May-Len Skilbrei

Bilde av May-Len Skilbrei
English version of this page
Telefon +47 22850110
Mobiltelefon +47 95122315 95122315
Rom 8125
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 8. et

Faglige interesser

May-Len Skilbrei har siden midten av 1990-tallet studert kvinners erfaringer med prostitusjon og kontroll- og hjelpeapparatet. Norske prostitusjonsmarkeder har de siste 20 årene blitt langt mer internasjonale, og Skilbrei har fulgt denne utviklingen gjennom flere forskningsprosjekter om grensekryssende prostitusjon og menneskehandel.

De siste ti årene har Skilbrei jobbet med spørsmål om migrasjon, kjønn og innvandringspolitikk. Hun har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter om returmigrasjon, irregulær migrasjon, ekteskapsmigrasjon og norsk innvandringspolitikk.

Hennes nåværende forskning dreier seg først og fremst om seksuell vold som politikkfelt og rettsområde.

Undervisning

Skilbrei veileder master- og PhD-studenter som jobber med temaene prostitusjon, menneskesmugling, menneskehandel, migrasjon, migrasjonspolitikk, voldtekt, fengsel, kjønnsidentitet, kjønn og vold.

Bakgrunn

May-Len Skilbrei har doktorgrad i sosiologi fra UiO fra 2003, og har i tillegg studert kriminologi og jus.

Skilbrei kom til Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) etter over sju år som forsker, gruppeleder, og etter hvert også daglig leder, ved Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier.

Før hun begynte på Fafo jobbet Skilbrei på IKRS. Der gjennomførte hun en studie av livet i prostitusjon for kvinner fra Øst-Europa, og et post-dok.-prosjekt om nordisk prostitusjonspolitikk.

I perioden 1998-2003 jobbet Skilbrei på forskningsinstituttet Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA); først som doktorgradsstipendiat og senere som forsker. På NOVA inngikk Skilbrei i instituttets velferdsforskning og deltok i tillegg til doktorgradsprosjektet sitt i forskning på helse- og skolepolitikk.

Verv

Skilbrei har erfaring fra en rekke styreverv innenfor forskning og forskningsformidling. Hun har tidligere ledet Foreningen for kjønnsforskning i Norge, vært nestleder i Kilden, som er Forskningsrådets informasjonssenter for kjønnsforskning, sittet i styret til European Society of Criminology, vært styreleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Tromsø (KVINNFORSK) og representant for de faste vitenskapelige ansatte i Fakultetsstyret ved Juridisk fakultet, UiO. Siden 2014 har hun vært medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og er i perioden 2020-2024 styreleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Skilbrei er også en aktiv redaktør og var fram til 2019 sjefsredaktør i tidsskriftet Norsk sosiologisk tidsskrift sammen med Kari Stefansen og Arve Hjelseth. Skilbrei er redaktør for Routledge-bokserien Interdisciplinary Studies in Sex for Sale.

I perioden 2009-2013 var Skilbrei del av styringsgruppa til forskernettverket Eastbordnet finansiert av den europeiske COST-ordningen. Skilbrei var med på å utvikle nettverket Comparing European Prostitution Policies: Understanding Scales and Cultures of Governance (COST Action ProsPol).

Samarbeid

Skilbrei leder prosjektet Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå: Migrasjonshandtering og korleis migrantar handterar liva sine (MIGMA) som har fått midler fra Forskningsrådets VAM-program for årene 2015-2020.

Skilbrei leder prosjektet Medical, legal and lay understandings of physical evidence in rape cases (Evidently Rape) i perioden 2019-2023.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, Europarett, Marginalisering

Publikasjoner

Jahnsen, Synnøve Økland & Skilbrei, May-Len (2017). Leaving no stone unturned: The borders and orders of transnational prostitution. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955. . doi: https://doi.org/10.1093/bjc/azx028

Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Speaking the truth about prostitution, In Marlene Spanger & May-Len Østbye Skilbrei (ed.),  Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power.  Routledge.  ISBN 1138909483.  Kapittel 3.  s 33 - 46

Skilbrei, May-Len Østbye & Spanger, Marlene (2017). Exploring sex for sale: methodological concerns, In Marlene Spanger & May-Len Østbye Skilbrei (ed.),  Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power.  Routledge.  ISBN 1138909483.  Kapittel 1.  s 1 - 16

