Kristin Bergtora Sandvik

Bilde av Kristin Bergtora Sandvik
English version of this page
Telefon +47 22850123
Rom 769
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Kristin Bergtora Sandvik forsker på rettsliggjøring og rettslig mobilisering med fokus på teknologi og innovasjon, humanitære kriser, terror og kjønn. Hun er særlig interessert i legalitets og etterrettelighetsspørsmål. Hennes tidligere forskning har undersøkt hvordan jussen opererer i voldelige kontekster med særlig fokus på kvoteflyktningsordningen og kjønnsbasert vold i Uganda og Colombia. 

Sandvik har ledet seks prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd. Sandvik jobber fra 2017 med de rettslige ringvirkningene etter 22 juli med fokus på Regjeringskvartalet og minnesteder. Hun leder prosjektet LAW22JULY: RIPPLES - Ringvirkninger, rettsstatlige verdier og læring  (NFR/SAMRISK) på Institutt for Offentlig Rett. Sandvik er initiativtaker til Samerettssymposiet ved UiO. Hun deltar i Vulnerability in the Robot Society (VIROS) på Institutt for Privatrett og er blant initiativtakerne til Korona og rettsstaten-nettverket. Sandvik er medlem av The Ethics Advisory Board for The Human Brain Project (neuroscience, computing, and brain-related medicine). Sandvik leder også det PRIO-baserte Do No Harm: Ethical Humanitarian Innovation and Digital Bodies (NFR/NORGLOBAL).

Sandvik har publisert i tidsskrifter som Law and Society Review, Feminist Legal Studies, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Cornell International Law Journal, The International Journal of Human Rights, Journal of Human Rights Practice, International Journal of Refugee Law, Third World Quarterly, Journal of Military Ethics, International Review of the Red Cross,  Disasters,  Millennium-Journal of International Studies, Refugee Survey Quarterly, Nordic Journal of Human Rights, Retfærd, Kritisk Juss, Norsk Antropologisk Tidsskrift, og Internasjonal Politikk. 

Undervisning

Bakgrunn

Kristin Bergtora Sandvik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo der hun studerte Kvinnekonvensjonen og handel med kvinner. Hun har også en mastergrad fra Harvard Law School om HIV/AIDS og menneskerettigheter (waived for tuition purposes).

Hun tok doktorgrad ved Harvard Law School i 2008 med avhandlingen “On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”. Sandvik har også studert sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og vært gjesteforsker ved Oxford Refugee Studies Centre and the Refugee Law Project (Uganda).

Sandvik ble ansatt som seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) i 2009. I 2011 var hun med på å starte "Norwegian Center for Humanitarian Studies" (NCHS), hvor hun var leder fra 2012 til 2016. Sandvik fortsetter som forsker 1 (Research Professor)  i humanitære studier ved PRIO i en 20%-stilling. 

