May-Len Skilbrei

Bilde av May-Len Skilbrei
English version of this page
Telefon +47 22850110
Mobiltelefon 95122315
Rom 8125
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 8. et
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

May-Len Skilbrei har siden midten av 1990-tallet studert kvinners erfaringer med prostitusjon og kontroll- og hjelpeapparatet. Norske prostitusjonsmarkeder har de siste 20 årene blitt langt mer internasjonale, og Skilbrei har fulgt denne utviklingen gjennom flere forskningsprosjekter om grensekryssende prostitusjon og menneskehandel.

De siste ti årene har Skilbrei jobbet med spørsmål om migrasjon, kjønn og innvandringspolitikk. Hun har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter om returmigrasjon, irregulær migrasjon, ekteskapsmigrasjon og norsk innvandringspolitikk.

Hennes nåværende forskning dreier seg først og fremst om seksuell vold som politikkfelt og rettsområde.

Undervisning

Skilbrei veileder master- og PhD-studenter som jobber med temaene kommersiell sex, menneskesmugling, menneskehandel, migrasjon, migrasjonspolitikk, voldtekt, fengsel, kjønnsidentitet, kjønn og vold.

Bakgrunn

May-Len Skilbrei har doktorgrad i sosiologi fra UiO fra 2003, og har i tillegg studert kriminologi og jus.

Skilbrei kom til Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) etter over sju år som forsker, gruppeleder, og etter hvert også daglig leder, ved Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier.

Før hun begynte på Fafo jobbet Skilbrei på IKRS. Der gjennomførte hun en studie av livet i prostitusjon for kvinner fra Øst-Europa, og et post-dok.-prosjekt om nordisk prostitusjonspolitikk.

I perioden 1998-2003 jobbet Skilbrei på forskningsinstituttet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA); først som doktorgradsstipendiat og senere som forsker. På NOVA inngikk Skilbrei i instituttets velferdsforskning og deltok i tillegg til doktorgradsprosjektet sitt i forskning på helse- og skolepolitikk.

Verv

Skilbrei har erfaring fra en rekke styreverv innenfor forskning og forskningsformidling. Hun har tidligere ledet Foreningen for kjønnsforskning i Norge, vært nestleder i Kilden, som er Forskningsrådets informasjonssenter for kjønnsforskning, sittet i styret til European Society of Criminology, vært styreleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Tromsø (KVINNFORSK) og representant for de faste vitenskapelige ansatte i Fakultetsstyret ved Juridisk fakultet, UiO. Siden 2014 har hun vært medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og er i perioden 2020-2024 styreleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Skilbrei er også en aktiv redaktør og var fram til 2019 sjefsredaktør i tidsskriftet Norsk sosiologisk tidsskrift sammen med Kari Stefansen og Arve Hjelseth. Skilbrei er redaktør for Routledge-bokserien Interdisciplinary Studies in Sex for Sale.

I perioden 2009-2013 var Skilbrei del av styringsgruppa til forskernettverket Eastbordnet finansiert av den europeiske COST-ordningen. Skilbrei var med på å utvikle nettverket Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (COST Action ProsPol).

Samarbeid

Skilbrei leder prosjektet Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases (Evidently Rape) som er finansiert at UiO:Livsvitenskap i perioden 2019-2023.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering

Publikasjoner

Jahnsen, Synnøve Økland & Skilbrei, May-Len (2017). Leaving no stone unturned: The borders and orders of transnational prostitution. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955. . doi: https://doi.org/10.1093/bjc/azx028

Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Speaking the truth about prostitution, In Marlene Spanger & May-Len Østbye Skilbrei (ed.),  Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power.  Routledge.  ISBN 1138909483.  Kapittel 3.  s 33 - 46

Skilbrei, May-Len Østbye & Spanger, Marlene (2017). Exploring sex for sale: methodological concerns, In Marlene Spanger & May-Len Østbye Skilbrei (ed.),  Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power.  Routledge.  ISBN 1138909483.  Kapittel 1.  s 1 - 16

