Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Bilde av Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus
English version of this page
Telefon +47 22850119
Mobiltelefon +47 41523351
Rom 8122
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Politiarbeid og globalisering; politi og samfunn, polisiær virksomhet, sikkerhet og sosial kontroll; kriminalitetsforebygging; kunnskap, teknologi og vitenskapsstudier (STS); kvalitativ metode (diskursanalyse, etnografi).

Undervisning

Gundhus underviser i følgende emner: KRIM1000, KRIM1300, KRIM2000, KRIM 4102 og KRIM2919/4919.

Hun veileder masterstudenter i kriminologi og for tiden fem PhD studenter

Bakgrunn

Helene O. I. Gundhus har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2006. Fra 2006 til 2016 var hun ansatt ved Politihøgskolens (PHS) forskningsavdeling. I 2013 ble hun professor i politivitenskap, og fortsetter som professor II ved PHS. Gundhus har erfaring fra å lede NFR-prosjekt og forskningsevalueringer, bl. a evaluering av Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). 

Gundhus har vært nasjonal teamleder i komparative forskningsprosjekter som ‘Policing Streets of Europe’ og Social Crime Prevention in Late Modern Europe’.

Priser

Artikkelen Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life, skrevet sammen med professor Katja Franko, ble tildelt Radzinowicz Prize 2015.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i European Journal of Policing Studies
 • Styringsgruppe European Society of Criminology, Working Group on policing
 • Medlem i Border Criminologies
  Styringsgruppe ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, University of Leiden
 • Rådgivende panel i Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Samarbeid

Gundhus deltar i følgende prosjekter:

 • New Trends in Modern Policing, forankret ved Politihøgskolen. Hun er prosjektleder for underprosjektet Politi, risikohåndtering og publikum, og samarbeider med Christin Wathne, OsloMet og Niri Talberg, FAFO om forskning på nærpolitireformen, og Pia Jansen om forskning på etterretning.
 • COST action Police Stops
 • ’Getting to the core of Crimmigration’. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, ledet av Maartje van der Woude.

Gundhus er tilknyttet Nordisk politiforskningsnettverk.

Gundhus deltar i fire forskningsgrupper ved Politihøgskolen: Politimetoder i endring, Politiet i det digitaliserte samfunn, Politiets registre og Politi, rett og samfunn

