Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Bilde av Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus
English version of this page
Telefon +47 22850119
Mobiltelefon +47 41523351
Rom 8122
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Politiarbeid og globalisering; politi og samfunn, polisiær virksomhet, sikkerhet og sosial kontroll; kriminalitetsforebygging; kunnskap, teknologi og vitenskapsstudier (STS); kvalitativ metode (diskursanalyse, etnografi).

Undervisning

Gundhus underviser i følgende emner: KRIM1000, KRIM1300, KRIM2000, KRIM 4102 og KRIM2919/4919.

Hun veileder masterstudenter i kriminologi og for tiden fem PhD studenter

Bakgrunn

Helene O. I. Gundhus har doktorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2006. Fra 2006 til 2016 var hun ansatt ved Politihøgskolens (PHS) forskningsavdeling. I 2013 ble hun professor i politivitenskap, og fortsetter som professor II ved PHS. Gundhus har erfaring fra å lede NFR-prosjekt og forskningsevalueringer, bl. a evaluering av Samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). 

Gundhus har vært nasjonal teamleder i komparative forskningsprosjekter som ‘Policing Streets of Europe’ og Social Crime Prevention in Late Modern Europe’.

Priser

Artikkelen Policing Humanitarian Borderlands: Frontex, Human Rights and the Precariousness of Life, skrevet sammen med professor Katja Franko, ble tildelt Radzinowicz Prize 2015.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i European Journal of Policing Studies
 • Styringsgruppe European Society of Criminology, Working Group on policing
 • Medlem i Border Criminologies
  Styringsgruppe ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, University of Leiden
 • Rådgivende panel i Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA), Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet

Samarbeid

Gundhus deltar i følgende prosjekter:

 • New Trends in Modern Policing, forankret ved Politihøgskolen. Hun er prosjektleder for underprosjektet Politi, risikohåndtering og publikum, og samarbeider med Christin Wathne, OsloMet og Niri Talberg, FAFO om forskning på nærpolitireformen, og Pia Jansen om forskning på etterretning.
 • COST action Police Stops
 • ’Getting to the core of Crimmigration’. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility, ledet av Maartje van der Woude.

Gundhus er tilknyttet Nordisk politiforskningsnettverk.

Gundhus deltar i fire forskningsgrupper ved Politihøgskolen: Politimetoder i endring, Politiet i det digitaliserte samfunn, Politiets registre og Politi, rett og samfunn

