Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Bilde av Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus
English version of this page
Telefon +47 22850119
Mobiltelefon +47 41523351
Rom 8122
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • politiarbeid og globalisering
 • politi og samfunn
 • polisiær virksomhet
 • sikkerhet og sosial kontroll
 • kriminalitetsforebygging
 • kunnskap, teknologi og vitenskapsstudier (STS)
 • kvalitativ metode (diskursanalyse, etnografi)

Undervisning

 • KRIM1000
 • KRIM1300
 • KRIM2000
 • KRIM 4102
 • KRIM2919/4919

Gundhus veileder masterstudenter i kriminologi og for tiden fem ph.d.-studenter.

Bakgrunn

Helene O.I. Gundhus har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2006. Fra 2006 til 2016 var hun ansatt ved Politihøgskolens (PHS) forskningsavdeling. I 2013 ble hun professor i politivitenskap, og fortsetter som professor II ved PHS. Gundhus har erfaring fra å lede NFR-prosjekt og forskningsevalueringer, bl.a. evaluering av Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). 

Gundhus har vært nasjonal teamleder i komparative forskningsprosjekter som ‘Policing Streets of Europe’ og Social Crime Prevention in Late Modern Europe’.

Priser

Verv

 • Redaksjonsmedlem, European Journal of Policing Studies
 • Styringsgruppe European Society of Criminology, Working Group on policing
 • Medlem, Border Criminologies
  Styringsgruppe ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, University of Leiden
 • Rådgivende panel i Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2022). False Reporting in the Norwegian Police: Analyzing Counter-productive Elements in Performance Management Systems. Criminal Justice Ethics. ISSN 0731-129X. doi: 10.1080/0731129X.2022.2146321. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Niri & Wathne, Christin Thea (2022). Investigating at a Distance: Abstractness in Detective Work. I Terpstra, Jan; Salet, Renze & Fyfe, Nicholas R. (Red.), The abstract police: Critical reflections on contemporary change in police organisations. Eleven International Publishing. ISSN 9789462362642. s. 103–130.
 • Dahl, Johanne Yttri; Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Skjevrak, Pernille & Runhovde, Siv Rebekka [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Old, New, Borrowed and Blue – Shifts In Modern Policing. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. s. 1–17. doi: 10.1093/bjc/azab085.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). Shaping Migrants as Threats: Multilayered Discretion, Criminalization, and Risk Assessment Tools. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. ISSN 2202-7998. 10(3), s. 56–71. doi: 10.5204/IJCJSD.2041. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2021). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. International Journal of Police Science and Management. ISSN 1461-3557. 1(15). doi: 10.1177/14613557211036554. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Sorting Out Welfare: Crimmigration Practices and Abnormal Justice in Norway. I Koulish, Robert & Van der Woude, Maartje (Red.), Crimmigrant Nations: Resurgent Nationalism and the Closing of Borders. Fordham University Press. ISSN 9780823287499. s. 249–278. doi: https%3A/doi.org/10.2307/j.ctvxrpzhz.14.
 • Hammer, Danel; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Sveaass, Nora (2020). Den gode fangen: politiets utlendingskontroll i lys av skjønnsutøvelse og legitimitet. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. 7(3), s. 264–285. doi: 10.18261. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Jansen, Pia Therese (2020). Pre-crime and Policing of Migrants: Anticipatory Action Meets Management of Concerns. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. doi: 10.1177/1362480619873347.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press . I Sunde, Inger Marie & Sunde, Nina (Red.), Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245032833. s. 83–115.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen. . I Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (Red.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609016.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Smart politiarbeid? Når skillene mellom etterretning, forebygging og etterforskning viskes ut. I Rønne, Anita & Stevnsborg, Henrik (Red.), Ret SMART. Om smart teknologi og regulering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-4183-3. s. 145–170.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2018). Nærpolitiidealet under press. I Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (Red.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609016. s. 341–365.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Reflexivity and theorizing: conceptualizing the police role in migration control. I Jahnsen, Synnøve Økland; Powel, Rebecca & Fili, Andriani (Red.), Criminal justice research in an era of mass mobility. Routledge. ISSN 978-1138284128. s. 173–185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Negotiating risks and threats: Securing the border through the lens of intelligence. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. s. 221–245.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2017). Discretion as an obstacle: Police culture, change, and governance in a Norwegian context. Policing: A journal og Policy and Practice. ISSN 1752-4512. 11(3), s. 258–272. doi: 10.1093/police/pax012.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Global policing and mobility: Identity, territory, sovereignty. I Bradford, Ben; Jauregui, Beatrice; Loader, Ian & Steinberg, Jonny (Red.), Sage handbook of global policing. Sage Publications. ISSN 978-1473906426. s. 497–514. doi: 10.4135/9781473957923.n29.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 46(1), s. 54–79.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul & Granér, Rolf (2016). Framtidens polis? I Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (Red.), Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-10779-0. s. 301–334.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Förebyggande polisarbete - mellan kriminalitetskontroll och trygghet. I Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (Red.), Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-10779-0. s. 189–220.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). A Divided fraternity: Transnational police cultures, proximity, and loyalty. European Journal of Policing Studies. ISSN 2034-760X. 3(2), s. 162–183.
