Marte Rua

Bilde av Marte Rua
English version of this page
Telefon +47 22850115
Mobiltelefon +4792685567
Rom PhD-landskapet
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica 8. etg. Kristian Augusts gate 17 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Marte Ruas ph.d.-prosjekt er en studie av isolasjons- og fellesskapspraksiser i norsk kriminalomsorg. Se her for oppsummering på 30 sekunder!

Med utgangspunkt i erfaringer til personer som er involvert eller berørt, samt tekster og tall, utforsker Rua styring, forståelser og institusjonelle praksiser knyttet til ulike former for isolasjon, slik at vi bedre kan forstå hvordan de oppstår. Rua kombinerer ulike metoder i en institusjonell etnografi, en sosiologisk framgangsmåte der ambisjonen er å lage kunnskap som er nyttig for dem som studeres.

Bakgrunn  

Marte Rua er utdannet sosiolog med lektorkompetanse ved UiO. Rua har blant annet vært ansatt som forsker på det nordiske tverrfaglige prosjektet Narkotikapolitikk i nordiske fengsler ved IKRS, på et forskningsprosjekt om rehabilitering av unge med nedsatt funksjonsevne ved NOVA, vit.ass. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), samt informasjonskonsulent ved Institutt for samfunnsforskning.

Rua har skrevet for bl.a. forskning.no og Sosiolognytt og har arrangert nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer, samt debattmøter bl.a. for Universitetet i Oslo. Rua initierte og ledet sesjonen om institusjonell etnografi ved Sosiologforeningens årlige vinterseminar i en årrekke. Rua underviser og veileder kriminologistudenter på bachelor- og masternivå, og foreleser i kvalitativ metode for masterstudenter i sosiologi ved UiO. 

Verv

Rua var med å grunnlegge forskningsnettverkene Institusjonell etnografi i Norden og Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i styringsgruppa.

Tidligere fast representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, medlem i Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet og vararepresentant i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet.

Tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftene Materialisten og Sosiolognytt.

Faglige kompetanseområder

  • Fengsel (isolasjon, varetekt, helse, fengselsmedisin, rustiltak, rehabilitering, velferd, løslatelse)
  • Funksjonshemming (mestring, rehabilitering, NAV)
  • Institusjonell etnografi, kvalitativ metode
     
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering Kunne ikke hente publikasjoner fra Cristin da tjenesten er utilgjengeleg
Publisert 4. mai 2012 13:26 - Sist endret 4. nov. 2020 20:40

Prosjekter