Brunovskis, Anette & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers. Anti-Trafficking Review.  ISSN 2287-0113.  6 . doi: DOI: 10.14197/atr.20121662

Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Rettighetskamper i prostitusjonsfeltet: Hvem sin rett til hva står på spill?, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 8.  s 183 - 201

Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Gender and crime revisited: criminological gender research on international and transnational crime and crime control. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858. . doi: 10.1080/14043858.2015.1045730

Skilbrei, May-Len Østbye & Holmström, Charlotta (2013). Prostitution Policy
in the Nordic Region. Ambiguous Sympathies. Ashgate.  ISBN
978-1-4094-4426-8.

Skilbrei, May-Len Østbye (2013). Transnasjonal prostitusjon i brytningen
mellom kriminalitetsbekjempelse og innvandringskontroll, I: Nicolay B.
Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon?: Den nye
kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.
Kapittel 5.  s 86 - 101

Skilbrei, May-Len Østbye (2012). Moving Beyond Assumptions? The Framing of
Anti-trafficking Efforts in Norway, In Ragnhild Sollund (ed.),
Transnational migration, gender and rights.  Emerald Group Publishing
Limited.  ISBN 978-1780522029.  10.  s 211 - 227

Skilbrei, May-Len Østbye (2012). Sisters in crime: Representations of gender
and class in the media coverage and court proceedings of the triple homicide
at Orderud Farm
. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN
1741-6590. . doi: 10.1177/1741659012461040
 

Skilbrei, May-Len Østbye (2012). The Development of Norwegian Prostitution
Policies: A Marriage of Convenience Between Pragmatism and Principles.
Sexuality Research & Social Policy.  ISSN 1553-6610.  9(3), s 244- 257 .
doi: 10.1007/s13178-012-0096-z

Jacobsen, Christine M. & Skilbrei, May-Len Østbye (2010). 'Reproachable
Victims'? Representations and Self-representations of Russian Women Involved
in Transnational Prostitution. Ethnos.  ISSN 0014-1844.  75(2), s 190- 212 .
doi: 10.1080/00141841003764013 Skilbrei,

Skilbrei, May-Len Østbye (2010). Taking trafficking to court. Women &
Criminal Justice.  ISSN 0897-4454.  20, s 40- 56

