Marte Rua

Bilde av Marte Rua
English version of this page
Telefon +47-22850115
Mobiltelefon 92685567 +47-92685567
Rom 673
Brukernavn
Besøksadresse Domus Nova St. Olavs plass 5 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Marte Ruas ph.d.-prosjekt er en studie av isolasjons- og fellesskapspraksiser i norsk kriminalomsorg. Se her for oppsummering på 30 sekunder!

Med utgangspunkt i erfaringer til personer som er involvert eller berørt, samt tekster og tall, skal Rua utforske styring, forståelser og institusjonelle praksiser knyttet til ulike former for isolasjon, slik at vi bedre kan forstå hvordan de oppstår. Rua kombinerer ulike metoder i en institusjonell etnografi, en sosiologisk framgangsmåte der ambisjonen er å lage kunnskap som er nyttig for dem som studeres.

Bakgrunn  

Marte Rua ble ferdig utdannet sosiolog med lektorkompetanse ved UiO i 2009. Rua har blant annet vært ansatt som forsker på det nordiske tverrfaglige prosjektet Narkotikapolitikk i nordiske fengsler ved IKRS, forskningsassistent på et forskningsprosjekt om rehabilitering av unge med nedsatt funksjonsevne ved NOVA, vit.ass. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), informasjonskonsulent ved Institutt for samfunnsforskning og seminarleder i kvalitativ metode (UiO).

Rua har skrevet for bl.a. forskning.no og Sosiolognytt og har arrangert seminarer og ledet debattmøter bl.a. for Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning. I 2011 initierte Rua, og har siden ledet sesjonen om institusjonell etnografi ved Sosiologforeningens årlige vinterseminar ved en rekke anledninger.

Verv

Rua var med å grunnlegge forskningsnettverkene Institusjonell etnografi i Norden og Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i styringsgruppa.

Tidligere fast representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (2014), medlem i Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet (2014) og vararepresentant i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet (2014).

Tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftene Materialisten (2011 - 2013) og Sosiolognytt (2008 - 2011).

Faglige kompetanseområder

 • Fengsel (isolasjon, varetekt, helse, fengselsmedisin, rustiltak, rehabilitering, velferd, løslatelse)
 • Funksjonshemming (mestring, rehabilitering, velferd, NAV)
 • Institusjonell etnografi, kvalitativ metode
   
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering

Publikasjoner

Rua, Marte og Peter Scharff Smith (red., kommer 2019): Isolasjon - et fengsel i fengselet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Rua, Marte (2017): Om isolasjonsprosjekt. UiO-forskere presenterer forskningen sin på 30 sekunder. Universitetet i Oslo. 

Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, Marte (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, Hedda; Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Johannes Flisnes, Nilsen; Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik: tidsskrift for social analyse og debat. Volum 25 (136) s. 4-20.

Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening. Volum 133 (1) s. 124-124.

Grue, Lars Petter; Rua, Marte (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi/Akademika forlag. 

Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok. Volum 1. s. 101-121

Rua, Marte (2012). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. TV2 [TV] 2012-01-19

