Marion Hellebust

Bilde av Marion Hellebust
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Fengselssosiologi, pønologi, isolasjon, rehabilitering, kjønnsteori, diskriminering og sosial ulikhet. 

Bakgrunn

Marion Hellebust har tatt en mastergrad i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi. Masterprosjektet analyserte kvinners opplevelser med fengselssoning og diskuterte hvilke belastninger soningen pålegger dem. 

Samarbeid

Marion jobber på prosjektet «De glemte lovbryterne? Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp» som ledes av Peter Scharff Smith. Prosjektet er et samarbeid med forskere ved NORCE og finansieres av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Rapport levers april 2021. 

Publisert 18. aug. 2020 11:12 - Sist endret 21. aug. 2020 09:34