Prosjekter

 • New Trends in Modern Policing, NFR 238170/F60 
 • ’Getting to the core of Crimmigration. Assessing the Role of Discretion in Managing Internal Cross-Border
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2021). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. International Journal of Police Science and Management. ISSN 1461-3557. doi: %2010.1177/14613557211036554.
 • Dahl, Johanne Yttri; Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Skjevrak, Pernille & Runhovde, Siv Rebekka [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Old, New, Borrowed and Blue – Shifts In Modern Policing. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azab085.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2021). Shaping Migrants as Threats: Multilayered Discretion, Criminalization, and Risk Assessment Tools. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. ISSN 2202-7998. 10(3). doi: 10.5204/ijcjsd.2041.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2021). From discretion to standardization: Digitalization of the police organization. International Journal of Police Science and Management. ISSN 1461-3557. 1(15). doi: 10.1177/14613557211036554. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Sorting Out Welfare: Crimmigration Practices and Abnormal Justice in Norway. I Koulish, Robert & Van der Woude, Maartje (Red.), Crimmigrant Nations: Resurgent Nationalism and the Closing of Borders. Fordham University Press. ISSN 9780823287499. s. 249–278. doi: https%3A/doi.org/10.2307/j.ctvxrpzhz.14.
 • Hammer, Danel; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Sveaass, Nora (2020). Den gode fangen: politiets utlendingskontroll i lys av skjønnsutøvelse og legitimitet. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. 7(3), s. 264–285. doi: 10.18261. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Jansen, Pia Therese (2020). Pre-crime and Policing of Migrants: Anticipatory Action Meets Management of Concerns. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. doi: 10.1177/1362480619873347.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2019). Politiskjønnet under press . I Sunde, Inger Marie & Sunde, Nina (Red.), Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Fagbokforlaget. ISSN 9788245032833. s. 83–115.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2018). Konturene av en ny politirolle: Politiansattes erfaringer med politireformen. . I Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (Red.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609016.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Smart politiarbeid? Når skillene mellom etterretning, forebygging og etterforskning viskes ut. I Rønne, Anita & Stevnsborg, Henrik (Red.), Ret SMART. Om smart teknologi og regulering. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. ISSN 978-87-574-4183-3. s. 145–170.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul; Sørli, Vanja Lundgren; Talberg, Olav Niri & Wathne, Christin Thea (2018). Nærpolitiidealet under press. I Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (Red.), Politireformer: Idealer, realiteter, retorikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609016. s. 341–365.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Reflexivity and theorizing: conceptualizing the police role in migration control. I Jahnsen, Synnøve Økland; Powel, Rebecca & Fili, Andriani (Red.), Criminal justice research in an era of mass mobility. Routledge. ISSN 978-1138284128. s. 173–185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Negotiating risks and threats: Securing the border through the lens of intelligence. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. s. 221–245.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2017). Discretion as an obstacle: Police culture, change, and governance in a Norwegian context. Policing: A journal og Policy and Practice. ISSN 1752-4512. 11(3), s. 258–272. doi: 10.1093/police/pax012.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Global policing and mobility: Identity, territory, sovereignty. I Bradford, Ben; Jauregui, Beatrice; Loader, Ian & Steinberg, Jonny (Red.), Sage handbook of global policing. Sage Publications. ISSN 978-1473906426. s. 497–514. doi: 10.4135/9781473957923.n29.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 46(1), s. 54–79.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Larsson, Paul & Granér, Rolf (2016). Framtidens polis? I Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (Red.), Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-10779-0. s. 301–334.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Förebyggande polisarbete - mellan kriminalitetskontroll och trygghet. I Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (Red.), Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-10779-0. s. 189–220.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). A Divided fraternity: Transnational police cultures, proximity, and loyalty. European Journal of Policing Studies. ISSN 2034-760X. 3(2), s. 162–183.
 • Bjørkelo, Brita & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Å forbedre en etat: Om læring gjennom eksisterende systemer i politiorganisasjonen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. ISSN 1500-0788. 18(2), s. 34–46.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Policing humanitarian borderlands: Frontex, human rights and the precariousness of life. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 55(1), s. 1–18. doi: 10.1093/bjc/azu086.
 • Strype, Jon; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Egge, Marit & Ødegård, Atle (2014). Perceptions of interprofessional collaboration. Professions and Professionalism. ISSN 1893-1049. 4(3), s. 1–16. doi: 10.7577/pp.806.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2014). Fremtidens politi? I Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (Red.), Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44146-3. s. 273–301.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Forebyggende politiarbeid: I spennet mellom kriminalitetskontroll og trygghet. I Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (Red.), Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44146-3. s. 178–204.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (2018). Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISBN 978-0-415-37379-1. 312 s.
 • Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-10779-0. 387 s.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (2014). Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-44146-3. 348 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Sollund, Ragnhild & Solhjell, Randi (2021). Minoritetsungdom og kvitteringsordning: Hvordan gjøre noe med politiets diskriminering og skjønnsutøvelse? Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen; Dahl, Johanne Yttri; Vestby, Annette; Skjevrak, Pernille & Runhovde, Siv Rebekka (2021). Policing organized crime. On the dialectics of regulation and the concept of crime. .
 • Wathne, Christin Thea; Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Kuldova, Tereza Østbø; Sørli, Vanja Lundgren & Larsson, Paul (2021). Politiets kapasitets-undersøkelse av politioperativt område: Trylling med tall? Politiforum. ISSN 1500-6921.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Policing mobility: Deporting appropriate prisoners.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Shaping migrants as threats.Risk assessments and abnormal justice in a welfare state .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2020). Policing migration as threats. Risk assessments and abnormal justice in a welfare state.
 • Ellefsen, Hjørdis Birgitte; Filstad, Cathrine; Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Jahnsen, Synnøve Økland & Wathne, Christin Thea (2020). En prinsippløs og selvmotsigende politipolitikk. Politiforum. ISSN 1500-6921.
 • Bjørkelo, Brita; Hoel, Linda Antoniett; Solhjell, Randi; Leirvik, Mariann Stærkebye; Singh, Manjeet & Thomassen, Gunnar [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Når politiets gode intensjoner oppleves som mistenkeliggjøring. Forskersonen.no.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Hammer, Danel & Solhjell, Randi (2020). Prate eller kontrollere? . Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Abstract police. Comments on the concept.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Pre-crime and policing of migrants: Anticipatory action meets management of concerns .
