Charlotte Lysa

Bilde av Charlotte Lysa
English version of this page
Mobiltelefon +47 92068796 92068796
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige interesser inkluderer politikk og samfunn i Midtøsten og Nord-Afrika, og den arabiske halvøy spesielt. I mitt PhD-prosjekt undersøkte jeg hvordan fotballspillende kvinner i Saudi-Arabia og Qatar utfordrer eksisterende patriarkalske maktstrukturer, samt den sosiale og politiske betydningen av fotball. 

Jeg er tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi som postdoktor gjennom prosjektet REF-ARAB: Flyktninger og det arabiske Midtøsten: beskyttelse i stater som ikke er part i Flyktningkonvensjonen, hvor jeg arbeider med et del-prosjekt om Saudi-Arabia. I prosjektet undersøker jeg forholdet mellom Saudi-Arabia og det internasjonale flyktningeregimet, herunder hvorfor Saudi-Arabia ikke er part i flyktningkonvensjonen, og hvordan FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) utøver sitt mandat i landet. I sentrum av prosjektet står flyktningeleiren Rafha, som ble opprettet i Saudi Arabia i 1991 og hvor så mange som 33 000 irakiske flyktninger oppholdt seg på det meste. Leirene opprettet i kjølevannet av Golfkrigen er de eneste flyktningeleirene i Saudi Arabia i nyere tid og ny forståelse av disse vil bidra til ny kunnskap om Saudi Arabias håndtering av flyktninger og forholdet til det internasjonale flyktningeregimet. 

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i Midtøstenstudier fra Universitetet i Oslo, fra 2019. Jeg har også en bachelorgrad (2013) og en mastergrad (2015) fra samme sted, i tillegg til en bachelorgrad i utviklingsstudier fra Høgskolen i Oslo (2011). 

Som en del av min utdanning har jeg også studert ved The American University in Cairo (2010), samt kortere studieopphold i Egypt (2012) og Palestina (2015). Jeg var også hospitant ved Den norske ambassaden i Riyadh i 2014. Som en del av min masteroppgave om fotball-VM i Qatar i 2022 gjorde jeg feltarbeid i Doha, Qatar i 2015.

I tillegg har jeg hatt gjesteforskeropphold av varierende lengde ved Qatar University (2016) og King Faisal Center for Research and Islamic Studies, Saudi Arabia (2017 og 2020).

Priser

Vinner av “Babylon-prisen” 2016, utdelt av Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier, for artikkelen "Gåten Qatar 2022"

Verv

Nordisk selskap for Midtøsten-studier, nestleder (2019- ) og styremedlem (2016 - 2019 )

Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier, redaktør (2019 - 2020) og redaksjonsmedlem (2017 - 2019)

Store norske leksikon, fagansvarlig, Saudi-Arabia og Qatar (2018 - )

 

Emneord: Qatar, Saudi-Arabia

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Janmyr, Maja & Lysa, Charlotte (2021). 10 år siden den arabiske våren –  dette har skjedd. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Lysa, Charlotte (2021). Are there really no refugees in Saudi Arabia? A history of refugees in a state not party to the Refugee Convention.
 • Lysa, Charlotte (2021). Hvor er Malcolm Bidali? Agenda Magasin.
 • Lysa, Charlotte & Norbakk, Mari (2021). Et gjennompolitisert fotball-VM. TV2.no.
 • Lysa, Charlotte (2021). Idrett som utenriks- og sikkerhetspolitisk virkemiddel.
 • Lysa, Charlotte (2021). Women’s role and rights in a patriarchal society after the Arab Spring, focusing on Saudi Arabia.
 • Lysa, Charlotte (2021). Qatars befolkning. snl.no.
 • Lysa, Charlotte (2021). The Rafha Refugee Camp and the Establishment of UNHCR in Saudi Arabia.
 • Lysa, Charlotte (2020). A Recent History of Refugees in Saudi Arabia. Refugeehistory.org.
 • Lysa, Charlotte (2020). Rasisme i Midtøsten. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 5–7. doi: 10.5617/ba.8162.
 • Nordenson, Jon & Lysa, Charlotte (2019). Nyttige fiendebilder. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 5–7.
 • Nordenson, Jon & Lysa, Charlotte (2019). Alle betyr alle. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727. s. 5–7.
 • Lysa, Charlotte (2019). Football feminities: Lessons from the Gulf. International Journal of Middle East Studies. ISSN 0020-7438. 51(3), s. 479–481. doi: 10.1017/S0020743819000436.
 • Lysa, Charlotte (2018). Mo Salah: For alltid nummer 74. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. ISSN 1503-5727.
 • Lysa, Charlotte & Leber, Andrew Michael (2018). Women’s Sports Programs Are Challenging Saudi Arabia’s Gender Divide. Gulf Affairs.
 • Lysa, Charlotte (2016). Qatar 2022: How a football nation was designed.
 • Lysa, Charlotte (2016). Culture in Qatar: a game of cat and mouse. The New Middle East Blog.
 • Leber, Andrew Michael & Lysa, Charlotte (2016). The Banality of Protest? Twitter Campaigns in Qatar. Gulf Affairs. s. 17–20.
 • Lysa, Charlotte (2019). Yallā Banāt! Women, Football and Social Change in Saudi Arabia and Qatar. Oslo 07-Media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. juni 2020 15:17 - Sist endret 11. mars 2021 10:49

Prosjekter