Kristin Bergtora Sandvik

Bilde av Kristin Bergtora Sandvik
English version of this page
Telefon +47 22850123
Rom 769
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Kristin Bergtora Sandvik forsker på rettsliggjøring og rettslig mobilisering med fokus på teknologi og innovasjon, humanitære kriser, terror og kjønn. Hun er særlig interessert i legalitets og etterrettelighetsspørsmål. Hennes tidligere forskning har undersøkt hvordan jussen opererer i voldelige kontekster med særlig fokus på kvoteflyktningsordningen og kjønnsbasert vold i Uganda og Colombia. 

Sandvik har ledet seks prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Sandvik jobber fra 2017 med de rettslige ringvirkningene etter 22 juli med fokus på Regjeringskvartalet og minnesteder. Hun leder prosjektet LAW22JULY: RIPPLES - Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring  (NFR/SAMRISK) på Institutt for Offentlig Rett. Sandvik er initiativtaker til Samerettssymposiet ved UiO. Hun deltar i Vulnerability in the Robot Society (VIROS) på Institutt for Privatrett og er blant initiativtakerne til Korona og rettsstaten-nettverket. Sandvik er medlem av The Ethics Advisory Board for The Human Brain Project (neuroscience, computing, and brain-related medicine). Sandvik leder også det PRIO-baserte Do No Harm: Ethical Humanitarian Innovation and Digital Bodies (NFR/NORGLOBAL).

Sandvik har publisert i tidsskrifter som Law and Society Review, Feminist Legal Studies, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Cornell International Law Journal, The International Journal of Human Rights, Journal of Human Rights Practice, International Journal of Refugee Law, Third World Quarterly, Journal of Military Ethics, International Review of the Red Cross,  Disasters,  Millennium-Journal of International Studies, Refugee Survey Quarterly, Nordic Journal of Human Rights, Retfærd, Kritisk Juss, Norsk Antropologisk Tidsskrift, og Internasjonal Politikk. 

Undervisning

Bakgrunn

Kristin Bergtora Sandvik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo der hun studerte Kvinnekonvensjonen og handel med kvinner. Hun har også en mastergrad fra Harvard Law School om HIV/AIDS og menneskerettigheter (waived for tuition purposes).

Hun tok doktorgrad ved Harvard Law School i 2008 med avhandlingen “On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”. Sandvik har også studert sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og vært gjesteforsker ved Oxford Refugee Studies Centre and the Refugee Law Project (Uganda).

Sandvik ble ansatt som seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) i 2009. I 2011 var hun med på å starte "Norwegian Center for Humanitarian Studies" (NCHS), hvor hun var leder fra 2012 til 2016. Sandvik fortsetter som forsker 1 (Research Professor)  i humanitære studier ved PRIO i en 20%-stilling. 

Emneord: Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring

Publikasjoner

 • Hellum, Anne; Skilbrei, May-Len & Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Kjønn, makt og rett: Samfunnsfaglige perspektiver på og i kvinneretten . I Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup; Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir & Skilbrei, May-Len (Red.), Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202669690. s. 361–392.
 • Bjørkhaug, Ingunn & Sandvik, Kristin Bergtora (2022). Review Essay: Refugees as Economic Agents in Protection Systems. International Migration Review. ISSN 0197-9183.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Digital Refugee Lawyering: Risk, Legal Knowledge, and Accountability. Refugee Survey Quarterly. ISSN 1020-4067. 40(4), s. 414–432. doi: 10.1093/rsq/hdab013.
 • de Lauri, Antonio & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Public Anthropology in the Digital Era. I Callan, Hilary & Coleman, Simon (Red.), The International Encyclopedia of Anthropology. John Wiley & Sons. ISSN 9781118924396. doi: https%3A/doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea2505.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Refugees and the Scope for Mandatory COVID-19 Vaccination. Cornell international law journal. ISSN 0010-8812. 54, s. 16–20.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Ikdahl, Ingunn (2021). COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education? Yale Journal of International Law. ISSN 0889-7743.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The digital transformation of refugee governance. I Costello, Cathryn; Foster, Michelle & McAdam, Jane (Red.), The Oxford Handbook of International Refugee Law. Oxford University Press. ISSN 9780198848639. doi: 10.1093/law/9780198848639.003.0057.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The Norwegian COVID-19 Tracing App Experiment: Lessons for Governance and Civic Activism. IEEE technology & society magazine. ISSN 0278-0097. 40(3), s. 66–73. doi: 10.1109/MTS.2021.3101824.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Law after July 22 2011: Survivors, reconstruction and memory. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), s. 28–45. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borchgrevink, Kaja Christine Andersen & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The afterlife of buzzwords: the journey of rights-based approaches through the humanitarian sector. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. s. 1–21. doi: 10.1080/13642987.2021.1916476.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Barn, korona og dobbeltdugnaden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). The struggle against sexual violence in conflict: Investigating the digital turn. International Review of the Red Cross. ISSN 1816-3831. 102(913), s. 95–115. doi: 10.1017/S1816383121000060.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). “Smittestopp”: If you want your freedom back, download now. Big Data and Society. ISSN 2053-9517. doi: 10.1177/2053951720939985.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Humanitarian Wearables: Digital Bodies, Experimentation and Ethics. I Messelken, Daniel & Winkler, David W. (Red.), Ethics of Medical Innovation, Experimentation, and Enhancement in Military and Humanitarian Contexts. Springer. ISSN 978-3-030-36319-2. s. 87–101.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Dead Body Management (DDBM): Time to Think it Through. Journal of Human Rights Practice. ISSN 1757-9619. 12(2), s. 428–443. doi: 10.1093/jhuman/huaa002.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Wearables for something good: aid, dataveillance and the production of children’s digital bodies. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. doi: 10.1080/1369118X.2020.1753797.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:03 - Sist endret 17. jan. 2022 09:55