 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2021). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience, In Hans Nelen & Dina Siegel (ed.),  Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses- Second edition.  Springer.  ISBN 978-3-030-56592-3.  Kapittel 5.  s 67 - 80
 • Hansen, Maria; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (2020). Non-reporting of sexual violence as action: acts, selves, futures in the making. Nordic Journal of Criminology.  ISSN 2578-983X. . doi: DOI: 10.1080/2578983X.2020.1867401 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Jacobsen, Jørn & Skilbrei, May-Len (2020). Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).  ISSN 1894-4183.  8(2), s 78- 94 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len (2020). Criminological Lessons on/from Sexual Violence, In Sandra Walklate; Kate Fitz-Gibbon; Jude McCulloch & Jane Maree Maher (ed.),  The Emerald Handbook of Feminism, Criminology and Social Change.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781787699564. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len (2020). Taking on the categories, terms and worldviews of the powerful: the pitfalls of trying to be relevant. Identities: Global Studies in Culture and Power.  ISSN 1070-289X. . doi: 10.1080/1070289X.2020.1805884 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Criminological perspectives on human trafficking, In Valsamis Mitsilegas; Saskia Hufnagel & Anton Moiseienko (ed.),  Research Handbook on Transnational Crime.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781784719432.  s 236 - 246
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2019). Assessing the Power of Prostitution Policies to Shift Markets, Attitudes, and Ideologies. Annual Review of Criminology.  ISSN 2572-4568.  2, s 493- 508 . doi: 10.1146/annurev-criminol-011518-024623
 • Skilbrei, May-Len & Bakketeig, Elisiv (2019). Child Sexual Abuse, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  4.  s 136 - 164
 • Skilbrei, May-Len; Stefansen, Kari & Heinskou, Marie Bruvik (2019). A Nordic research agenda on rape and sexual violence, In Marie Bruvik Heinskou; Kari Stefansen & May-Len Skilbrei (ed.),  Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change.  Routledge.  ISBN 9780429467608.  Kapittel 1.  s 1 - 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brunovskis, Anette & Skilbrei, May-Len (2018). Individual or Structural Inequality? Access and Barriers in Welfare Services for Women Who Sell Sex. Social Inclusion.  ISSN 2183-2803.  6(3), s 310- 318 . doi: DOI:10.17645/si.v6i3.1534 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Crowhurst, Isabel & Skilbrei, May-Len (2018). International comparative explorations of prostitution policies: lessons from two European projects. Innovation. The European Journal of Social Sciences.  ISSN 1351-1610.  31(2), s 142- 161 . doi: 10.1080/13511610.2017.1419337
 • Jahnsen, Synnøve Økland & Skilbrei, May-Len (2018). Leaving no stone unturned: The borders and orders of transnational prostitution. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  58(2), s 255- 272 . doi: 10.1093/bjc/azx028
 • Paasche, Erlend; Skilbrei, May-Len & Plambech, Sine (2018). Vulnerable Here or There? Examining the vulnerability of victims of human trafficking before and after return. Anti-Trafficking Review.  ISSN 2287-0113.  s 34- 51 . doi: 10.14197/atr.201218103 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skilbrei, May-Len (2018). Manoeuvring in tricky waters: Challenges in being a useful and critical migration scholar., In Synnøve Økland Jahnsen; Rebecca Powel & Andriani Fili (ed.),  Criminal justice research in an era of mass mobility.  Routledge.  ISBN 978-1138284128.  2. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len (2018). The 'normal' and the 'other' woman of prostitution policy debates: New concerns and solutions, In May-Len Skilbrei & Marlene Spanger (ed.),  Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce.  Routledge.  ISBN 978-1-138-09296-9.  Kapittel 10.  s 161 - 179 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len & Spanger, Marlene (2018). Speaking about sex for sale historically, spatially and politically, In May-Len Skilbrei & Marlene Spanger (ed.),  Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce.  Routledge.  ISBN 978-1-138-09296-9.  Kapittel 1.  s 1 - 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). Cultural Representations of 19th-Century Prostitution, In Nicole Rafter & Michelle Brown (ed.),  The Oxford Encyclopedia of Crime, Media, and Popular Culture.  Oxford University Press.  ISBN 9780190494674.  2.
 • Ystehede, Per Jørgen & Skilbrei, May-Len (2018). “Down on whores”. Considering representations of Jack the Ripper’s victims, In Isabel Crowhurst; susan dewey & Chimaraoke Izugbara (ed.),  The Routledge International Handbook of Sex Industry Research.  Routledge.  ISBN 9781351133906.  Kapittel 48.
 • Jahnsen, Synnøve Økland & Skilbrei, May-Len (2017). Norway, In Synnøve Økland Jahnsen & Hendrik Wagenaar (ed.),  Assessing Prostitution Policies in Europe.  Routledge.  ISBN 9781138224919.  Kapittel 12.
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2017). Gendered Vulnerability And Return Migration. Temida.  ISSN 1450-6637.  20(2), s 149- 166 . doi: https://doi.org/10.2298/TEM1702149P Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Speaking the truth about prostitution, In Marlene Spanger & May-Len Østbye Skilbrei (ed.),  Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power.  Routledge.  ISBN 1138909483.  Kapittel 3.  s 33 - 46
 • Skilbrei, May-Len Østbye & Spanger, Marlene (2017). Exploring sex for sale: methodological concerns, In Marlene Spanger & May-Len Østbye Skilbrei (ed.),  Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power.  Routledge.  ISBN 1138909483.  Kapittel 1.  s 1 - 16
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2017). Linking Prostitution and Human Trafficking Policies: The Nordic Experience, In Hans Nelen & Dina Siegel (ed.),  Contemporary Organized Crime: Developments, Challenges and Responses.  Springer.  ISBN 978-3-319-55972-8.  Kapittel.  s 65 - 79
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2017). The Swedish Prostitution policy in Context, In Ernesto Savona; Mark Kleiman & Francesco Calderoni (ed.),  Dual Markets: Comparative Approaches to Regulation.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-65360-0.  23.  s 353 - 364
 • Skilbrei, May-Len & Holmström, Charlotta (2017). The Swedish Sex Purchase Act: Where Does it Stand?. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  1(2), s 82- 104 . doi: 10.18261/issn.2387-3299-2017-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brunovskis, Anette & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Two Birds with One Stone? Implications of conditional assistance in victim protection and prosecution of traffickers. Anti-Trafficking Review.  ISSN 2287-0113.  6 . doi: 10.14197/atr.20121662
 • Fekjær, Silje, Bringsrud & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Profesjonsutøvelse i praksis. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  46(1), s 3- 8
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Rettighetskamper i prostitusjonsfeltet: Hvem sin rett til hva står på spill?, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 8.  s 183 - 201
 • Houge, Anette Bringedal; Lohne, Kjersti & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Gender and crime revisited: criminological gender research on international and transnational crime and crime control. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  16(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/14043858.2015.1045730
 • Jahnsen, Synnøve & Skilbrei, May-Len Østbye (2015). From Palermo to the Streets of Oslo: pros and cons of the trafficking framework. Anti-Trafficking Review.  ISSN 2287-0113.  4, s 156- 160

