Marte Rua

Bilde av Marte Rua
English version of this page
Telefon +47 22850115
Mobiltelefon +4792685567
Rom PhD-landskapet
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica 8. etg. Kristian Augusts gate 17 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Marte Ruas ph.d.-prosjekt er en studie av isolasjons- og fellesskapspraksiser i norsk kriminalomsorg. Se her for oppsummering på 30 sekunder!

Med utgangspunkt i erfaringer til personer som er involvert eller berørt, samt tekster og tall, utforsker Rua styring, forståelser og institusjonelle praksiser knyttet til ulike former for isolasjon, slik at vi bedre kan forstå hvordan de oppstår. Rua kombinerer ulike metoder i en institusjonell etnografi, en sosiologisk framgangsmåte der ambisjonen er å lage kunnskap som er nyttig for dem som studeres.

Bakgrunn  

Marte Rua er utdannet sosiolog med lektorkompetanse ved UiO. Rua har blant annet vært ansatt som forsker på det nordiske tverrfaglige prosjektet Narkotikapolitikk i nordiske fengsler ved IKRS, på et forskningsprosjekt om rehabilitering av unge med nedsatt funksjonsevne ved NOVA, vit.ass. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), samt informasjonskonsulent ved Institutt for samfunnsforskning.

Rua har skrevet for bl.a. forskning.no og Sosiolognytt og har arrangert nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer, samt debattmøter bl.a. for Universitetet i Oslo. Rua er engasjert i formidling gjennom kronikker, intervjuer, debatter og foredrag, på TV, i radio, podcast og arrangementer for offentligheten eller organisasjoner og fagmiljøer som befatter seg med fengselstemaer eller kunnskapsproduksjon. Rua initierte og ledet sesjonen om institusjonell etnografi ved Sosiologforeningens årlige vinterseminar i en årrekke. Rua underviser, veileder og sensurerer kriminologistudenter på bachelor- og masternivå, og foreleser i kvalitativ metode for masterstudenter i sosiologi ved UiO. 

Verv

Rua var med å grunnlegge forskningsnettverkene Institusjonell etnografi i Norden og Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i styringsgruppa.

Tidligere fast representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, medlem i Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet og vararepresentant i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet.

Tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftene Materialisten og Sosiolognytt.

Faglige kompetanseområder

 • Fengsel og fengselsstraff (isolasjon, varetekt, helse, fengselsmedisin, rustiltak, rehabilitering, velferd, løslatelse og internasjonale forpliktelser angående fengselsdrift)
 • Funksjonshemming (mestring, rehabilitering, NAV)
 • Institusjonell etnografi, kvalitativ metode, kunnskapspolitikk
Emneord: fengselstraff, fengselshelse, Isolasjon, rehabilitering, kvalitativ metode

Publikasjoner

Lohne, K. og M. Rua (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), s. 118-135. 

Rua, M. (2020) VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. VG - Verdens gang 2020-01-15

Rua, M.; Smith, P. S. (2020) Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske? Cappelen Damms podcast 2020-01-16

Rua, M. & Smith, P. S. (red.) (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  280 s.

Rua, M. (2017): Om isolasjonsprosjekt. UiO-forskere presenterer forskningen sin på 30 sekunder. Universitetet i Oslo. 

Rua, M. (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: K. Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, M. (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, H. og M. Rua (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, M. (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, P. S.; T. Horn; J. F. Nilsen og M. Rua (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik: tidsskrift for social analyse og debat. Volum 25 (136) s. 4-20.

Rua, M (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening. Volum 133 (1) s. 124-124.

Grue, L. og M. Rua (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, M. (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi/Akademika forlag. 