Brunovskis, Anette & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers. Anti-Trafficking Review.  ISSN 2287-0113.  6 . doi: DOI: 10.14197/atr.20121662

Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Rettighetskamper i prostitusjonsfeltet: Hvem sin rett til hva står på spill?, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 8.  s 183 - 201

Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Gender and crime revisited: criminological gender research on international and transnational crime and crime control. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858. . doi: 10.1080/14043858.2015.1045730

Skilbrei, May-Len Østbye & Holmström, Charlotta (2013). Prostitution Policy
in the Nordic Region. Ambiguous Sympathies. Ashgate.  ISBN
978-1-4094-4426-8.

Skilbrei, May-Len Østbye (2013). Transnasjonal prostitusjon i brytningen
mellom kriminalitetsbekjempelse og innvandringskontroll, I: Nicolay B.
Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon?: Den nye
kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.
Kapittel 5.  s 86 - 101

Skilbrei, May-Len Østbye (2012). Moving Beyond Assumptions? The Framing of
Anti-trafficking Efforts in Norway, In Ragnhild Sollund (ed.),
Transnational migration, gender and rights.  Emerald Group Publishing
Limited.  ISBN 978-1780522029.  10.  s 211 - 227

Skilbrei, May-Len Østbye (2012). Sisters in crime: Representations of gender
and class in the media coverage and court proceedings of the triple homicide
at Orderud Farm
. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN
1741-6590. . doi: 10.1177/1741659012461040
 

Skilbrei, May-Len Østbye (2012). The Development of Norwegian Prostitution
Policies: A Marriage of Convenience Between Pragmatism and Principles.
Sexuality Research & Social Policy.  ISSN 1553-6610.  9(3), s 244- 257 .
doi: 10.1007/s13178-012-0096-z

Jacobsen, Christine M. & Skilbrei, May-Len Østbye (2010). 'Reproachable
Victims'? Representations and Self-representations of Russian Women Involved
in Transnational Prostitution. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  75(2), s 190- 212 .
doi: 10.1080/00141841003764013 Skilbrei,

Skilbrei, May-Len Østbye (2010). Taking trafficking to court. Women &
Criminal Justice.  ISSN 0897-4454.  20, s 40- 56

