Marte Rua

Bilde av Marte Rua
English version of this page
Telefon +47 22850115
Mobiltelefon +47 92685567
Rom PhD-landskapet
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica 8. etg. Kristian Augusts gate 17 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Marte Ruas ph.d.-prosjekt er en studie av isolasjons- og fellesskapspraksiser i norsk kriminalomsorg. Se her for oppsummering på 30 sekunder!

Med utgangspunkt i erfaringer til personer som er involvert eller berørt, samt tekster og tall, utforsker Rua styring, forståelser og institusjonelle praksiser knyttet til ulike former for isolasjon, slik at vi bedre kan forstå hvordan de oppstår. Rua kombinerer ulike metoder i en institusjonell etnografi, en sosiologisk framgangsmåte der ambisjonen er å lage kunnskap som er nyttig for dem som studeres.

Bakgrunn  

Marte Rua er utdannet sosiolog med lektorkompetanse ved UiO. Rua har blant annet vært ansatt som forsker på det nordiske tverrfaglige prosjektet Narkotikapolitikk i nordiske fengsler ved IKRS, på et forskningsprosjekt om rehabilitering av unge med nedsatt funksjonsevne ved NOVA, vit.ass. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), samt informasjonskonsulent ved Institutt for samfunnsforskning.

Rua underviser, veileder og sensurerer kriminologistudenter på bachelor- og masternivå, og foreleser i kvalitativ metode for masterstudenter i sosiologi ved UiO. Rua er opptatt av fagutvikling, og initierte og ledet sesjonen om institusjonell etnografi ved Sosiologforeningens vinterseminar i en årrekke, og har skrevet for bl.a. forskning.no og Sosiolognytt. Hun har arrangert nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer, samt debattmøter, bl.a. for Universitetet i Oslo. Rua er også engasjert i formidling utenfor akademia, gjennom kronikker, intervjuer, artikler, debatter og foredrag, på TV, i radio, podcast og arrangementer for offentligheten eller organisasjoner og fagmiljøer som befatter seg med fengselstemaer eller kunnskapsproduksjon.

Verv

Rua var med å grunnlegge forskningsnettverkene Institusjonell etnografi i Norden og Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i styringsgruppa.

Tidligere fast representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, medlem i Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet og vararepresentant i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet. Tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftene Materialisten og Sosiolognytt.

Faglige kompetanseområder

 • Fengsel og fengselsstraff (isolasjon, varetekt, helse, fengselsmedisin, rustiltak, rehabilitering, velferd, løslatelse og internasjonale forpliktelser angående fengselsdrift)
 • Funksjonshemming (mestring, rehabilitering, NAV)
 • Institusjonell etnografi, kvalitativ metode, kunnskapspolitikk
Emneord: fengselstraff, fengselshelse, Isolasjon, rehabilitering, kvalitativ metode

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Min profil på Google Scholar (krever ikke innlogging).

Min profil på ResearchGate med gratis, nedlastbare publikasjoner (krever innlogging).

... 

Lohne, K. og M. Rua (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 108(1), s. 118-135. 

Rua, M. (2020) VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. VG - Verdens gang 2020-01-15

Rua, M.; Smith, P. S. (2020) Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske? Cappelen Damms podcast 2020-01-16

Rua, M. & Smith, P. S. (red.) (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55672-3.  280 s.

Rua, M. (2017): Om isolasjonsprosjekt. UiO-forskere presenterer forskningen sin på 30 sekunder. Universitetet i Oslo. 

Rua, M. (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: K. Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, M. (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, H. og M. Rua (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, M. (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, P. S.; T. Horn; J. F. Nilsen og M. Rua (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik: tidsskrift for social analyse og debat. Volum 25 (136) s. 4-20.

Rua, M (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening. Volum 133 (1) s. 124-124.

Grue, L. og M. Rua (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, M. (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi/Akademika forlag. 

