Charlotte Lysa

Bilde av Charlotte Lysa
English version of this page
Telefon +47 22854728
Mobiltelefon 92068796
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Mine faglige interesser inkluderer politikk og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika, og den arabiske halvøy spesielt. I mitt PhD-prosjekt undersøkte jeg hvordan fotballspillende kvinner i Saudi-Arabia og Qatar utfordrer eksisterende patriarkalske maktstrukturer, samt den sosiale og politiske betydningen av fotball. 

Jeg er tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi som postdoktor gjennom prosjektet REF-ARAB: Flyktninger og det arabiske Midtøsten: beskyttelse i stater som ikke er part i Flyktningkonvensjonen, hvor jeg arbeider med et del-prosjekt om Saudi-Arabia. I prosjektet undersøker jeg forholdet mellom Saudi-Arabia og det internasjonale flyktningeregimet, herunder hvorfor Saudi-Arabia ikke er part i flyktningkonvensjonen, og hvordan FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) utøver sitt mandat i landet. I sentrum av prosjektet står flyktningeleiren Rafha, som ble opprettet i Saudi Arabia i 1991 og hvor så mange som 33 000 irakiske flyktninger oppholdt seg på det meste. Leirene opprettet i kjølevannet av Golfkrigen er de eneste flyktningeleirene i Saudi Arabia i nyere tid og ny forståelse av disse vil bidra til ny kunnskap om Saudi Arabias håndtering av flyktninger og forholdet til det internasjonale flyktningeregimet. 

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i Midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo, fra 2019. Jeg har også en bachelorgrad (2013) og en mastergrad (2015) fra samme sted, i tillegg til en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo (2011). 

Som en del av min utdanning har jeg også studert ved The American University in Cairo (2010), samt kortere studieopphold i Egypt (2012) og Palestina (2015). Jeg var også hospitant ved Den norske ambassaden i Riyadh i 2014. Som en del av min masteroppgave om fotball-VM i Qatar i 2022 gjorde jeg feltarbeid i Doha, Qatar i 2015.

I tillegg har jeg hatt gjesteforskeropphold av varierende lengde ved Qatar University (2016) og King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Saudi Arabia (2017 og 2020).

Priser

Vinner av “Babylon-prisen” 2016, utdelt av Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier, for artikkelen "Gåten Qatar 2022"

Verv

Nordisk selskap for Midtøsten-studier, nestleder (2019- ) og styremedlem (2016 - 2019 )

Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier, redaktør (2019 - 2020) og redaksjonsmedlem (2017 - 2019)

Store norske leksikon, fagansvarlig, Saudi-Arabia og Qatar (2018 - )

 

Emneord: Qatar, Saudi-Arabia
Publisert 10. juni 2020 15:17 - Sist endret 11. mars 2021 10:49

Prosjekter