Se alle arbeider i Cristin

 • Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (ed.) (2019). Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge.  ISBN 9780429467608.  262 s.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Kvalitative metoder. Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon. Fagbokforlaget.
 • Skilbrei, May-Len & Spanger, Marlene (ed.) (2018). Understanding Sex for Sale. Meanings and Moralities of Sexual Commerce. Routledge.  ISBN 978-1-138-09296-9.  218 s.
 • Skilbrei, May-Len & Stefansen, Kari (2018). Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-55025-7.  211 s.
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (red.) (2017). Kriminologi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  262 s.
 • Spanger, Marlene & Skilbrei, May-Len Østbye (ed.) (2017). Prostitution Research in Context: Methodology, Representation and Power. Routledge.  ISBN 1138909483.  188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick Lie; Tveito, Siri Berg; Folstad, Siri Hausland & Skilbrei, May-Len (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. Vis sammendrag
 • Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len Østbye (2021). Flinke ofre anmelder voldtekt – eller?. Fagsnakk fra Cappelen Damm. . doi: https://www.fagsnakk.no/helse/psykisk-helse/flinke-ofre-anmelder-voldtekt-eller/?fbclid=IwAR3UdrG3m50USZgr28weUyKGTcBS0xlQMYkHXFCqNnZbxtiE16kgYZk23UQ
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2019). Human Trafficking, Migration and Borders Under Pressure.
 • Paasche, Erlend; Skilbrei, May-Len & Plambech, Sine (2019). What happens after victims of trafficking return to Nigeria?. openDemocracy.net.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Det tosidige målet i arbeidet mot menneskehandel – dilemmaer.
 • Skilbrei, May-Len (2019). Norwegian immigration policy.
 • Skilbrei, May-Len (2019). The Power of Sexuality and Crime in Contemporary Migration Debates.
 • Skilbrei, May-Len & Guia, Maria João (2019). Justice gap for female migrants.
 • Skilbrei, May-Len (2018). Bortvisning EØS-borgere.
 • Skilbrei, May-Len (2018). Moving Desire. Multiple Lives and Desires in Border-Crossing Prostitution.
 • Skilbrei, May-Len (2018). Transnational crimes, perpetrators and victims: How mobility challenges victim support and prosecution.
 • Skilbrei, May-Len & Jahnsen, Synnøve Økland (2018). The Borders and Orders of Transnational Prostitution.
 • Bakketeig, Elisiv & Skilbrei, May-Len (2017). Measuring Child Rights in Norway: Sexual Violence.
 • Lomell, Heidi Mork & Skilbrei, May-Len (2017). Hva er kriminologi?, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  1.  s 11 - 28
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2017). Forskningsformidling 2.0. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Paasche, Erlend & Skilbrei, May-Len (2017). Nollywood. Spesialvisning av nigeriansk film på festivalen Film fra Sør.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Book review Jane Scoular, The Subject of Prostitution: Sex Work, Law and Social Theory. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745. . doi: DOI: 10.1177/1462474517741246
 • Skilbrei, May-Len (2017). Displacing Sex for Sale.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Hva er menneskesmugling?.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Migration as Exception: ananalysis of contemporary European debates over migration.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Prostitution, In Brian Turner; Chang Kyung-Sup; Cynthia F. Epstein; Peter Kivisto; J. Michael Ryan & William Outhwaite (ed.),  The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781118430873.  Standard article.
 • Skilbrei, May-Len (2017). Utlendingslov og straffelov i tandem.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2017). Hopper over de store utfordringene. Forskningsetikk.  ISSN 1502-6353.  (1), s 30- 30
 • Bringsrud Fekjær, Silje & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Introduksjon: Profesjonsutøvelse i praksis. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.
 • Dzenovska, Dace & Skilbrei, May-Len (2016). Coherent Selves, Viable States: Eastern Europe, Statehood and Migration - comments by M.L. Skilbrei.
 • Guia, Maria João & Skilbrei, May-Len Østbye (2016). How the current ‘migration crisis’ challenges European criminologists. Newsletter European Society of Criminology.  ISSN 1729-8164.  (1)
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne & Monsen, Tor Harald (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Skilbrei, May-Len (2016, 03. desember). Holder elendigheten nede.  Dagsavisen.