Prosjekter

 • New Trends in Modern Policing, NFR 238170/F60 
 • ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Sorting Out Welfare: Crimmigration Practices and Abnormal Justice in Norway, In Robert Koulish & Maartje Van der Woude (ed.),  Crimmigrant Nations: Resurgent Nationalism and the Closing of Borders.  Fordham University Press.  ISBN 9780823287499.  11.  s 249 - 278
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Jansen, Pia Therese (2020). Pre-crime and Policing of Migrants: Anticipatory Action Meets Management of Concerns. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806. . doi: 10.1177/1362480619873347
 • Hammer, Danel; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Sveaass, Nora (2020). Den gode fangen: politiets utlendingskontroll i lys av skjønnsutøvelse og legitimitet. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP).  ISSN 2703-7045.  7(3), s 264- 285 . doi: https://doi.org/10.18261 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press, I: Inger Marie Sunde & Nina Sunde (red.),  Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245032833.  Politiskjønnet.  s 83 - 115
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Negotiating risks and threats: Securing the border through the lens of intelligence, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  11.  s 221 - 245
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Reflexivity and theorizing: conceptualizing the police role in migration control, In Synnøve Økland Jahnsen; Rebecca Powel & Andriani Fili (ed.),  Criminal justice research in an era of mass mobility.  Routledge.  ISBN 978-1138284128.  12.  s 173 - 185
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Smart politiarbeid? Når skillene mellom etterretning, forebygging og etterforskning viskes ut, I: Anita Rønne & Henrik Stevnsborg (red.),  Ret SMART. Om smart teknologi og regulering.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4183-3.  Kapittel 8.  s 145 - 170
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2018). Nærpolitiidealet under press, I: Vanja Lundgren Sørli & Paul Larsson (red.),  Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202609016.  Kapittel 17.  s 341 - 365
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen., I: Vanja Lundgren Sørli & Paul Larsson (red.),  Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202609016.  Kapittel 10.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2017). Discretion as an obstacle: Police culture, change, and governance in a Norwegian context. Policing: A journal og Policy and Practice.  ISSN 1752-4512.  11(3), s 258- 272 . doi: 10.1093/police/pax012
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Förebyggande polisarbete - mellan kriminalitetskontroll och trygghet, I: Paul Larsson; Rolf Granér & Helene Ingebrigtsen Gundhus (red.),  Polisvetenskap: En introduktion.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-10779-0.  Kapittel 7.  s 189 - 220
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  46(1), s 54- 79
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Global policing and mobility: Identity, territory, sovereignty, In Ben Bradford; Beatrice Jauregui; Ian Loader & Jonny Steinberg (ed.),  Sage handbook of global policing.  Sage Publications.  ISBN 978-1473906426.  29.  s 497 - 514
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul & Granér, Rolf (2016). Framtidens polis?, I: Paul Larsson; Rolf Granér & Helene Ingebrigtsen Gundhus (red.),  Polisvetenskap: En introduktion.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-10779-0.  Kapittel 11.  s 301 - 334
 • Bjørkelo, Brita & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  18(2), s 34- 46 Vis sammendrag
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). A Divided fraternity: Transnational police cultures, proximity, and loyalty. European Journal of Policing Studies.  ISSN 2034-760X.  3(2), s 162- 183 Vis sammendrag
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Policing humanitarian borderlands: Frontex, human rights and the precariousness of life. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  55(1), s 1- 18 . doi: 10.1093/bjc/azu086
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Forebyggende politiarbeid: I spennet mellom kriminalitetskontroll og trygghet, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  7.  s 178 - 204
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2014). Fremtidens politi?, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  11.  s 273 - 301
 • Strype, Jon; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Egge, Marit & Ødegård, Atle (2014). Perceptions of interprofessional collaboration. Professions and Professionalism.  ISSN 1893-1049.  4(3), s 1- 16 . doi: 10.7577/pp.806 Vis sammendrag
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Experience or Knowledge? : Perspectives on New Knowledge Regimes and Control of Police Professionalism. Policing: A journal og Policy and Practice.  ISSN 1752-4512.  7(2), s 178- 194 . doi: 10.1093/police/pas039
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Egge, Marit (2013). Grenser for forebygging?: "De unge fremmede" og kriminalitetsforebyggende politiarbeid, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Kapittel 12.  s 210 - 225

