Kristin Bergtora Sandvik

Bilde av Kristin Bergtora Sandvik
English version of this page
Telefon +47 22850123
Mobiltelefon +47 22604529
Rom 769
Brukernavn

Faglige interesser

Kristin Bergtora Sandvik har de siste femten årene studert retts- og rettighetsbevissthet, rettsliggjøring, rettslig mobilisering og soft law med fokus på nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner og humanitær respons. Hun er særlig interessert i legalitets-, legitimitets- og etterrettelighetsspørsmål. Hennes feltarbeidsbaserte forskning har undersøkt hvordan jussen opererer i voldelige kontekster med særlig fokus på flyktningeproblematikk og kjønnsbasert vold i Uganda og Colombia. Sandvik er også interessert i bruken av droner, robotteknologi og cybersikkerhet i humanitære og militære kontekster.

Sandvik forsker fra 2017 på rettsoppgjøret etter 22 juli. Prosjektet LAW@22July kartlegger rettsoppgjøret etter 22 juli 2011 med vekt på læring (Learning), etterrettelighet (Accountability) og å bære vitne for juridisk læring (witnessing). Sandvik leder også for tiden et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd: “Aid in Crisis? Rights-based Approaches and Humanitarian Outcomes” (AIDEFFFECT). Hun har også de siste årene samarbeidet tett med det juridisk fakultet ved Los Andes Universitetet i Colombia. 

Sandvik har publisert i tidsskrifter som Law and Society Review, Feminist Legal Studies, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Journal of Human Rights Practice, International Journal of Refugee Law, Third World Quarterly, Journal of Military Ethics, International Review of the Red Cross,  Disasters,  Millennium-Journal of International Studies, Refugee Survey Quarterly, Nordic Journal of Human Rights, Retfærd, Kritisk Juss, Norsk Antropologisk Tidsskrift, og Internasjonal Politikk. Hun er også medredaktør av:

 • Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa (Brill, 2013)
 • UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, Law and Results-based Management (Routledge, 2016)
 • The Good Drone (Routledge, 2016)
 • Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance (Berghahn Books, under contract).

Undervisning

Bakgrunn

Kristin Bergtora Sandvik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo der hun studerte Kvinnekonvensjonen og handel med kvinner, og en mastergrad fra Harvard Law School om HIV/AIDS og menneskerettigheter.

Hun tok doktorgrad ved Harvard Law School i 2008 med avhandlingen “On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”. Sandvik har også studert sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og vært gjesteforsker ved Oxford Refugee Studies Centre and the Refugee Law Project (Uganda).

Sandvik ble ansatt som seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) i 2009. I 2011 var hun med på å starte "Norwegian Center for Humanitarian Studies" (NCHS), hvor hun var leder fra 2012 til 2016. Sandvik fortsetter som forsker 1 i humanitære studier ved PRIO i en 20%-stilling. 

Emneord: Rettssosiologi, Flyktninger, Humanitærrett, Kjønn, Legitimitet, Makt, Menneskerettigheter, Rettsliggjøring