Rua, M. (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok. Volum 1. s. 101-121

Rua, M. (2012). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. TV2 [TV] 2012-01-19

Se alle arbeider i Cristin

 • Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (NTfK).  ISSN 2446-3051.  108(1), s 118- 135 Vis sammendrag
 • Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt, I: Marte Rua & Peter Scharff Smith (red.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Chapter 2.  s 41 - 80
 • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  10.  s 220 - 250
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182 . doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data, In Anette Storgaard (ed.),  NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-033-5.  Qualitative Interviewa and research as narration.  s 114 - 122
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(3/4), s 170- 191
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  25(136), s 4- 20
 • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1, s 101- 121 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (red.) (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  280 s. Vis sammendrag
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2013). To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444331.  233 s.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Forord ved Thomas Mathiesen. [What do Prison Doctors do? An Institutional Ethnography on Solitary Confinement and Health - forword by Thomas Mathiesen]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 978-82-8182-008-1.  168 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte (2020). Hvor har vi vært og hvor kan vi gå nå? Prinsipper, endringer og kritikk av Helsedirektoratets veileder for fengselshelsetjenesten fra 1987 til i dag.. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i fengsel – bidrag til rettshjelp.
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i skandinaviske fengsler og besøkstjenestens rolle. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2020, 12. mai). Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft. [Fagblad].  Kilden nyhetsmagasin.
 • Rua, Marte (2020). På terskelen til endring? Isolasjonssaken i 2020. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2020, 15. januar). VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. [Internett].  VG - Verdens gang. Vis sammendrag
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2020, 16. januar). Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske?. [Internett].  Cappelen Damms podcast. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Amicus brief: Om begrepet «sosial meningsfull kontakt» i forskningslitteraturen. Uttalelse til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET)..
 • Rua, Marte (2019). Amicus brief: Om forankring av kunnskap om skadelige virkninger av isolasjon i fengselsfaglig praksis: Hvordan ser Kriminalomsorgen i Norge på isolasjonens virkninger? Uttalelse til Høyesterett (sak nr. 19-070085STR-HRET).
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2019). Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter.
 • Rua, Marte (2019). Informasjonsbrosjyrer som skadereduksjon - bakgrunn, formål, målgrupper og kritiske anmerkninger.
 • Rua, Marte (2019). Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons.
 • Rua, Marte (2019, 20. juni). Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. [Internett].  www.jus.uio.no. Vis sammendrag
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Forord, I: Marte Rua & Peter Scharff Smith (red.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Forord.  s 5 - 8
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon - et fengsel i fengselet, I: Marte Rua & Peter Scharff Smith (red.),  Isolasjon. Et fengsel i fengselet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  Chapter 1.  s 15 - 40
 • Rua, Marte (2018, 14. juni). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett].  www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2018). Kunnskap fra hvor, for hvem? Politisk engasjement i akademia. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2018). Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2017). Du står her. Empiriske startsteder for utforsking av norsk isolasjonspraksis..
 • Rua, Marte (2017). Etnografi i betong: Begreper, budsjetter og byggeplaner for fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2017). Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis.
 • Rua, Marte (2017). Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel.
 • Rua, Marte (2016). Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ..
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings.
 • Rua, Marte (2015, 28. juni). Dan Eliassens fem siste dager. [Fagblad].  frifagbevegelse.no.
 • Rua, Marte (2015, 30. juni). Flest selvmord skjer i varetekt. [TV].  NRK nyheter.
 • Rua, Marte (2015). Forsvar for fangeeksport på falske premisser?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11
 • Rua, Marte (2015). Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet.