Rua, M. (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok. Volum 1. s. 101-121

Rua, M. (2012). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. TV2 [TV] 2012-01-19

 • Lohne, Kjersti & Rua, Marte (2021). Rettspolitisk mobilisering og strategisk sakførsel mot isolasjon i norske fengsler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 108(1), s. 118–135. doi: 10.7146/ntfk.v108i1.125567.
 • Rua, Marte; Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas & Nilsen, Johannes Flisnes (2019). Isolasjon i skandinaviske fengsler - en oversikt. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 41–80.
 • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt. I Widerberg, Karin (Red.), I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45067-0. s. 220–250.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere. I Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. s. 161–182.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 101(2), s. 158–182. doi: 10.7146/ntfk.v101i2.70167.
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. 39(3/4), s. 170–191.
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data. I Storgaard, Anette (Red.), NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology. Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. ISSN 978-82-7688-033-5. s. 114–122.
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. ISSN 0904-3535. 25(136), s. 4–20.
 • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok. ISSN 0808-288X. 1, s. 101–121. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55672-3. 280 s.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2013). To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205444331. 234 s.
 • Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Forord ved Thomas Mathiesen. [What do Prison Doctors do? An Institutional Ethnography on Solitary Confinement and Health - forword by Thomas Mathiesen]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi. ISBN 978-82-8182-008-1. 168 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte (2022). 15 ord på 30 minutter: Hvordan – og hvorfor – defineres isolasjon? .
 • Rua, Marte (2022). Isolasjon i fengsel. [Radio]. Ekko – samfunnspodden (NRK P2).
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i fengsel – bidrag til rettshjelp.
 • Rua, Marte (2020). Isolasjon i skandinaviske fengsler og besøkstjenestens rolle.
 • Rua, Marte (2020). Karin Widerberg: Med lyst som akademisk drivkraft. [Fagblad]. Kilden nyhetsmagasin.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2020). Akademisk kvarter: Hva gjør isolasjon i fengsel med et menneske? [Internett]. Cappelen Damms podcast.
 • Rua, Marte (2020). VG podcast: Breivik fikk besøk i fengsel - slik brukes isolasjon. [Internett]. VG - Verdens gang.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Forord. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 5–8.
 • Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (2019). Isolasjon - et fengsel i fengselet. I Rua, Marte & Smith, Peter Scharff (Red.), Isolasjon. Et fengsel i fengselet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-55672-3. s. 15–40.
 • Rua, Marte (2019). Knowledge for change: Understanding the production of solitary confinement from case files and everyday life in Norwegian prisons.
 • Rua, Marte (2019). Forslag til skadereduserende tiltak ved fengselsisolasjon.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er advokat.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er pårørende.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er ansatt.
 • Rua, Marte (2019). Fengselsisolasjon: Informasjon til deg som er isolert.
 • Rua, Marte (2019). Skal forebygge isolasjonsskader i fengsel. [Internett]. www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2019). Forvaltningsrevisjon og institusjonell etnografi - møtepunkter og smakebiter.
 • Rua, Marte (2018). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett]. www.jus.uio.no.
 • Rua, Marte (2018). Straff som isolasjon fra samfunnet: Hvordan og hvorfor bryte ned murene?
 • Rua, Marte (2017). Roller og rammer for helsepersonells uavhengighet i fengsel.
 • Rua, Marte (2017). Kriminalomsorgens isolasjons- og fellesskapspraksis.
 • Rua, Marte (2016). Institusjonell etnografi og kvantitativ metode – kombinasjoner og et alternativ. .