 • Guia, Maria João & Skilbrei, May-Len (2021). Justice Gaps for Female Migrants. I Fouskas, Theodoros (Red.), Immigrants, Asylum Seekers and Refugees in Times of Crises: A. An International Handbook on Migration and Refugee Studies, Management Policies and Governance. European Public Law Organization. ISSN 978-618-5417-11-6.
 • Skilbrei, May-Len & Bjønness, Jeanett (2021). Resignifying the Client in Search of Respectability. I Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett & Nencel, Lorraine (Red.), Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Routledge. ISSN 9781138613065. doi: http%3A/doi.org/10.4324/9780429464805-9.
 • Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett & Nencel, Lorraine (2021). Reconfiguring Stigma in Sex Work Studies and Beyond: Putting Relationality to Work. I Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett & Nencel, Lorraine (Red.), Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Routledge. ISSN 9781138613065. doi: http%3A/doi.org/10.4324/9780429464805-1.
 • Skilbrei, May-Len (2021). Keeping Sweden on top: Rape and legal innovation as nation-branding. I Larsen, Eirinn; Moss, Sigrun Marie & Skjelsbæk, Inger (Red.), Gender Equality and Nation Branding in the Nordic Region . Routledge. ISSN 9780367861353. s. 75–89. doi: 10.4324/9781003017134-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2021). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience. I Nelen, Hans & Siegel, Dina (Red.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses- Second edition. Springer. ISSN 978-3-030-56592-3. s. 67–80.
 • Jacobsen, Jørn & Skilbrei, May-Len (2020). Reforming the rape offence in Norwegian criminal law . Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). ISSN 1894-4183. 8(2), s. 78–94. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Maria; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (2020). Non-reporting of sexual violence as action: acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology. ISSN 2578-983X. doi: 10.1080/2578983X.2020.1867401. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len (2020). Criminological Lessons on/from Sexual Violence. I Walklate, Sandra; Fitz-Gibbon, Kate; McCulloch, Jude & Maher, Jane Maree (Red.), The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787699564. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len (2020). Taking on the categories, terms and worldviews of the powerful: the pitfalls of trying to be relevant. Identities: Global Studies in Culture and Power. ISSN 1070-289X. doi: 10.1080/1070289X.2020.1805884. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len (2019). Criminological perspectives on human trafficking . I Mitsilegas, Valsamis; Hufnagel, Saskia & Moiseienko, Anton (Red.), Research Handbook on Transnational Crime. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781784719432. s. 236–246. doi: 10.4337/9781784719449.00024.
 • Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari & Heinskou, Marie Bruvik (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence. I Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (Red.), Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. ISSN 9780429467608. s. 1–17. doi: 10.4324/9780429467608-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len & Bakketeig, Elisiv (2019). Child Sexual Abuse. I Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (Red.), Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031422. s. 136–164. doi: 10.18261/9788215031415-2019-05.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2019). Assessing the Power of Prostitution Policies to Shift Markets, Attitudes, and Ideologies. Annual Review of Criminology. ISSN 2572-4568. 2, s. 493–508. doi: 10.1146/annurev-criminol-011518-024623.
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims. I Crowhurst, Isabel; dewey, susan & Izugbara, Chimaraoke (Red.), The Routledge International Handbook of Sex Industry Research. Routledge. ISSN 9781351133906. doi: 10.4324/9781351133913-48.
 • Skilbrei, May-Len (2018). The 'normal' and the 'other' woman of prostitution policy debates: New concerns and solutions. I Skilbrei, May-Len & Spanger, Marlene (Red.), Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Routledge. ISSN 978-1-138-09296-9. s. 161–179. doi: 10.4324/9781315107172-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len & Spanger, Marlene (2018). Speaking about sex for sale historically, spatially and politically. I Skilbrei, May-Len & Spanger, Marlene (Red.), Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Routledge. ISSN 978-1-138-09296-9. s. 1–18. doi: 10.4324/9781315107172-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brunovskis, Anette & Skilbrei, May-Len (2018). Individual or Structural Inequality? Access and Barriers in Welfare Services for Women Who Sell Sex. Social Inclusion. ISSN 2183-2803. 6(3), s. 310–318. doi: 10.17645/si.v6i3.1534. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len (2018). Manoeuvring in tricky waters: Challenges in being a useful and critical migration scholar. I Jahnsen, Synnøve Økland; Powel, Rebecca & Fili, Andriani (Red.), Criminal justice research in an era of mass mobility. Routledge. ISSN 978-1138284128. doi: 10.4324/9781315269771-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Paasche, Erlend; Skilbrei, May-Len & Plambech, Sine (2018). Vulnerable Here or There? Examining the vulnerability of victims of human trafficking before and after return. Anti-Trafficking Review. ISSN 2287-0113. s. 34–51. doi: 10.14197/atr.201218103. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). Cultural Representations of 19th-Century Prostitution. I Rafter, Nicole & Brown, Michelle (Red.), The Oxford Encyclopedia of Crime, Media, and Popular Culture. Oxford University Press. ISSN 9780190494674. doi: 10.1093/acrefore/9780190264079.013.214.