 • Rua, Marte (2015). Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2014, 30. november). – Hvis fengselet fylles av norske fanger, har Veenhuizen en framtid. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 30. november). – Norge må feie for egen dør før vi sender fanger til utlandet. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 29. november). – Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 24. april). Bok til alle fengselshelseavdelinger. [Internett].  helsebiblioteket.no.
 • Rua, Marte (2014, 29. november). Forsker advarer mot soning i utlandet. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Rua, Marte (2014, 24. oktober). Fra innestengt til utestengt. [Fagblad].  Pacta.
 • Rua, Marte (2014). From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell.
 • Rua, Marte (2014). Isolasjon sett fra et mangfold av ståsteder – velkommen til en nordisk møteplass.
 • Rua, Marte (2014). Kan velferdsstaten studeres fra ”hvor som helst”?.
 • Rua, Marte (2014). Lansering av Skandinavisk Isolasjonsnettverk.
 • Rua, Marte (2014). Mapping Norwegian Policies of Prison and Welfare through the ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014, 20. desember). Marte Rua om hvorfor vi ikke bør sende fangene våre til Nederland. [Radio].  Silkebækken - NRK P13.
 • Rua, Marte (2014). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen.
 • Rua, Marte (2014). Norwegian prison policy: Seeing practical aspects as principal.
 • Rua, Marte (2014, 28. november). Om isolasjon i Norge og Skandinavia. [TV].  TV2.
 • Rua, Marte (2014, 09. september). Om norsk leie av fengselsplasser i Nederland. [TV].  Dagsnytt atten.
 • Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41
 • Rua, Marte (2014, 21. januar). У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. [Tidsskrift].  Kraina.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler. Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2013, 20. januar). – Lager annen standard for innsatte. [Internett].  Dagens medisin. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 50- 51 Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(1), s 124- 124 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1379
 • Rua, Marte (2013). Feil og mangler om fengselsforskning. Bladet Tromsø.  s 43- 43
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography and Prison Studies.
 • Rua, Marte (2013). Justismord i Norge. RadikalPortal.
 • Rua, Marte (2013, 24. januar). Kritisk til ny fengselsveileder.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Meeting-places for Punishment and Welfare: The Guarantee of Return to Society.
 • Rua, Marte (2013). Om fengselshelsetjenesten i Norge - et sosiologisk bidrag til rettsarbeid med fangers helse.
 • Rua, Marte (2013, 23. januar). Om helse i fengsel og Helsedirektoratets nye retningslinjer. [TV].  NRK Dagsnytt atten - TV.
 • Rua, Marte (2013). Punishment meets Welfare: Exploring the Norwegian 'Guarantee of Return to Society'.
 • Rua, Marte (2012, 19. januar). - Ikke faen om sønnen min skal bli uføretrygdet. [Internett].  TV2.no.
 • Rua, Marte (2012, 09. september). Det tomme rommet.  VG. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2012). Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi.
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Fengselsdirektøren kan nekta.  Klassekampen.
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Fratas også helse. [Internett].  Sykepleien. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2012, 19. januar). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. [TV].  TV2.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? Presentasjon av studie.
 • Rua, Marte (2012, 12. desember). Isolasjon er ikke-tema.  Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Om isolasjon i norske fengsler. [Radio].  NRK P2 (Ekko - et aktuelt samfunnsprogram).
 • Rua, Marte (2011, 28. september). Ekkoloddet: Bolig. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011, 02. mars). Ekkoloddet: Helter. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram, NRK P2.
 • Rua, Marte (2011, 23. februar). Ekkoloddet: Straff. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA Rapport. 19/10.
 • Rua, Marte (2010). Sosiologisk ferskvare.
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2009, 01. desember). I oppdragsforskningens gråsone.  Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2009, 07. oktober). - Fange-helse forsømt i årevis. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Rua, Marte (2009, 01. desember). – Problematisk forskning.  Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2009, 14. juni). Fengselshelse nedprioriteres.  Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009, 29. oktober). Fra fengselslegens ståsted.  Magasinet Aktuell.
 • Rua, Marte (2009). Helsearbeid i fengsel.
 • Rua, Marte (2009, 27. juni). Hva gjør tusen dager i varetekt med et menneske?.  Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009, 12. juni). Isolerte uten legetilsyn.  Dagens medisin.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2012 13:26 - Sist endret 24. juni 2021 10:39

Prosjekter