Publikasjoner

 • Borgrevink, Kaja & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). The afterlife of buzzwords: the journey of rights-based approaches through the humanitarian sector. International Journal of Human Rights.  ISSN 1364-2987.  s 1- 21 . doi: 10.1080/13642987.2021.1916476
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn & Lohne, Kjersti (2021). Rettens rolle etter 22. juli: Minnearbeid, overlevende og gjenoppbygging. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  5(3), s 28- 45 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-03-03 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Dead Body Management (DDBM): Time to Think it Through. Journal of Human Rights Practice.  ISSN 1757-9619.  12(2), s 428- 443 . doi: 10.1093/jhuman/huaa002
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Humanitarian Wearables: Digital Bodies, Experimentation and Ethics, In Daniel Messelken & David W. Winkler (ed.),  Ethics of Medical Innovation, Experimentation, and Enhancement in Military and Humanitarian Contexts.  Springer.  ISBN 978-3-030-36319-2.  6.  s 87 - 101
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). “Smittestopp”: If you want your freedom back, download now. Big Data and Society.  ISSN 2053-9517. . doi: https://doi.org/10.1177/2053951720939985
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Wearables for something good: aid, dataveillance and the production of children’s digital bodies. Information, Communication & Society.  ISSN 1369-118X. . doi: 10.1080/1369118X.2020.1753797
 • Dijkzeul, Dennis & Sandvik, Kristin Bergtora (2019). A world in turmoil: governing risk, establishing order in humanitarian crises. Disasters. The Journal of Disaster Studies, Policy and Management.  ISSN 0361-3666.  43(2), s S85- S108 . doi: 10.1111/disa.12330
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Is Legal Technology a New “Moment” in the Law and Development Trajectory?. Antipode.  ISSN 0066-4812.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Making Wearables in Aid: Digital Bodies, Data and Gifts. Journal of Humanitarian Affairs.  ISSN 2515-6411.  1(3), s 33- 41 . doi: 10.7227/jha.023
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Safeguarding’as humanitarian buzzword: an initial scoping. Journal of International Humanitarian Action.  ISSN 2364-3412. . doi: 10.1186/s41018-019-0051-1
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2019). From IDPs to Victims in Colombia: Reflections on durable solutions in the post-conflict setting, In Megan Bradley; James Milner & Blair Peruniak (ed.),  Refugees' Roles in Resolving Displacement and Building Peace: Beyond Beneficiaries.  Georgetown University Press.  ISBN 978-1626166745.  10.
 • Comes, Tina; Sandvik, Kristin Bergtora & Van de Walle, Bartel (2018). Cold chains, interrupted: The use of technology and information for decisions that keep humanitarian vaccines cool. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.  ISSN 2042-6747.  8(1), s 49- 69 . doi: 10.1108/JHLSCM-03-2017-0006 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). A Legal History: The Emergence of the African Resettlement Candidate in International Refugee Management, In Adele Garnier; Liliana Lyra Jubilut & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-969-1.  Chapter 2.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Gendering violent pluralism: women’s political organising in Latin America. Third World Thematics: A TWQ Journal.  ISSN 2380-2014. . doi: 10.1080/23802014.2018.1477527 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Humanitarians in court: how duty of care travelled from human resources to legal liability. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law.  ISSN 0732-9113.  50(3), s 358- 374 . doi: 10.1080/07329113.2018.1548192
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Technology, dead male bodies, and feminist recognition: Gendering ICT harm theory. Australian Feminist Law Journal.  ISSN 1320-0968.  44(1), s 49- 69 . doi: 10.1080/13200968.2018.1465371 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2018). UNHCR and the pursuit of international protection: accountability through technology?. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.  39(8), s 1508- 1524 . doi: 10.1080/01436597.2018.1432346 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Martins, Bruno Oliveira (2018). Revisitando el espacio aéreo latinoamericano: una exploración de los drones como sujetos de regulación. Latin American Law Review | Revista Latinoamericana de Dereho.  ISSN 2619-4880.  1(1) . doi: 10.29263/lar01.2018.03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Jumbert, Maria Gabrielsen & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). What Does It Take to Be Good?, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  Introduction.
 • Liden, Kristoffer & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Poison Pill or Cure-All: Drones and the Protection of Civilians, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  3.  s 65 - 88
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(1), s 4- 27 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-01-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Raymond, Nathaniel A. & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Beyond the Protective Effect: Towards a Theory of Harm for Information Communication Technologies in Mass Atrocity Response. Genocide Studies and Prevention: An International Journal (GSP).  ISSN 1911-0359. . doi: 10.5038/1911-9933.11.1.1454 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Now is the time to deliver: looking for humanitarian innovation’s theory of change. Journal of International Humanitarian Action.  ISSN 2364-3412. . doi: 10.1186/s41018-017-0023-2 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Garnier, Adele; Jubilut, Liliana Lyra & Sandvik, Kristin Bergtora (ed.) (2018). Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-969-1.  234 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Befring, Anne Kjersti Cecelia & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). PODCAST UIO: Vi trenger en offentlig samtale om hva vaksinepass skal brukes til.
