Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Bilde av Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus
English version of this page
Telefon +47 22850119
Mobiltelefon +47 41523351
Rom 8122
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Politiarbeid og globalisering; politi og samfunn, polisiær virksomhet, sikkerhet og sosial kontroll; kriminalitetsforebygging; kunnskap, teknologi og vitenskapsstudier (STS); kvalitativ metode (diskursanalyse, etnografi).

Undervisning

Gundhus underviser i følgende emner: KRIM1000, KRIM1300, KRIM2000, KRIM 4102 og KRIM2919/4919.

Hun veileder masterstudenter i kriminologi og for tiden fem PhD studenter

Bakgrunn

Helene O. I. Gundhus har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2006. Fra 2006 til 2016 var hun ansatt ved Politihøgskolens (PHS) forskningsavdeling. I 2013 ble hun professor i politivitenskap, og fortsetter som professor II ved PHS. Gundhus har erfaring fra å lede NFR-prosjekt og forskningsevalueringer, bl. a evaluering av Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). 

Gundhus har vært nasjonal teamleder i komparative forskningsprosjekter som ‘Policing Streets of Europe’ og Social Crime Prevention in Late Modern Europe’.

Priser

Artikkelen Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life, skrevet sammen med professor Katja Franko, ble tildelt Radzinowicz Prize 2015.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i European Journal of Policing Studies
 • Styringsgruppe European Society of Criminology, Working Group on policing
 • Medlem i Border Criminologies
  Styringsgruppe ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, University of Leiden
 • Rådgivende panel i Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Samarbeid

Gundhus deltar i følgende prosjekter:

 • New Trends in Modern Policing, forankret ved Politihøgskolen. Hun er prosjektleder for underprosjektet Politi, risikohåndtering og publikum, og samarbeider med Christin Wathne, OsloMet og Niri Talberg, FAFO om forskning på nærpolitireformen, og Pia Jansen om forskning på etterretning.
 • COST action Police Stops
 • ’Getting to the core of Crimmigration’. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, ledet av Maartje van der Woude.

Gundhus er tilknyttet Nordisk politiforskningsnettverk.

Gundhus deltar i fire forskningsgrupper ved Politihøgskolen: Politimetoder i endring, Politiet i det digitaliserte samfunn, Politiets registre og Politi, rett og samfunn

Prosjekter

 • New Trends in Modern Policing, NFR 238170/F60 
 • ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet
Publisert 19. mai 2016 13:00 - Sist endret 18. mai 2021 12:35