 • Bjørkelo, Brita & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 18(2), s. 34–46.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Policing humanitarian borderlands: Frontex, human rights and the precariousness of life. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 55(1), s. 1–18. doi: 10.1093/bjc/azu086.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (2018). Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISBN 978-0-415-37379-1. 312 s.
 • Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-10779-0. 387 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2022). Politiet styrt av algoritmebokser.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Kjekshus, Lars Erik (2022). To What Extent Is Digitalism a New Institutional Logic? - Evidence from Police and Healthcare Organizations.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2022). Algoritmisk styring og politikulturer i endring: sammenlignende Perspektiver fra Norge, India, Brasil, Russland og Sør-Afrika.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2022). Politiets forebyggings- og digitaliseringsstrategier - hvilke føringer legger disse? .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2022). Palantir in Norwegian and Danish police.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Wathne, Christin Thea (2022). From Restraint to Data-driven Militarism? Sociotechnical Imaginaries in the Norwegian Police.
 • Ugelvik, Thomas & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2022). 10 Helene O. I. Gundhus: Politiforskning, tverrfaglighet, nærpolitireformen. [Radio]. Kriminologene.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Skjevrak, Pernille (2021). Personorientert kriminalitetsforebygging U18.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). Forskning på risiko- og beskyttelsesfaktorer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Nestova, Irena (2021). EU Proposal for Artificial Intelligence Regulation and the need for stricter approach to biometric surveillance.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Skjevrak, Pernille (2021). Presentasjon av CUPP (Critical perspectives of predictive policing).
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Nestova, Irena & Karlsson, Bjørn (2021). Data-driven policing: unboxing the contested social practice of predictive policing as a form of power .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). Police education – quo vadis.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). Frontex: Europas første uniformerte politistyrke.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Wathne, Christin Thea (2021). Algoritmisk styring og politikulturer: sammenlignende perspektiver fra Norge, India, Brasil, Russland og Sør-Afrika.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). (Ethnic) diversity within the local police, discussant .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Sollund, Ragnhild & Solhjell, Randi (2021). Minoritetsungdom og kvitteringsordning: Hvordan gjøre noe med politiets diskriminering og skjønnsutøvelse? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Dahl, Johanne Yttri; Vestby, Annette; Skjevrak, Pernille & Runhovde, Siv Rebekka (2021). Policing organized crime. On the dialectics of regulation and the concept of crime. .
 • Wathne, Christin Thea; Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Kuldova, Tereza Østbø; Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (2021). Politiets kapasitets-undersøkelse av politioperativt område: Trylling med tall? Politiforum. ISSN 1500-6921.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Policing mobility: Deporting appropriate prisoners.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Shaping migrants as threats.Risk assessments and abnormal justice in a welfare state .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Policing migration as threats. Risk assessments and abnormal justice in a welfare state.
 • Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Filstad, Cathrine; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Jahnsen, Synnøve Økland & Wathne, Christin Thea (2020). En prinsippløs og selvmotsigende politipolitikk. Politiforum. ISSN 1500-6921.
 • Bjørkelo, Brita; Hoel, Linda Antoniett; Solhjell, Randi; Leirvik, Mariann Stærkebye; Singh, Manjeet & Thomassen, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Når politiets gode intensjoner oppleves som mistenkeliggjøring. Forskersonen.no.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Hammer, Danel & Solhjell, Randi (2020). Prate eller kontrollere? . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Abstract police. Comments on the concept.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Pre-crime and policing of migrants: Anticipatory action meets management of concerns .
 • Wathne, Christin Thea; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Talberg, Olav Niri (2019). Er politiet på full fart i feil retning? . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Wathne, Christin Thea; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Talberg, Niri (2019). Publikum får ikke kontakt med politiet . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Kuldova, Tereza; Wathne, Christin Thea & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Artificial Intelligence and the Futures of Nordic Policing.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Talberg, Olav Niri (2019). Politiskjønnet under press.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Talberg, Olav Niri (2019). Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Management by concerns:policing global risks and vulnerabilities in Norway .
 • Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (2018). Introduction. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. s. 1–22.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Management by concerns: Intelligence led policing and risks. Pre-arranged panel: proliferation of new logic in policing.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Sorting out welfare: crimmigration practices and abnormal justice in Norway. Pre-arranged panel: Borders and discretion 1.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Politi, rett og samfunn: Nytt kunnskapsarbeid? Når etterretning, forebygging og etterforskning går i ett .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Sorting out welfare: crimmigration practices and abnormal justice in Norway .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Politimetoder i endring.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Transnational policing and intelligence: Negotiations of risks.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Rhetorics and practice of policing borders.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Formidling av politiforskning.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Migration security and intelligence.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Discretion as an obstacle .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Politi. I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 121–144.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Den risikable profileringen.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Cross-border police cooperation and intelligence. .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Cross-border police co-operation and intelligence.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Divided Loyalties: Frontex and Police Culture at EU’s External Borders.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Politimetoder i endring.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Border policing in the new frontiers of the global north,
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Straff som utvisning.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Politiets arbeid med tvangsreturer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Utvisning som straff.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Politiets møte med et globalisert samfunn.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Human rights and the (in)humanity at EU’s borders.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (2016). Polisvetenskap: En introduktion. I Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (Red.), Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-10779-0. s. 15–29.
 • Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Thomassen, Gunnar (2015). Velkommen! Nordisk politiforskning. ISSN 1894-8693. 2(2), s. 123–124.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Europa teller ikke de tapte liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life. I Storgaard, Anette (Red.), NSfKs 57. forskerseminar; Hvad er lov - hvad bør blive lov? Kriminalisering og regulering I de nordiske velfærdssamfund. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 9788276880434. s. 9–40.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Politiarbeid i en global verden.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Kriminalitetskontroll og utlendingskontroll: utfordringer og dilemmaer for norsk politi.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security and sovereignty.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security and prevention.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Global policing from below. Access to the field and ties that bind.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security, sovereignty.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Det er på tide å ta inn over oss at de flyktningene som dør i Middelhavet, samtidig dør ved Norges yttergrense. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Anmeldelse av Mikkel Jarle Christensen: Fra det evige politi til prosjektpoliti: En kamp om position og ideologi. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 102(1), s. 91–96.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). ”Et delt brorskap ”: Transnasjonale politikulturer, nærhet og kontroll. I Granér, Rolf & Kronkvist, Ola (Red.), The Past, the present and the future of police research: Proceedings from the fifth Nordic Police Research seminar. Polisutbildningen, Linnéuniversitetet. s. 81–104.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Norsk politi i verden - eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Politihøgskolen i front av profesjonsfeltet – hva skal til?
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2014). Bookpresentation: Introduction to Police Science.
 • Sunde, Nina ; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Dahl, Johanne Yttri; Toolan, Fergus & Dror, Itiel E. (2022). Constructing digital evidence. A study on how cognitive and human factors affect digital evidence. Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.
 • Ulrich, Stein; Nøkleberg, Martin & Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2020). Schengen evaluation: An educational experience the example of Norway. Politihøgskolen. ISSN 0807-1721. 2020(1).
 • Wathne, Christin Thea; Talberg, Olav Niri & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum. Oslo Metropolitan University.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:00 - Sist endret 19. okt. 2022 12:11