssikkerhet.
 • Mathiesen, Thomas (2010). En sosiolog fra ungdom til ung voksen. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  2, s 67- 80
 • Mathiesen, Thomas (2010). Et 40 årsjubileum (om løsgjengerlovens §§ 16 & 18). Rus & samfunn.  ISSN 1500-8614.  s 28- 30
 • Mathiesen, Thomas (2010). Et umettelig system. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Fire gjesteforelesninger om makt og medier.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Forberedt kommentar til foredrag om Jens Bjørneboes kriminalpolitiske rolle v/Tore Rem.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Høringsuttalelse om Datalagringsperspektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Menneskerett på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Skjult disiplinering og yrkesidentitet - opprør eller underkastelse?.
 • Mathiesen, Thomas (2010). Varsling i fengsel. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Toft, Martin & Mathiesen, Thomas (2010, 05. februar). Kriminologiens nestorar.  Uniforum.
 • Mathiesen, Thomas (2009). 4 forelesninger om makt og medier, Høgskulen i Volda.
 • Mathiesen, Thomas (2009, 11. februar). Bak lås og slå (om NOU 2008:15, barn og straff).  Dagbladet, kronikk.
 • Mathiesen, Thomas (2009). Etter Kriminalomsorgsmeldingen - HVA NÅ?.
 • Mathiesen, Thomas (2009). Finn andre løsninger for kriminelle barn. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Mathiesen, Thomas (2009). Om "tikkende bomber". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2009). STraff nok?.
 • Mathiesen, Thomas (2008). 1. opponent på Ingrid Lundebergs doktoravhandling "De urettmessig mindreverdige - Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning".
 • Mathiesen, Thomas (2008). 2 dagers møte i panel for evaluering av Lunds universitet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). 40 år med KROM. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Abolitionism as a stance.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Bruk ikke ungdomsfengsel!. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 10. mars). Dan Pettersen roper om hjelp (på bakgrunn av intervjue med DP i Bergens Tidende). [Internett].  Stavanger Aftenblad nettside.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Datalagringsdirektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Du er rette vedkommende, Justisminister!. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). "Er det noen endring? Fangenes opplevelse av sikring og forvaring gjennom tiden.".
 • Mathiesen, Thomas (2008). Etterforskning må være uavhengig (om etterforskning av politiet) for KROM sammen med Stein Lillevolden og Anka Ødegaardshaugen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Europeiske overvåkningssystemer. og Fra ’The Defences of the Weak’ til KROM; to foredrag på Diplomkurs i kriminologi.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Foredrag om datalagringsdirektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Informasjonsflyten i fengslene (Ukens spalte). Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 12. mars). Intervju om statlig bistand for lovovertredere som må yte stor erstatning som de ikke klarer å betjene.  Dagsavisen og Nettavisen.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Kontrollsamfunnet i terroristbekjempelsens spor.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 04. oktober). Kriminalomsorgsmelding: Lovens varme favn.  Morgenbladet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Leder og eksaminator i bedømmelseskomité for avhandlingen "European Integration vs. Legal Cultures", forf. Anna Piasecka, i Renato Treves doktorgradsprogram, Universitet i Milano.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Moralsk panikk enda en gang (om "lommemannen"). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 02. oktober). Møter motbør for nytt barnefengsel.  Bergens Tidende.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 21. april). Om forskjellsbehandling i fengslsene. "Fengslene frikjenner seg selv." "Bukken passer havresekken".  Bergens Tidende.
 • Mathiesen, Thomas (2008). "Om rettsliggjøring".
 • Mathiesen, Thomas (2008). Panelinnlegg på møte om "kriminalomsorgsmeldingen".
 • Mathiesen, Thomas (2008). Problemfylt on DNA (bl.a. om farene ved Prüm-avtalen). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Rehailitering og straff?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Retorikk om datalagringsdirektivet.
 • Mathiesen, Thomas (2008, 03. februar). Stemme fra Ila nådde frem.Intervju m. bl.a. undertegnede om dataflyt i fengslet og Datatilsynets kritikk.  Aftenpostens morgennummer.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Straff som virker?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Straff som virker? (om kriminalomsorgsmeldingen). Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Straffens funksjon i samfunnet.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Telekommunikasjonslagringsdirektivet (Ukens spalte). Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Trådene samles - perspektiver på fengslet (panelinnlegg).
 • Mathiesen, Thomas (2008). Ufarlig direktiv?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Villedende om datalagring. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Mathiesen, Thomas (2008). Økokrim-sjef overser debatten (om datalagringsdirektivet, kortinnlegg). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Mathiesen, Thomas (2007). Blir straffene utvidet?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:46 - Sist endret 24. aug. 2016 10:08