 • Rua, Marte (2015). Forsvar for fangeeksport på falske premisser? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2015). Soning i Nederland kan gjøre rehabilitering vanskeligere. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Rua, Marte (2015). Flest selvmord skjer i varetekt. [TV]. NRK nyheter.
 • Rua, Marte (2015). Norsk straffepolitikk og leie av soningsplasser i utlandet.
 • Rua, Marte (2015). Dan Eliassens fem siste dager. [Fagblad]. frifagbevegelse.no.
 • Rua, Marte (2014). Marte Rua om hvorfor vi ikke bør sende fangene våre til Nederland. [Radio]. Silkebækken - NRK P13.
 • Rua, Marte (2014). Om isolasjon i Norge og Skandinavia. [TV]. TV2.
 • Rua, Marte (2014). Forsker advarer mot soning i utlandet. [Radio]. NRK Dagsnytt.
 • Rua, Marte (2014). Fra innestengt til utestengt. [Fagblad]. Pacta.
 • Rua, Marte (2014). Norwegian prison policy: Seeing practical aspects as principal.
 • Rua, Marte (2014). Helseaspekter ved isolasjon, helsepersonells rolle og rammer for uenighet mellom fengsel og helsepersonell.
 • Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet. ISSN 0805-3766. 146(226), s. 40–41.
 • Rua, Marte (2014). Om norsk leie av fengselsplasser i Nederland. [TV]. Dagsnytt atten.
 • Rua, Marte (2014). Bok til alle fengselshelseavdelinger. [Internett]. helsebiblioteket.no.
 • Rua, Marte (2014). Mapping Norwegian Policies of Prison and Welfare through the ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). From where to study combinations of control and rehabilitation? The Norwegian ‘Guarantee of Return to Society’.
 • Rua, Marte (2014). Kan velferdsstaten studeres fra ”hvor som helst”?
 • Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133(1), s. 124–124. doi: 10.4045/tidsskr.12.1379.
 • Rua, Marte (2013). Justismord i Norge. RadikalPortal.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Rusavdelinger i norske fengsler sett fra ansattes ståsted.
 • Rua, Marte (2013). Meeting-places for Punishment and Welfare: The Guarantee of Return to Society.
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography and Prison Studies.
 • Rua, Marte (2013). Feil og mangler om fengselsforskning. Bladet Tromsø. s. 43–43.
 • Rua, Marte (2013). Kritisk til ny fengselsveileder. [Avis]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Om fengselshelsetjenesten i Norge - et sosiologisk bidrag til rettsarbeid med fangers helse.
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2013). Narkotikapolitikk i nordiske fengsler.
 • Rua, Marte (2013). Om helse i fengsel og Helsedirektoratets nye retningslinjer. [TV]. NRK Dagsnytt atten - TV.
 • Rua, Marte (2013). – Lager annen standard for innsatte. [Internett]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 50–51.
 • Rua, Marte (2012). Om isolasjon i norske fengsler. [Radio]. NRK P2 (Ekko - et aktuelt samfunnsprogram).
 • Rua, Marte (2012). Fengselsdirektøren kan nekta. [Avis]. Klassekampen.
 • Rua, Marte (2012). Fratas også helse. [Internett]. Sykepleien.
 • Rua, Marte (2012). Isolasjon er ikke-tema. [Avis]. Dagsavisen.
 • Rua, Marte (2012). Det tomme rommet. [Avis]. VG.
 • Rua, Marte (2012). Dorothy E. Smith og institusjonell etnografi. I Otnes, Per Jacob (Red.), Sosiologisk årbok. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-692-6. s. 123–138.
 • Rua, Marte (2012). - Ikke faen om sønnen min skal bli uføretrygdet. [Internett]. TV2.no.
 • Rua, Marte (2011). Ekkoloddet: Bolig. [Radio]. Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011). Ekkoloddet: Straff. [Radio]. Ekko - et aktuelt samfunnsprogram. NRK P2.
 • Rua, Marte (2011). Ekkoloddet: Helter. [Radio]. Ekko - et aktuelt samfunnsprogram, NRK P2.
 • Rua, Marte (2010). Sosiologisk ferskvare.
 • Rua, Marte (2009). Isolerte uten legetilsyn. [Avis]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009). Nedprioritert fengselshelse. [Avis]. Dagens medisin.
 • Rua, Marte (2009). Fengselshelse nedprioriteres. [Avis]. Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009). Hva gjør tusen dager i varetekt med et menneske? [Avis]. Dagbladet.
 • Rua, Marte (2009). - Fange-helse forsømt i årevis. [Radio]. NRK Møre og Romsdal.
 • Rua, Marte (2009). Fra fengselslegens ståsted. [Avis]. Magasinet Aktuell.
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings. Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.
 • Grue, Lars Petter & Rua, Marte (2010). Funksjonsnedsettelse, oppvekst og habilitering. NOVA. ISSN 0808-5013. 2010(19/10).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2012 13:26 - Sist endret 21. feb. 2022 01:11

Prosjekter

Forskergrupper