Fredrik Sivertsson

Bilde av Fredrik Sivertsson
Telefon +46731818245
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

”Livsförloppsforskning”; kontinuitet og endring i kriminalitetsbildet; kriminalitetsutviklingen; polarisering; kohorteffekter; kvantitative metoder (særlig kvasi-eksperimentell design og metoder for å analysere longitudinelle data); register-basert forskning.

Undervisning

Fredrik kommer fra og med høsten 2020 å være kursansvarlig for emnet kvantitative metoder (KRS4105). Han underviser også i grundleggende kvantitative metoder for kandidatstudenter og veileder kandidatavhandlinger ved kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bakgrunn

Fredrik disputerte i 2018 ved Stockholms Universitet med avhandlingen ”Criminal Careers in the Long Run: Patterns and Predictions of Criminal Convictions across Age, Time, and Gender”. Fredrik er ansatt som forsker på Stockholms universitet og førsteamanuensis II på IKRS.

Priser

Fredrik fikk i 2016 utmerkelsen “2016 Outstanding Student Contribution Award” av The American Society of Criminology Division of Developmental and Life-Course Criminology for artikkelen “Continuity, Change, and Contradictions: Risk and Agency in Criminal Careers to age 59”, skrevet sammen med Christoffer Carlsson.

Samarbeid

Fredrik er del av følgende forskningsprosjekt:

Fredrik har tidligere deltatt i følgende forskningsprosjekt:

Publikasjoner i vitenskapelige tidskrift
 

Alm, S., Låftman, S. B., Sivertsson, F., & Bohman, H. (2020). Poor family relationships in adolescence as a risk factor of in-patient psychiatric care across the life course: A prospective cohort study. Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494820902914

Sivertsson, F., Nilsson, A., & Bäckman, O. (2019). Participation and Frequency in Criminal Convictions across 25 Successive Birth Cohorts: Collectivity, Polarization, or Convergence?. Justice Quarterly, 1-24.

Sivertsson, F. (2018). Adulthood-limited offending: How much is there to explain?. Journal of Criminal Justice, 55, 58-70.

Sivertsson, F. (2016). Catching up in crime? Long-term processes of recidivism across gender. Journal of Developmental and Life-Course Criminology, 2(3), 371-395.

Sivertsson, F., & Carlsson, C. (2015). Continuity, change, and contradictions: Risk and agency in criminal careers to age 59. Criminal Justice and Behavior, 42(4), 382-411.

Annet

Bäckman, O., Estrada, F., Nilsson, A., & Sivertsson, F. (2020). Den ojämlika brottsligheten: Lagföringsutvecklingen i demografiska och socioekonomiska grupper 1973-2017. Rapport 2020:1. Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Sarnecki, J., & Sivertsson, F. (2013). Att bryta en kriminell livsstil: Livshistorier från “The Stockholm Life Course Project”. Projektnummer 2009:99. Kriminalvården.

Publisert 9. juni 2020 13:17 - Sist endret 9. juni 2020 13:26