Dorina Damsa

Bilde av Dorina Damsa
English version of this page
Telefon +47 22850134
Rom 674
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Dorina har en bred faglig interesse for styring, sosial kontroll og straff, særlig i relasjon til im/mobilitet.  

Bakgrunn

Dorina har en M. Phil. i teori og praksis av menneskerettighetene fra Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som vitenskapelig assistent ved forskjellige prosjekter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Yunnan og Universitetet i St. Andrews.

Prosjektbeskrivelse

Dorinas doktorgradsprosjekt fokuserer på migranters perspektiv og opplevelser i deres ferd gjennom et terreng av holdninger og politikk, som kan være både gjestfrie og ikke, i en nordisk kontekst. Hun legger særlig vekt på irregulære migranters oppfatninger rundt identitet, likhet, rett og rettigheter, konsekvenser av marginalisering og uforutsigbarhet. Forskningen hennes utfordrer det statiske binære oppfattelsen av gjest/vert og portretteringen av migranter som passive aktører uten handlekraft eller kapasitet til å unngå eller påvirke styring. Prosjektet har relevans til teorier om mobilitet, suverenitet og ikke-statlig motstand, samtidig som det bidrar til debatten om "Nordicity". Prosjektet er en del av programmet NORDHOST - Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis.

Undervisning

Dorina er seminarleder i KRIM1300

 

Emneord: Kjønn, Flyktninger, Minoriteter, Marginalisering, fengselstraff

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A Difference that Makes a Difference – Researcher Effects in an All-Foreign Prison. Europris newsletter.
  • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison.
  • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). Pains of imprisonment revisited: Perspectives from a Norwegian crimmigration prison.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juni 2017 11:06 - Sist endret 28. juni 2018 11:05