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt, I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  10.  s 220 - 250
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182 Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data, In Anette Storgaard (ed.),  NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-033-5.  Qualitative Interviewa and research as narration.  s 114 - 122
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(3/4), s 170- 191
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  25(136), s 4- 20
 • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1, s 101- 121 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2013). To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205444331.  233 s.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Institutt for kriminologi og rettssosiologi.  ISBN 978-82-8182-008-1.  168 s. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2019). Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2019). Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter.
 • Rua, Marte (2019). Informasjonsbrosjyrer som skadereduksjon - bakgrunn, formål, målgrupper og kritiske anmerkninger.
 • Rua, Marte (2019). Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons.
 • Rua, Marte (2019, 20. juni). Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. [Internett].  www.jus.uio.no. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2018, 14. juni). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett].  www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2018). Kunnskap fra hvor, for hvem? Politisk engasjement i akademia. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2018). Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2017). Du står her. Empiriske startsteder for utforsking av norsk isolasjonspraksis..
 • Rua, Marte (2017). Etnografi i betong: Begreper, budsjetter og byggeplaner for fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2017). Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis.
 • Rua, Marte (2017). Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel.
 • Rua, Marte (2016). Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ..
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings.
 • Rua, Marte (2015, 28. juni). Dan Eliassens fem siste dager. [Fagblad].  frifagbevegelse.no.
 • Rua, Marte (2015, 30. juni). Flest selvmord skjer i varetekt. [TV].  NRK nyheter.
 • Rua, Marte (2015). Forsvar for fangeeksport på falske premisser?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 11
 • Rua, Marte (2015). Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet.
 • Rua, Marte (2015). Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2014, 30. november). – Hvis fengselet fylles av norske fanger, har Veenhuizen en framtid. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 30. november). – Norge må feie for egen dør før vi sender fanger til utlandet. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 29. november). – Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. [Internett].  NRK.
 • Rua, Marte (2014, 24. april). Bok til alle fengselshelseavdelinger. [Internett].  helsebiblioteket.no.
 • Rua, Marte (2014, 29. november). Forsker advarer mot soning i utlandet. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Rua, Marte (2014, 24. oktober). Fra innestengt til utestengt. [Fagblad].  Pacta.
 • Rua, Marte (2014). From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell.
 • Rua, Marte (2014). Isolasjon sett fra et mangfold av ståsteder – velkommen til en nordisk møteplass.
 • Rua, Marte (2014). Kan velferdsstaten studeres fra ”hvor som helst”?.
 • Rua, Marte (2014). Lansering av Skandinavisk Isolasjonsnettverk.
 • Rua, Marte (2014). Mapping Norwegian Policies of Prison and Welfare through the ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014, 20. desember). Marte Rua om hvorfor vi ikke bør sende fangene våre til Nederland. [Radio].  Silkebækken - NRK P13.
 • Rua, Marte (2014). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen.
 • Rua, Marte (2014). Norwegian prison policy: Seeing practical aspects as principal.
 • Rua, Marte (2014, 28. november). Om isolasjon i Norge og Skandinavia. [TV].  TV2.
 • Rua, Marte (2014, 09. september). Om norsk leie av fengselsplasser i Nederland. [TV].  Dagsnytt atten.
 • Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41
 • Rua, Marte (2014, 21. januar). У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. [Tidsskrift].  Kraina.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler. Vis sammendrag
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2013, 20. januar). – Lager annen standard for innsatte. [Internett].  Dagens medisin. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 50- 51 Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(1), s 124- 124 . doi: 10.4045/tidsskr.12.1379
 • Rua, Marte (2013). Feil og mangler om fengselsforskning. Bladet Tromsø.  s 43- 43
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography and Prison Studies.
 • Rua, Marte (2013). Justismord i Norge. RadikalPortal.
 • Rua, Marte (2013, 24. januar). Kritisk til ny fengselsveileder.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Meeting-places for Punishment and Welfare: The Guarantee of Return to Society.
 • Rua, Marte (2013). Om fengselshelsetjenesten i Norge - et sosiologisk bidrag til rettsarbeid med fangers helse.
 • Rua, Marte (2013, 23. januar). Om helse i fengsel og Helsedirektoratets nye retningslinjer. [TV].  NRK Dagsnytt atten - TV.
 • Rua, Marte (2013). Punishment meets Welfare: Exploring the Norwegian 'Guarantee of Return to Society'.
 • Rua, Marte (2012, 19. januar). - Ikke faen om sønnen min skal bli uføretrygdet. [Internett].  TV2.no.
 • Rua, Marte (2012, 09. september). Det tomme rommet.  VG. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2012). Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi.
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Fengselsdirektøren kan nekta.  Klassekampen.
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Fratas også helse. [Internett].  Sykepleien. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2012, 19. januar). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. [TV].  TV2.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? Presentasjon av studie.
 • Rua, Marte (2012, 12. desember). Isolasjon er ikke-tema.  Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2012, 13. desember). Om isolasjon i norske fengsler. [Radio].  NRK P2 (Ekko - et aktuelt samfunnsprogram).
 • Rua, Marte (2011, 28. september). Ekkoloddet: Bolig. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011, 02. mars). Ekkoloddet: Helter. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram, NRK P2.
 • Rua, Marte (2011, 23. februar). Ekkoloddet: Straff. [Radio].  Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA Rapport. 19/10.
 • Rua, Marte (2010). Sosiologisk ferskvare.
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2009, 01. desember). I oppdragsforskningens gråsone.  Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2009, 07. oktober). - Fange-helse forsømt i årevis. [Radio].  NRK Møre og Romsdal.
 • Rua, Marte (2009, 01. desember). – Problematisk forskning.  Sosiolognytt 4/09 (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2009, 14. juni). Fengselshelse nedprioriteres.  Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009, 29. oktober). Fra fengselslegens ståsted.  Magasinet Aktuell.
 • Rua, Marte (2009). Helsearbeid i fengsel.
 • Rua, Marte (2009, 27. juni). Hva gjør tusen dager i varetekt med et menneske?.  Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009, 12. juni). Isolerte uten legetilsyn.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009, 12. juni). Nedprioritert fengselshelse.  Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009). Prison, remand and solitary confinement in Norway viewed from the prison doctor’s position.
 • Rua, Marte & Widerberg, Karin (2009). Fengsel, varetekt og isolasjon sett fra fengselslegens ståsted. En institusjonell-etnografisk studie.
 • Midtbøen, Arnfinn & Rua, Marte (2008, 01. desember). Økt kamp om knappe forskningsmidler.  Sosiolognytt (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2008, 18. januar). - Trening er en skjevt fordelt ressurs. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2008, 08. februar). Endelig debatt om betaling av informanter. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2008). Fengselshelsetjenesten – motsetninger og utfordringer.
 • Rua, Marte (2008, 21. januar). Fysisk aktivitet er en skjevt fordelt ressurs i det moderne Norge. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2008). Legeetikk i fengsel.
 • Rua, Marte (2008, 01. desember). Med billett til første klasse?.  Sosiolognytt (Norsk sosiologforening).
 • Rua, Marte (2008, 13. mai). Ny bok om governance av helse- og sosialtjenester i et komparativt perspektiv. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2008, 09. februar). Strid om tabubelagt forskningspraksis. [Internett].  forskning.no.
 • Rua, Marte (2008, 29. mai). To nye kjønnsforskningsprosjekter til ISF. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Vis sammendrag
 • Rua, Marte (2008, 27. oktober). Ulovlige pengestrømmer: Enorme beløp, fellesskapet betaler. [Internett].  www.samfunnsforskning.no. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2012 13:26 - Sist endret 15. okt. 2019 13:16

Prosjekter