Jan Christoffer Andersen

Bilde av Jan Christoffer Andersen
English version of this page
Telefon +47 22850140
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Jan har jobbet med emner relatert til narrativ kriminologi, subkultur, sosial bevegelse, radikalisering og internett. 

Bakgrunn

Jan har en mastergrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Masterprosjektet analyserte internettpropagandaen til Den Islamske Stat (IS) og diskuterte om IS skal anses som en subkultur eller en sosial bevegelse. Avhandlingen er i etterkant publisert som artikkel i tidsskriftet Terrorism and Political Violence.

Etter endt utdannelse har Jan vært ansatt som vitenskapelig assistent for prosjektet Radikalisering og motstand som fokuserte på hverdagsreligion, stigmatisering, ekstremisme og forebygging. Ved å utforske motfortellinger til radikalisering og ekstremisme så det på hvorfor unge muslimer i Norge ikke tiltrekkes radikale grupper.

Prosjektbeskrivelse

Jans doktorgradsprosjekt studerer verdensbildet og narrativene til incels, eller ufrivillig sølibat.     

Incels tar del i et subkulturelt nettsamfunn bestående av unge menn som mener at deres nåværende situasjon, en ufrivillig mangel på seksuell og romantisk suksess, skyldes ulike individuelle faktorer som utseende og mental helse, eller mer strukturelle faktorer som feminisme og et ubalansert datingmarked. Ifølge incels er de dømt til å leve et liv i sølibat grunnet samfunnets deterministiske og hierarkiske inndeling basert på kjønn og attraktivitet. 

Prosjektet utforsker trender og narrativer innen incel-miljøet, og subkulturelle og stilistiske karakteristikker ved incel-kulturen.

Undervisning

Jan underviser, eller har undervist, på KRIM1000, KRIM1100, KRIM1300 og KRIM4104.  

Emneord: narrativ kriminologi, incels, subkultur, radikalisering, terrorisme
Publisert 7. aug. 2020 11:28 - Sist endret 12. aug. 2021 13:18