Emneord: Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring

Publikasjoner

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Digital Refugee Lawyering: Risk, Legal Knowledge, and Accountability. Refugee Survey Quarterly. ISSN 1020-4067. 40(4), s. 414–432. doi: 10.1093/rsq/hdab013.
 • de Lauri, Antonio & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Public Anthropology in the Digital Era. I Callan, Hilary & Coleman, Simon (Red.), The International Encyclopedia of Anthropology. John Wiley & Sons. ISSN 9781118924396. doi: https%3A/doi.org/10.1002/9781118924396.wbiea2505.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Refugees and the Scope for Mandatory COVID-19 Vaccination. Cornell international law journal. ISSN 0010-8812. 54, s. 16–20.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Ikdahl, Ingunn (2021). COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education? Yale Journal of International Law. ISSN 0889-7743.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The digital transformation of refugee governance. I Costello, Cathryn; Foster, Michelle & McAdam, Jane (Red.), The Oxford Handbook of International Refugee Law. Oxford University Press. ISSN 9780198848639. doi: 10.1093/law/9780198848639.003.0057.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The Norwegian COVID-19 Tracing App Experiment: Lessons for Governance and Civic Activism. IEEE technology & society magazine. ISSN 0278-0097. 40(3), s. 66–73. doi: 10.1109/MTS.2021.3101824.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Law after July 22 2011: Survivors, reconstruction and memory. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 5(3), s. 28–45. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Borchgrevink, Kaja Christine Andersen & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The afterlife of buzzwords: the journey of rights-based approaches through the humanitarian sector. International Journal of Human Rights. ISSN 1364-2987. s. 1–21. doi: 10.1080/13642987.2021.1916476.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Barn, korona og dobbeltdugnaden. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). The struggle against sexual violence in conflict: Investigating the digital turn. International Review of the Red Cross. ISSN 1816-3831. 102(913), s. 95–115. doi: 10.1017/S1816383121000060.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). “Smittestopp”: If you want your freedom back, download now. Big Data and Society. ISSN 2053-9517. doi: 10.1177/2053951720939985.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Humanitarian Wearables: Digital Bodies, Experimentation and Ethics. I Messelken, Daniel & Winkler, David W. (Red.), Ethics of Medical Innovation, Experimentation, and Enhancement in Military and Humanitarian Contexts. Springer. ISSN 978-3-030-36319-2. s. 87–101.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Dead Body Management (DDBM): Time to Think it Through. Journal of Human Rights Practice. ISSN 1757-9619. 12(2), s. 428–443. doi: 10.1093/jhuman/huaa002.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Wearables for something good: aid, dataveillance and the production of children’s digital bodies. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. doi: 10.1080/1369118X.2020.1753797.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Houge, Anette Bringedal & Laugerud, Solveig (2022). When Terrorists Mobilize Law: Reflections on justice and closure after July 22. PRIO Blogs.
 • Vestad, Maja Viktoria Spigseth & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The nation as memorial cartography: mapping commemorative sites outside the canon.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Vestad, Maja Viktoria Spigseth (2021). Transitional Justice and Contested Memorialization after Terror: The Norwegian 22 July Attacks.
 • de Bengy Puyvallée, Antoine ; Jumbert, Maria Gabrielsen; Browning, Christopher; Marklund, Carl & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Nordic peace, humanitarianism, and welfare model.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The politics of no-excess mortality: reflections on the knock-on effects of lockdowns, social death and amplified vulnerability.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2021). Abandoned Digital Bodies/Skilled Afghan women and resettlement .
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Westendorf, Jasmine-Kim (2021). The co-production of children’s health data through buzzwords: The problematic relationship between Safeguarding and consumer genomics.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Digital lawyering for refugees: the humanitarian accountability perspective .
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Espegren, Astrid & Bjørkhaug, Ingunn (2021). Emergency resettlement of professional Afghan women: the rise of a new protection category?
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Liden, Kristoffer & Fast, Larissa (2021). Roundtable: The Ethics of Humanitarian Technology: Looking Back & Taking Stock.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2021). Roundtable: Humanitarian Innovation: Have We Come Full Circle?
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The Politics of Digital Humanitarianism.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Remembering 22 July: Litigating Memorials. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). 11. september som rammefortelling: Kan vi slippe den nå? Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The EU Digital Vaccine Passport as a Social Justice Issue: Problems, solutions, and questions. Global Policy Opinion (blog).
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Bjørkhaug, Ingunn; Espegren, Astrid & Garnier, Adele (2021). The Educated Refugee Woman. An Emerging Resettlement Category? Global Policy Opinion (blog).
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Graver, Hans Petter & Smith, Peter Scharff (2021). The Pomp of Popular Constitutional Outrage. Verfassungsblog. ISSN 2366-7044.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Overgangsrettferdighet etter terrorangrep - et rettslig problem?
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Regjeringskvartalets politiske økonomi: en oversikt.
 • Skaar, Elin; Sandvik, Kristin Bergtora & Tønnessen, Liv (2021). Addressing Sexual Violence: Technology and Truth Commissions.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Rettslig mobilisering og byråkratiske irrganger: deltagelse, demokrati og jussens begrensninger.
 • Hjorth, Ingeborg Arntine Heitmann & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Memory Wound og Utøykaia: minnearbeid som konflikt.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Ord skaper verden - om en jussprofessors makt og ansvar. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Jore, Sissel Haugdal; Kruke, Bjørn Ivar; Olsen, Odd Einar Falnes & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). After The bomb: The Securitization of the Norwegian Government Quarters 2011-2021.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jore, Sissel Haugdal (2021). 49- Rebuilding and Security After a Terrorist Attack: 22 July in Oslo. [Internett]. PRIO's Peace in a Pod.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hjorth, Ingeborg Arntine Heitmann (2021). 50- Ten Years After 22 of July: Memory and Memorialization. [Internett]. PRIO's Peace in a Pod.
 • Ikdahl, Ingunn & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). 22. juli. [Internett]. Jusspodden, Moderne media.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Dugard, Jackie; Krutzinna, Jenny; Rosenberg, Anette Ringen; Otiene, Andrew & Tindstad, Marie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Rethinking digitalization and the right to education post-COVID-19.