 • Brekke, Jan-Paul; Paasche, Erlend; Espegren, Astrid & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Selection Criteria in Refugee Resettlement. Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Graver, Hans Petter; Sandvik, Kristin Bergtora; Nylund, Anna & Lintvedt, Mona Naomi (2021). Stortinget må vedta en ny lov dersom koronasertifikat skal innføres. Juridika Innsikt. Vis sammendrag
 • Lintvedt, Mona Naomi & Sandvik, Kristin Bergtora (2021). Vi trenger en høring om digitale vaksinepass. Rett24. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Ikdahl, Ingunn (2021). COVID-19: Towards a Digital Fragmentation of the Right to Education?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lintvedt, Mona Naomi (2021). The role of law and the rule of law in Covid-19 tracing apps: Smittestopp revisited.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Korona, minoritetsvern og statens plikt til å gi helseinformasjon. Rett24.no.
 • Hellum, Anne; Sandvik, Kristin Bergtora; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Whose Needs? Reflections on Health Information and Minorities.
 • Köhler-Olsen, Julia & Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Children in Lockdown. Children’s Rights, Covid-19 and the Case of Norway.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Care, In Antonio De Lauri (ed.),  Humanitarianism: Keywords.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-43113-3.  -.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Covid-19 and the law: lessons for global health.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Criminalization, In Antonio De Lauri (ed.),  Humanitarianism: Keywords.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-43113-3.  -.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). «Den gode jurist» og hvem som forstår juss. Juridika Innsikt.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital Brains: Neuroscience, Philosophy and Law in Conversation.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Digital dead body management: A new issue for human rights research. Harvard Human Rights Journal.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Governing global health emergencies: the role of criminalization. IHP (International Health Policies).
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Humanitarian Wearables and the Future of Aid in the Global Data Economy. Global Policy Opinion (blog).
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Perpetuating data colonialism through digital humanitarian technologies. ISS Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). SDGs and the rule of law: the need to globalize the ethics of legal tech. https://voelkerrechtsblog.org.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Safeguarding, In Antonio De Lauri (ed.),  Humanitarianism: Keywords.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-43113-3.  -.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Smittestopp- appen som rettssosiologisk problem. sosiologen.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). Smittestopp: The rise and fall of a technofix, In Linnet Taylor (ed.),  Data justice and COVID-19: Global perspectives.  Meatspace Press.  ISBN 978-1-913824-01-3.  -.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). The COVID-19 Tracking Apps Ecosystem Unraveled: Critical Issues for Global Health. BMJ Global Health.  ISSN 2059-7908.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2020). The SDGs, access to civil justice, and legal technology. https://devpolicy.org.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Garnier, Adele (2020). Covid19 und seine Auswirkungen auf die Migration. Chaberlin.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Garnier, Adele (2020). How will the COVID-19 pandemic reshape refugee and migration governance?. theglobal.blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Garnier, Adele & Cellini, Amanda (2020). The COVID-19 Resettlement Freeze: Towards a Permanent Suspension?. https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/publication/COVID-19_Watch.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Erdal, Marta Bivand & Valland, Tatanya (2020). Covid-19 and the duty to provide health information to diverse populations. OpenGlobalRights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Hellum, Anne; Valland, Tatanya & Erdal, Marta Bivand (2020). Covid-19 and the quest for inclusive health information. IHP (International Health Policies).
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2020). Norway and the COVID-19 Lockdown. Petrie Flom Center Harvard Law School Blog. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Liden, Kristoffer & Langford, Malcolm (2020). Korona og rettsstaten. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2020). Teaching transitional justice after conflict and terror: Cases of Kosovo and Norway.
 • Sefton, Therese; Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2020). Hva skjer med Svenskegrensen?. Forskersonen.no.