 • Wathne, Christin Thea; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Talberg, Olav Niri (2019). Er politiet på full fart i feil retning? . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Wathne, Christin Thea; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Talberg, Niri (2019). Publikum får ikke kontakt med politiet . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Kuldova, Tereza; Wathne, Christin Thea & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Artificial Intelligence and the Futures of Nordic Policing.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Talberg, Olav Niri (2019). Politiskjønnet under press.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen; Wathne, Christin Thea & Talberg, Olav Niri (2019). Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Management by concerns:policing global risks and vulnerabilities in Norway .
 • Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (2018). Introduction. I Fyfe, Nicholas R.; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Rønn, Kira Vrist (Red.), Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge. ISSN 978-0-415-37379-1. s. 1–22.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Management by concerns: Intelligence led policing and risks. Pre-arranged panel: proliferation of new logic in policing.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Sorting out welfare: crimmigration practices and abnormal justice in Norway. Pre-arranged panel: Borders and discretion 1.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Politi, rett og samfunn: Nytt kunnskapsarbeid? Når etterretning, forebygging og etterforskning går i ett .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Sorting out welfare: crimmigration practices and abnormal justice in Norway .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2018). Politimetoder i endring.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Transnational policing and intelligence: Negotiations of risks.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Rhetorics and practice of policing borders.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Formidling av politiforskning.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Migration security and intelligence.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Discretion as an obstacle .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2017). Politi. I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 121–144.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Den risikable profileringen.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Cross-border police cooperation and intelligence. .
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Cross-border police co-operation and intelligence.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Divided Loyalties: Frontex and Police Culture at EU’s External Borders.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Politimetoder i endring.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Border policing in the new frontiers of the global north,
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Straff som utvisning.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2016). Politiets arbeid med tvangsreturer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Utvisning som straff.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Politiets møte med et globalisert samfunn.
 • Franko, Katja & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2016). Human rights and the (in)humanity at EU’s borders.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (2016). Polisvetenskap: En introduktion. I Larsson, Paul; Granér, Rolf & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (Red.), Polisvetenskap: En introduktion. Studentlitteratur AB. ISSN 978-91-44-10779-0. s. 15–29.
 • Bjørkelo, Brita; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Thomassen, Gunnar (2015). Velkommen! Nordisk politiforskning. ISSN 1894-8693. 2(2), s. 123–124.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Europa teller ikke de tapte liv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Policing with, against and through humanity: European borders and the precariousness of life. I Storgaard, Anette (Red.), NSfKs 57. forskerseminar; Hvad er lov - hvad bør blive lov? Kriminalisering og regulering I de nordiske velfærdssamfund. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 9788276880434. s. 9–40.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Politiarbeid i en global verden.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2015). Kriminalitetskontroll og utlendingskontroll: utfordringer og dilemmaer for norsk politi.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security and sovereignty.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security and prevention.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Global policing from below. Access to the field and ties that bind.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Transnational policing. Identity, security, sovereignty.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Det er på tide å ta inn over oss at de flyktningene som dør i Middelhavet, samtidig dør ved Norges yttergrense. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). Anmeldelse av Mikkel Jarle Christensen: Fra det evige politi til prosjektpoliti: En kamp om position og ideologi. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 102(1), s. 91–96.
 • Aas, Katja Franko & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2015). ”Et delt brorskap ”: Transnasjonale politikulturer, nærhet og kontroll. I Granér, Rolf & Kronkvist, Ola (Red.), The Past, the present and the future of police research: Proceedings from the fifth Nordic Police Research seminar. Polisutbildningen, Linnéuniversitetet. s. 81–104.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Norsk politi i verden - eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Politihøgskolen i front av profesjonsfeltet – hva skal til?
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2014). Bookpresentation: Introduction to Police Science.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). ”Where the action is”: Police Culture and Transnationalism.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Franko, Katja (2014). Kriminalitet og migrasjon: Norsk politi i verden: kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Nordisk politi- og prevensjonsforskning PhD i polisvetenskap.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2014). Erfaring eller kunnskap? Spenninger mellom erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap –utfordringer for bachelorutdannningen.
 • Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (2014). Politivitenskap: En introduksjon. I Larsson, Paul; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Granér, Rolf (Red.), Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-44146-3. s. 15–28.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Larsson, Paul (2013). Innføring i politivitenskap.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Aas, Katja Franko (2013). Norsk politi i verden – eller verden i norsk politi? Kompetanse og utfordringer.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Egge, Marit (2013). Grenser for forebygging.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Where the action is: police culture and transnationalisation.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Where the action is: police culture and transnationalisation.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Transnational policing inside the national – Police Professionalism Revisited.
 • Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2013). Profesjonsforskning: Forskning av hvem og for hvem?
 • Ulrich, Stein; Nøkleberg, Martin & Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2020). Schengen evaluation: An educational experience the example of Norway. Politihøgskolen. ISSN 0807-1721. 2020(1).
 • Wathne, Christin Thea; Talberg, Olav Niri & Gundhus, Helene Ingebrigtsen (2019). Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum. Oslo Metropolitan University.
 • Einarsen, Terje; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Viblemo, Tor Egil (2013). Behov for felles identitet -- Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet. Oxford Research.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:00 - Sist endret 18. mai 2021 12:35