 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). PODCAST UIO: Vi trenger en offentlig samtale om hva vaksinepass skal brukes til.
 • Graver, Hans Petter; Sandvik, Kristin Bergtora; Nylund, Anna & Lintvedt, Mona Naomi (2021). Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres. Juridika Innsikt.
 • Lintvedt, Mona Naomi & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Vi trenger en høring om digitale vaksinepass . Rett24.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lintvedt, Mona Naomi (2021). The role of law and the rule of law in Covid-19 tracing apps: Smittestopp revisited .
 • Kaufmann, Mareile; Syse, Henrik; Einevoll, Gaute & Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Brains: Neuroscience, Philosophy and Law in Conversation.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Fast, Larissa & Jacobsen, Katja Lindskov (2020). Digital Bodies in aid: from cradle to grave.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2020). TikTok and the War on Data: Great Power Rivalry and Digital Body Counts. Global Policy Opinion (blog).
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Holst, Cathrine (2020). 10 år etter 22.juli: Trenger vi et nytt oppgjør med terroren som rammet Norge? [Internett]. Universitetsplassen.
 • Sefton, Therese; Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2020). Korona som dobbeltkrise for det nordiske samarbeidet: en politisk-sosiologisk tilnærming. sosiologen.no.
 • Sefton, Therese; Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2020). Hva skjer med Svenskegrensen? Forskersonen.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). «Den gode jurist» og hvem som forstår juss. Juridika Innsikt.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Brains: Neuroscience, Philosophy and Law in Conversation.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Covid-19 and the law: lessons for global health.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2020). Norway and the COVID-19 Lockdown. Petrie Flom Center Harvard Law School Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Covid-19 and the quest for inclusive health information. IHP (International Health Policies).
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Erdal, Marta Bivand & Valland, Tatanya (2020). Covid-19 and the duty to provide health information to diverse populations. OpenGlobalRights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). SDGs and the rule of law: the need to globalize the ethics of legal tech. https://voelkerrechtsblog.org.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital dead body management: A new issue for human rights research. Harvard Human Rights Journal.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Liden, Kristoffer & Langford, Malcolm (2020). Korona og rettsstaten. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Governing global health emergencies: the role of criminalization. IHP (International Health Policies).
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Humanitarian Wearables and the Future of Aid in the Global Data Economy. Global Policy Opinion (blog).
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). The SDGs, access to civil justice, and legal technology. https://devpolicy.org.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). The COVID-19 Tracking Apps Ecosystem Unraveled: Critical Issues for Global Health. BMJ Global Health. ISSN 2059-7908.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Garnier, Adele (2020). How will the COVID-19 pandemic reshape refugee and migration governance? theglobal.blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Garnier, Adele (2020). Covid19 und seine Auswirkungen auf die Migration. Chaberlin.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Garnier, Adele & Cellini, Amanda (2020). The COVID-19 Resettlement Freeze: Towards a Permanent Suspension? https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/COVID-19_Watch.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Smittestopp- appen som rettssosiologisk problem. sosiologen.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Smittestopp: The rise and fall of a technofix. I Taylor, Linnet (Red.), Data justice and COVID-19: Global perspectives. Meatspace Press. ISSN 978-1-913824-01-3.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Safeguarding. I De Lauri, Antonio (Red.), Humanitarianism: Keywords. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-43113-3. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004431140.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Care. I De Lauri, Antonio (Red.), Humanitarianism: Keywords. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-43113-3. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004431140.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Criminalization. I De Lauri, Antonio (Red.), Humanitarianism: Keywords. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-43113-3. doi: https%3A/doi.org/10.1163/9789004431140.
 • Köhler-Olsen, Julia & Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Children in Lockdown. Children’s Rights, Covid-19 and the Case of Norway .
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops and Politicians in Colombia and Mexico. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 23(3). doi: 10.1177/1362480619835631.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). We will never be post-human: cyber peace, gendered digital bodies and the future of peacebuilding.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Fast, Larissa (2019). The Place of Data and Digital Bodies in Humanitarian Operations.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Protecting children’s digital bodies through rights. OpenGlobalRights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Dijkzeul, Dennis (2019). Humanitarian governance and localization: What kind of world is being imagined and produced? . theglobal.blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Dijkzeul, Dennis (2019). New Directions in Humanitarian Governance: Technology, Juridification and Criminalization . Global Policy. ISSN 1758-5880.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). The Weaponization of Killer Trucks: Vehicular Terror and Vehicular Crypts. Border Criminologies Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Humanitarian wearables and digital bodies: problems of gifts and labour.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Digital harm.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Exploring ethics, rights and child safeguarding.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Digital harm: Challenges, risks and opportunities for ethical donorship in AidTech.
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Institutt for samfunnsforskning. ISSN 978-82-7763-702-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Professionalisation, participation and relationships: Reflections on ethical issues experienced by DEPP Labs part 3. START Network.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Starting the ethical journey: Reflections on ethical issues experienced by DEPP labs. START Network.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Local Culture and Everyday Practice: Reflections on ethical issues experienced by DEPP labs part 2. START NETWORK.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Technologizing the Fight against Sexual Violence: A Critical Scoping. PRIO. 2019(12).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:03 - Sist endret 17. jan. 2022 09:55