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (ed.) (2018). Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  312 s.
 • Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (red.) (2016). Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-10779-0.  387 s. Vis sammendrag
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (red.) (2014). Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  348 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wathne, Christin Thea; Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Kuldova, Tereza Østbø; Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (2021). Politiets kapasitets-undersøkelse av politioperativt område: Trylling med tall?. Politiforum.  ISSN 1500-6921.
 • Bjørkelo, Brita; Hoel, Linda Antoniett; Solhjell, Randi; Leirvik, Mariann Stærkebye; Singh, Manjeet; Thomassen, Gunnar; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Ellefsen, Hjørdis Birgitte (2020). Når politiets gode intensjoner oppleves som mistenkeliggjøring. Forskersonen.no.
 • Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Filstad, Cathrine; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Jahnsen, Synnøve Økland & Wathne, Christin Thea (2020). En prinsippløs og selvmotsigende politipolitikk. Politiforum.  ISSN 1500-6921.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Policing migration as threats. Risk assessments and abnormal justice in a welfare state.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Policing mobility: Deporting appropriate prisoners.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Shaping migrants as threats.Risk assessments and abnormal justice in a welfare state.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Hammer, Danel & Solhjell, Randi (2020). Prate eller kontrollere?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Ulrich, Stein; Nøkleberg, Martin & Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2020). Schengen evaluation: An educational experience the example of Norway. PHS Forskning. 1.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Abstract police. Comments on the concept.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Pre-crime and policing of migrants: Anticipatory action meets management of concerns.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Talberg, Olav Niri (2019). Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Talberg, Olav Niri (2019). Politiskjønnet under press.
 • Kuldova, Tereza; Wathne, Christin Thea & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Artificial Intelligence and the Futures of Nordic Policing.
 • Wathne, Christin Thea; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Talberg, Niri (2019). Publikum får ikke kontakt med politiet. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Wathne, Christin Thea; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Talberg, Olav Niri (2019). Er politiet på full fart i feil retning?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Wathne, Christin Thea; Talberg, Olav Niri & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum.
 • Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (2018). Introduction, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  Introduction.  s 1 - 22
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Management by concerns: Intelligence led policing and risks. Pre-arranged panel: proliferation of new logic in policing.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Management by concerns:policing global risks and vulnerabilities in Norway.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Politi, rett og samfunn: Nytt kunnskapsarbeid? Når etterretning, forebygging og etterforskning går i ett.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Politimetoder i endring.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Sorting out welfare: crimmigration practices and abnormal justice in Norway.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Sorting out welfare: crimmigration practices and abnormal justice in Norway. Pre-arranged panel: Borders and discretion 1.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Discretion as an obstacle.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Formidling av politiforskning.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Migration security and intelligence.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Politi, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  Kapittel 6.  s 121 - 144
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Rhetorics and practice of policing borders.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Transnational policing and intelligence: Negotiations of risks.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Den risikable profileringen.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Divided Loyalties: Frontex and Police Culture at EU’s External Borders..
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Human rights and the (in)humanity at EU’s borders. Vis sammendrag
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Border policing in the new frontiers of the global north,.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Cross-border police co-operation and intelligence.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Cross-border police cooperation and intelligence..
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Politiets møte med et globalisert samfunn.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Politimetoder i endring.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Utvisning som straff.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Politiets arbeid med tvangsreturer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Straff som utvisning.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (2016). Polisvetenskap: En introduktion, I: Paul Larsson; Rolf Granér & Helene Ingebrigtsen Gundhus (red.),  Polisvetenskap: En introduktion.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-10779-0.  Introduktion.  s 15 - 29
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Det er på tide å ta inn over oss at de flyktningene som dør i Middelhavet, samtidig dør ved Norges yttergrense. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). ”Et delt brorskap ”: Transnasjonale politikulturer, nærhet og kontroll, I: Rolf Granér & Ola Kronkvist (red.),  The Past, the present and the future of police research: Proceedings from the fifth Nordic Police Research seminar.  Polisutbildningen, Linnéuniversitetet.  5.  s 81 - 104
 • Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Thomassen, Gunnar (2015). Velkommen!. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  2(2), s 123- 124
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Anmeldelse av Mikkel Jarle Christensen: Fra det evige politi til prosjektpoliti: En kamp om position og ideologi. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  102(1), s 91- 96 Vis sammendrag
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Global policing from below. Access to the field and ties that bind.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security and prevention.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security and sovereignty..
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security, sovereignty.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Europa teller ikke de tapte liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Kriminalitetskontroll og utlendingskontroll: utfordringer og dilemmaer for norsk politi.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Politiarbeid i en global verden.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life, In Anette Storgaard (ed.),  NSfKs 57. forskerseminar; Hvad er lov - hvad bør blive lov? Kriminalisering og regulering I de nordiske velfærdssamfund.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 9788276880434.  Præsentationer i plenum.  s 9 - 40
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Erfaring eller kunnskap? Spenninger mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap –utfordringer for bachelorutdannningen.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Nordisk politi- og prevensjonsforskning PhD i polisvetenskap.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Norsk politi i verden - eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Politihøgskolen i front av profesjonsfeltet – hva skal til?.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). ”Where the action is”: Police Culture and Transnationalism.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2014). Kriminalitet og migrasjon: Norsk politi i verden: kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2014). Bookpresentation: Introduction to Police Science.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (2014). Politivitenskap: En introduksjon, I: Paul Larsson; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Rolf Granér (red.),  Innføring i politivitenskap.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44146-3.  Introduksjon.  s 15 - 28
 • Einarsen, Terje; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Viblemo, Tor Egil (2013). Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Autonomi og styring - med eksempler fra politiet.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Profesjonsforskning: Forskning av hvem og for hvem?.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Transnasjonalt politiarbeid lokalt. En studie av global politivirksomhets oppgaver, organisering og profesjonalisering.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Transnational policing inside the national – Police Professionalism Revisited.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Where the action is: police culture and transnationalisation.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Where the action is: police culture and transnationalisation.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden – eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden – eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden: kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Egge, Marit (2013). Grenser for forebygging.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2013). Innføring i politivitenskap.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:00 - Sist endret 18. mai 2021 12:35