Martin Nøkleberg

Bilde av Martin Nøkleberg
English version of this page
Telefon +47 22850116
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Martin Nøklebergs phd-prosjekt retter fokuset mot hvordan sikkerhet forvaltes i områder som karakteriseres av flyt og bevegelse (av personer og varer/gods), og hovedspørsmålene som adresseres i prosjektet er knyttet til sikkerhet, samarbeid og regulering.

Bakgrunn

Martin Nøkleberg (f. 1990) er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen fra 2014 med masteravhandlingen "Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen". Avhandlingen er i etterkant publisert som artikkel i tidsskriftet Nordisk politiforskning (Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context).

Etter endt mastergrad har han arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Her hadde Nøkleberg undervisning i flere emner.

Prosjektbeskrivelse

Den overordnede målsetningen for Nøklebergs prosjektet er å belyse hvordan samarbeid styres i områder som karakteriseres av flyt (flows), blant aktører som arbeider med sikkerhet. For å undersøke dette er prosjektet avgrenset til å se nærmere på og analysere hvordan samarbeid oppfattes og forstås av ulike organisasjoner, kartlegge hvordan slike organisasjoner samarbeidsrelasjoner utarter seg, samt søke etter forutsetninger for effektivt samarbeid. Det empiriske utgangspunktet er flyplasser og havner i Norge. Flyplass og havn er valgt ut som analyseenhet på bakgrunn av at de er helt sentrale og kritiske knutepunkter, både for transport av personer og varer. De representerer en port for både inn- og utgående flyt, og er samtidig underlagt et omfattende kontroll- og reguleringsregime hva angår sikkerhet. Men like viktig er det at det opererer flere offentlige og private aktører på områdene, og det er en antagelse om at sikkerhetsforvaltningen krever samhandling og koordinering, både mellom offentlige etater og på tvers av offentlige og private aktører. Aktørene kan drives av en rekke ulike mentaliteter, interesser og strategier, og slike forskjeller kan være med på å påvirke hvordan samarbeidet og arbeidet med sikkerhet oppfattes og fungerer. Disse samarbeidsrelasjonene utforskes ved en kombinasjon av data fra intervjuer og en spørreundersøkelse.

Undervisning

Nøkleberg underviser, eller har undervist, på:

I 2018 veileder Nøkleberg to masterstudenter. Han er/har vært sensor for en rekke emner ved Politihøgskolen.

Faglige kompetanseområder

 • Flyplass og havnesikkerhet
 • Sikkerhet
 • Plural policing
 • Governance
 • Sosial nettverksanalyse

Verv

Stipend

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging stipend, 2018
 • Scandinavian Research Council for Criminology Travel Grant, 2016
Emneord: Kriminologi, Sikkerhet

Publikasjoner

 • Nøkleberg, Martin (2020). Examining the How of Plural Policing: Moving from Normative Debate to Empirical Enquiry. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  s 1- 22 . doi: https://doi.org/10.1093/bjc/azz080 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nøkleberg, Martin (2020). The History and Nature of Flows: An Exploration of the Continuity and Changes of the Policing of Flows from the 16th to the 21st Century, In Saskia Hufnagel & Anton Moiseienko (ed.),  Policing Transnational Crime: Law Enforcement of Criminal Flows.  Routledge.  ISBN 9780815354635.  2.  s 7 - 26
 • Nøkleberg, Martin (2019). The public-private divide revisited: questioning the middle ground of hybridity in policing. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy.  ISSN 1043-9463.  s 1- 17 . doi: 10.1080/10439463.2019.1576673 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Froestad, Jan; Nøkleberg, Martin; Shearing, Clifford & Trollip, Hilton (2018). South Africa's Minerals-Energy Complex: Flows, Regulation, Governance, and Policing, In Yinka Omorogbe & Ada Okoye Ordor (ed.),  Ending Africa's Energy Deficit and the Law: Achieving Sustainable Energy for All in Africa.  Oxford University Press.  ISBN 9780198819837.  15.  s 308 - 343
 • Nøkleberg, Martin (2016). Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(1), s 53- 82 . doi: 10.18261/issn.1894-8693-2016-01-05

Se alle arbeider i Cristin

 • Nøkleberg, Martin (2020). Sosial nettverksanalyse og institusjonelle landskap: Polisiær virksomhet som eksempel.
 • Ulrich, Stein; Nøkleberg, Martin & Gundhus, Helene Oppen Ingebrigtsen (2020). Schengen evaluation: An educational experience the example of Norway. PHS Forskning. 1.
 • Nøkleberg, Martin (2019). Security networks and plural policing in Norwegian ports.
 • Nøkleberg, Martin (2018). Security networks – power, brokerage and information exchange.
 • Nøkleberg, Martin (2018). Security networks – power, brokerage and information exchange.
 • Nøkleberg, Martin (2017). Exploring the perception of collaboration within security networks.
 • Nøkleberg, Martin (2017). Gaining Access to Security Environments in Norway. Translational Criminology.  Spring
 • Nøkleberg, Martin (2017). Nettverksteori og sosial nettverksanalyse.
 • Nøkleberg, Martin (2017). Plural policing, nodal governance og state anchored pluralism.
 • Nøkleberg, Martin (2017). Sikkerhet og nettverk – opplevelse av samarbeid i polisiær virksomhet.
 • Nøkleberg, Martin (2017). The challenges of negotiating research access to police organization.
 • Nøkleberg, Martin (2017). The challenges of negotiating research access to police organization.
 • Nøkleberg, Martin (2017). The dynamic space of airports and ports – regulation, policing and governing of flows.
 • Nøkleberg, Martin (2017). Understanding the perception of collaboration within security networks.
 • Nøkleberg, Martin (2016). Bridging the disciplines through the concept of security?.
 • Nøkleberg, Martin (2016). Governing security in spaces of flows.
 • Nøkleberg, Martin (2016). Governing security in spaces of flows - A comparative study of the security governance at airports and maritime ports in Norway and Australia.
 • Nøkleberg, Martin (2016). Reflections on security – an essentially contested concept?.
 • Nøkleberg, Martin (2016). The history and nature of flows – an exploration of the continuity and changes of the policing of flows.
 • Nøkleberg, Martin (2015). Managing the flows of electrons and men in South Africa’s Minerals-Energy-Complex: regulation, governance and policing.
 • Nøkleberg, Martin (2015). Nettverksteori – sosial nettverksanalyse, hva er det og hva kan det brukes til?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2015 10:42 - Sist endret 26. juni 2018 09:45