 • Skilbrei, May-Len (2016). Hvem, hvordan og med hvilken rett? Sosialt arbeid i et samfunn preget av mobilitet og omskiftelighet.
 • Skilbrei, May-Len (2016). Pulling the brake.
 • Skilbrei, May-Len (2016). The Role of Return in European Migration Management.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). “Apart or together? Debates on the relationship between prostitution and human trafficking”.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Chair of session: How the current ‘migration crisis’ challenges European criminologists.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Debatt om norsk asylpolitikk på Menneskerettighetsuka.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Future returns.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Immigration, Crime and Citizenship Working Group.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Immigration, Immigration control, penal policy and crime – European diversities and convergences.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Kvikklunsj UiT – Kjønnsperspektiver i migrasjonsforskning.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Lansering av MIGMA på Litteraturhuset.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Ledet panel: L'Europe face aux migrations globales : les politiques de crimmigration.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Migrations: la traite d’êtres humains et la prostitution.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016, 30. mai). Nigerian migrants risk their lives for the European dream. [Internett].  UiO.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016, 02. juni). Nigerian migrants risk their lives for the European dream. [Internett].  Sciencenordic.no.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016, 15. april). Nigerianske migranter risikerer livet for drømmen om Europa. [Internett].  UiO.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016, 15. mai). Nigerianske migranter risikerer livet for drømmen om Europa. [Internett].  Forskning.no.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Panel: Den gode samtalen om migrasjon - hva gjør tilstrømningen med oss?.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Presentasjon av MIGMA.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). På flukt: Grensekontroll på bekostning av rettigheter?.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). «’Rapists are not welcome here!’ The sexual turn in contemporary immigration debates».
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016, 16. august). Reinforcing the already “known”. [Internett].  UiO.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). The Politics of Migration Research: How do and how should researchers permform in the public Space?.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). The impact of an image: Alan Kurdi and the civil society’s response to the refugee crisis.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). The role of research in migration management.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Unequal returns.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2016, 06. september). Working for a more effective and humane return. [Internett].  UiO.
 • Skilbrei, May-Len & Johansen, Nicolay Borchgrevink (2016). The increase in the Us-Them divide in penal policy.
 • Skilbrei, May-Len & Kielland, Anne (2016). Om å skyte seg selv i foten. Dagbladet på nett.
 • Skilbrei, May-Len & Plambech, Sine (2016). Sexarbeid & menneskerettigheter.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Being Nice, But not Naive. Border Criminologies Blog.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Book Review: Drug Mules: Women in the International Cocaine Trade. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  58(2), s 187- 188
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Knowing prostitution.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2015, 01. desember). Politiet ville ikke ha stoppet meg. [Internett].  NRK Østlandssendingen.
 • Skilbrei, May-Len Østbye (2015). Program til musikalen Chicago: Når kvinner dreper.
 • Tyldum, Guri; Lidén, Hilde; Skilbrei, May-Len Østbye; Dalseng, Carmen Celine From & Kindt, Kristian Takvam (2015). Ikke våre barn. Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel I Norge. FAFOrapport 2015:45.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. juni 2013 09:46 - Sist endret 21. apr. 2021 12:37