 • Crowhurst, Isabel & Skilbrei, May-Len (2018). International comparative explorations of prostitution policies: lessons from two European projects . Innovation. The European Journal of Social Sciences. ISSN 1351-1610. 31(2), s. 142–161. doi: 10.1080/13511610.2017.1419337.
 • Jahnsen, Synnøve Økland & Skilbrei, May-Len (2018). Leaving no stone unturned: The borders and orders of transnational prostitution. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 58(2), s. 255–272. doi: 10.1093/bjc/azx028.
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2017). Gendered Vulnerability And Return Migration. Temida. ISSN 1450-6637. 20(2), s. 149–166. doi: 10.2298/TEM1702149P. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2017). The Swedish Prostitution policy in Context. I Savona, Ernesto; Kleiman, Mark & Calderoni, Francesco (Red.), Dual Markets: Comparative Approaches to Regulation. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-65360-0. s. 353–364. doi: 10.1007/978-3-319-65361-7_23.
 • Jahnsen, Synnøve Økland & Skilbrei, May-Len (2017). Norway. I Jahnsen, Synnøve Økland & Wagenaar, Hendrik (Red.), Assessing Prostitution Policies in Europe. Routledge. ISSN 9781138224919.
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2017). The Swedish Sex Purchase Act: Where Does it Stand? Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 1(2), s. 82–104. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2017). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience. I Nelen, Hans & Siegel, Dina (Red.), Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses. Springer. ISSN 978-3-319-55972-8. s. 65–79. doi: 10.1007/978-3-319-55973-5_5.
 • Skilbrei, May-Len Østbye & Spanger, Marlene (2017). Exploring sex for sale: methodological concerns. I Spanger, Marlene & Skilbrei, May-Len Østbye (Red.), Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power. Routledge. ISSN 1138909483. s. 1–16. doi: 10.4324/9781315692586-1.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Speaking the truth about prostitution. I Spanger, Marlene & Skilbrei, May-Len Østbye (Red.), Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power. Routledge. ISSN 1138909483. s. 33–46. doi: 10.4324/9781315692586-3.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Rettighetskamper i prostitusjonsfeltet: Hvem sin rett til hva står på spill? I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 183–201.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • FitzGerald, Sharron & Skilbrei, May-Len (2022). Sexual Politics in Contemporary Europe: Moving Targets, Sitting Ducks. Palgrave Macmillan. ISBN 9783030911737.
 • Skilbrei, May-Len; Bjønness, Jeanett & Nencel, Lorraine (2021). Reconfiguring stigma in studies in sex for sale. Routledge. ISBN 9781138613065. 226 s.
 • Haugen, Heidi Østbø & Skilbrei, May-Len (2021). Håndbok i forskningsetikk og databehandling. Fagbokforlaget. ISBN 9788245034516. 233 s.
 • Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (2019). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. ISBN 9780429467608. 262 s.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon. Fagbokforlaget.
 • Skilbrei, May-Len & Spanger, Marlene (2018). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Routledge. ISBN 978-1-138-09296-9. 218 s.
 • Skilbrei, May-Len & Stefansen, Kari (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-55025-7. 211 s.
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Kriminologi. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-1502706-7. 262 s.
 • Spanger, Marlene & Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power. Routledge. ISBN 1138909483. 188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Maria; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (2022). The moral burden of rape reporting. NSFK blog.
 • Skilbrei, May-Len (2021). Balancing impact with integrity as a migration scholar. Identities blog.
 • Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len Østbye (2021). Flinke ofre anmelder voldtekt – eller? Fagsnakk fra Cappelen Damm.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Det tosidige målet i arbeidet mot menneskehandel – dilemmaer.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Norwegian immigration policy.
 • Skilbrei, May-Len (2019). The Power of Sexuality and Crime in Contemporary Migration Debates.
 • Skilbrei, May-Len & Guia, Maria João (2019). Justice gap for female migrants.
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2019). Human Trafficking, Migration and Borders Under Pressure.
 • Paasche, Erlend; Skilbrei, May-Len & Plambech, Sine (2019). What happens after victims of trafficking return to Nigeria? openDemocracy.net.
 • Skilbrei, May-Len & Jahnsen, Synnøve Økland (2018). The Borders and Orders of Transnational Prostitution.
 • Skilbrei, May-Len (2018). Transnational crimes, perpetrators and victims: How mobility challenges victim support and prosecution.
 • Skilbrei, May-Len (2018). Moving Desire. Multiple Lives and Desires in Border-Crossing Prostitution.
 • Skilbrei, May-Len (2018). Bortvisning EØS-borgere.