 • Sefton, Therese; Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2020). Korona som dobbeltkrise for det nordiske samarbeidet: en politisk-sosiologisk tilnærming. sosiologen.no.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). "Book review: Angélica Durán-Martínez, The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops and Politicians in Colombia and Mexico". Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Digital harm.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Digital harm: Challenges, risks and opportunities for ethical donorship in AidTech.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Exploring ethics, rights and child safeguarding.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Humanitarian wearables and digital bodies: problems of gifts and labour.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Legal technology: a field guide to ethical problematization and reflection.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (ed.) (2019). Local Culture and Everyday Practice: Reflections on ethical issues experienced by DEPP labs part 2.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Professionalisation, participation and relationships: Reflections on ethical issues experienced by DEPP Labs part 3.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Protecting children’s digital bodies through rights. OpenGlobalRights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Safeguarding women after disasters: some progress, but not enough. The Conversation.  ISSN 2201-5639.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Safeguarding: good intentions, difficult process. ALNAP.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Starting the ethical journey: Reflections on ethical issues experienced by DEPP labs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). Technologizing the Fight against Sexual Violence: A Critical Scoping. PRIO Paper. 12. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). The Politics of Drug Violence: Criminals, Cops and Politicians in Colombia and Mexico. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.  23(3) . doi: 10.1177/1362480619835631
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). The Weaponization of Killer Trucks: Vehicular Terror and Vehicular Crypts. Border Criminologies Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2019). We will never be post-human: cyber peace, gendered digital bodies and the future of peacebuilding.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Dijkzeul, Dennis (2019). Humanitarian governance and localization: What kind of world is being imagined and produced?. theglobal.blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Dijkzeul, Dennis (2019). New Directions in Humanitarian Governance: Technology, Juridification and Criminalization. Global Policy.  ISSN 1758-5880. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Fast, Larissa (2019). The Place of Data and Digital Bodies in Humanitarian Operations.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Høigilt, Jacob & Liden, Kristoffer (2019). Humanitarian policy: How do we make it and what is it good for? Launch of IHSA Disasters Special Issue.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Salter, Mark B. (2019). Horizon Scan: Critical security studies for the next 50 years. Security Dialogue.  ISSN 0967-0106. . doi: https://doi.org/10.1177/0967010619862912 Vis sammendrag
 • Garnier, Adele; Sandvik, Kristin Bergtora & Jubilut, Liliana Lyra (2018). Introduction: Refugee Resettlement as Humanitarian Governance: Power Dynamics, In Adele Garnier; Liliana Lyra Jubilut & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78533-969-1.  Introduction.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Dead male bodies: a challenge for feminist legal thought. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Duty of care: from human resources to legal liability.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). From legal to social protection: the case of VAF.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Humanitarian subject experimentation: Beneficiary bodies, technology optimism and the making of wearables in aid. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Legitimating drone force: History, the affordances of postcolonial imaginaries and the War on Everything.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Making Wearables in Aid: Bodies, Data and Gifts.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Technology, Dead Male Bodies and the Politics of Feminist Recognition: Theorizing the Gendered Logic of Algorithmic Protection and Targeting.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Towards digital dead body management (DDBM) in the Global Emergency zone.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2018). Towards digital dead body management (DDBM) in the Global Emergency zone. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Langford, Malcolm (2018). Law and Technology.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2018). The Moral Turn in Global Governance: - a Case Study of Rights-Based Approaches of Norwegian Humanitarianism.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Martins, Bruno Oliveira (2018). A Venezuelan Incident: Maduro and the Politics of Latin American Drones. PRIO Blogs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Townsend, Neil (2018). Community engagement, bootcamps and ‘failing fast’ as cultural practice: The DEPP Innovations Labs.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Artificial intelligence for law enforcement: opportunities and challenges, moderation.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Conference: Global Challenges - Nordic Experiences.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). From human resources to legal liability: The evolving duty of care towards humanitarian staff.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Governing resettlement: due process, uncertain duties and undue rights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Humanitarianism as Socology of Law: An Inventory.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Information ethics and security. Pointers for diagnosing state of play.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Responding to changes from outside the sector: information technology and social media.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:03 - Sist endret 28. feb. 2019 10:24