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2017). Forskningsformidling 2.0. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Prostitution. I Turner, Brian; Kyung-Sup, Chang; Epstein, Cynthia F.; Kivisto, Peter; Ryan, J. Michael & Outhwaite, William (Red.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory. Wiley-Blackwell. ISSN 9781118430873. doi: 10.1002/9781118430873.est0297.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Book review Jane Scoular, The Subject of Prostitution: Sex Work, Law and Social Theory. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. doi: 10.1177/1462474517741246.
 • Bakketeig, Elisiv & Skilbrei, May-Len (2017). Measuring Child Rights in Norway: Sexual Violence.
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Hva er kriminologi? I Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (Red.), Kriminologi. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-1502706-7. s. 11–28.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Utlendingslov og straffelov i tandem.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Hva er menneskesmugling?
 • Skilbrei, May-Len (2017). Displacing Sex for Sale.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Hopper over de store utfordringene. Forskningsetikk. ISSN 1502-6353. s. 30–30.
 • Skilbrei, May-Len & Plambech, Sine (2016). Sexarbeid & menneskerettigheter.
 • Dzenovska, Dace & Skilbrei, May-Len (2016). Coherent Selves, Viable States: Eastern Europe, Statehood and Migration - comments by M.L. Skilbrei.
 • Skilbrei, May-Len (2016). Pulling the brake.
 • Skilbrei, May-Len (2016). Holder elendigheten nede. [Avis]. Dagsavisen.
 • Skilbrei, May-Len & Kielland, Anne (2016). Om å skyte seg selv i foten. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Skilbrei, May-Len & Johansen, Nicolay Borchgrevink (2016). The increase in the Us-Them divide in penal policy.
 • Bringsrud Fekjær, Silje & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Introduksjon: Profesjonsutøvelse i praksis. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Ledet panel: L'Europe face aux migrations globales : les politiques de crimmigration.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Unequal returns.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). The Politics of Migration Research: How do and how should researchers permform in the public Space?
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Chair of session: How the current ‘migration crisis’ challenges European criminologists.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). The impact of an image: Alan Kurdi and the civil society’s response to the refugee crisis.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Future returns.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Migrations: la traite d’êtres humains et la prostitution.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Panel: Den gode samtalen om migrasjon - hva gjør tilstrømningen med oss?
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Kvikklunsj UiT – Kjønnsperspektiver i migrasjonsforskning.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Immigration, Crime and Citizenship Working Group.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Presentasjon av MIGMA.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Lansering av MIGMA på Litteraturhuset.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Debatt om norsk asylpolitikk på Menneskerettighetsuka.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). På flukt: Grensekontroll på bekostning av rettigheter?
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Immigration, Immigration control, penal policy and crime – European diversities and convergences.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). “Apart or together? Debates on the relationship between prostitution and human trafficking”.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). «’Rapists are not welcome here!’ The sexual turn in contemporary immigration debates».
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). The role of research in migration management.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Working for a more effective and humane return. [Internett]. UiO.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Reinforcing the already “known”. [Internett]. UiO.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Nigerian migrants risk their lives for the European dream. [Internett]. UiO.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Nigerian migrants risk their lives for the European dream. [Internett]. Sciencenordic.no.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Nigerianske migranter risikerer livet for drømmen om Europa. [Internett]. UiO.
 • Staksrud, Elisabeth; Kolstad, Ivar; Bang, Kirsten Johanne; Bomann-Larsen, Lene; Fretheim, Kjetil & Granaas, Rakel Christina [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora. De nasjonale forskningsetiske komiteene. ISSN 978-82-7682-101-7.
 • Hellebust, Marion; Smith, Peter Scharff; Lundeberg, Ingrid & Skilbrei, May-Len (2021). Lengst inne i fengselet – Kvinnelige innsatte med behov for helsehjelp. UiO.
 • Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick Lie; Tveito, Siri Berg; Folstad, Siri Hausland & Skilbrei, May-Len (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. NOVA, OsloMet. ISSN 978-82-7894-777-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2013 09:46 - Sist endret 27. apr. 2022 23:35

Prosjekter