Rune Ellefsen

Postdoktor
Bilde av Rune Ellefsen
English version of this page
Telefon +47 22850128
Mobiltelefon +47 46799669 46799669
Rom 8117
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica (8 et.) Kristian Augusts gate 17 0164 OSLO
Postadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Rune Ellefsen er postdoktor i forskningsprosjektet Radikalisering og motstand. Han har de siste årene forsket på den sosiale kontrollen av grenseoverskridende protestbevegelser, politisk motiverte lovbrudd og politisk vold, og han har sett på kontrollen av disse fenomenene i lys av utviklingen av ny politikk og nye praksiser for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge, Sverige og England. Ellefsen kombinerer ofte analytiske perspektiver fra forskningen på sosiale bevegelser, polisiær virksomhet og politisk vold.

For tiden jobber Ellefsen med kvalitative prosjekter om religiøs og etnisk diskriminering. Han er også ansatt ved RusForsk med ansvar for den kvalitative delstudien i forskningsprosjektet som evaluerer prøveprosjekt med heroin-assistert behandling

Faglige interesser

 • Sosiale bevegelser
 • Politisk motiverte lovbrudd
 • Politisk vold
 • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Diskriminering
 • Grønn kriminologi

Bakgrunn

I 2018 jobbet Ellefsen med det svenske forskningsprosjektet Radikalisering och mot-radikalisering. Han var i 2018-2019 ansvarlig for det norske pilotprosjektet «Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities». Ellefsen jobbet i prosjektet "Collaboration and conflict in prevention of violent extremism in Sweden" i perioden 2019-2020.

Rune Ellefsen forsvarte sin PhD avhandling Performing and policing transgressive protest ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo i 2018. Avhandlingen tar for seg det gjensidige påvirkningsforholdet mellom en protestbevegelse som både utfordret og brøt loven, og den omfattende statlige-private kontrollen som ble iverksettes for å stoppe bevegelsen. Dette ble utforsket kvalitativt gjennom et case-studie i England som kombinerte kvalitative intervjuer med aktivister og kontrollaktører, observasjon i strafferettssaker, i tillegg til dokument- og medieanalyse. Ellefsen har en master i rettssosiologi (2009) og bachelor i sosiologi (2007) fra Universitetet i Oslo. 

  Priser og tildelinger

  Personlig forskningsstipend i 2018 fra Nordisk samarbeidsråd for kriminologi til pilotprosjektet «Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities».

  Ellefsens artikkel Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention ble nominert til "SMS 2016 Best Article Prize" av tidsskriftet Social Movement Studies.

  Forskningsnettverk og tilknytninger

  Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess

  Publikasjoner

  Ellefsen, Rune and Sveinung Sandberg (2022). Everyday prevention of radicalization: The impacts of family, peer, and police interventionStudies in Conflict & Terrorism.

  Ellefsen, Rune and Sveinung Sandberg (2022). Black Lives Matter: The role of emotions in political engagement. Sociology.

  Ellefsen, Rune and Jan Jämte (2022). The causes, contents and consequences of repression: A framework for analyzing protest control in the counter-extremism era. Social Movement Studies

  Ellefsen, Rune (2021). Why not talk about repression? Radical activism and its responses to repressionPartecipazione e Conflitto [Participation and Conflict].

  Ellefsen, Rune and Sveinung Sandberg (2021). A repertoire of everyday resistance: Young Muslims’ responses to anti-Muslim hostilityJournal of Ethnic and Migration Studies.

  Ellefsen, Rune (2021). Prevention of radicalization as an emergent field of plural policing in Norway: The accelerating role of militant IslamistsNordic Journal of Studies in Policing.

  Banafsheh, Azin, Rune Ellefsen og Sveinung Sandberg (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand. I Ungdommen, redigert av Guro Ødegård og Willy Pedersen. Oslo: Cappelen Damm.

  Ellefsen, Rune (2021). The Unintended Consequences of Escalated Repression. Mobilization: An International Quarterly.

  Jämte, Jan and Rune Ellefsen (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of right-wing, left-wing and Islamist extremism. Journal for Deradicalization.

  Jämte, Jan and Rune Ellefsen (2020). The consequences of soft repression. Mobilization: An International Quarterly.

  Ellefsen, Rune and Joel Busher (2020). The dynamics of restraint in the Stop Huntingdon Animal Cruelty campaign. Perspectives on Terrorism. 

  Ellefsen, Rune (2018). Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacityQualitative Sociology.

  Ellefsen, Rune (2017). Taking sides? Issues of bias and partisanship when researching socio-political conflictCritical Criminology.

  Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategiesPolicing and Society.

  Ellefsen, Rune (2016): Judicial Opportunities and the Death of SHAC: Legal Repression along a Cycle of ContentionSocial Movement Studies.

  Ellefsen, Rune (2014). Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser. I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag.

  Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken. Filosofisk supplement.

  Ellefsen, Rune (2013). Å fylle ”dyrevelferd” med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten. Sosiologi i dag.

  Ellefsen, Rune (2013): Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Oslo: Fritt forlag.

  Ellefsen, Rune (2013). Den moderne pelsdyrfabrikken: Konflikten om legitimiteten, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 205 - 223

  Ellefsen, Rune (2013). Motstanden mot pelsdyrnæringen: Et uttrykk for noe større?, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press.  

  Ellefsen, Rune; Larsen, Guri & Sollund, Ragnhild (2012). Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges. Farnham: Ashgate Publishing Ltd.

  Ellefsen, Rune (2012). Green Movements as Threats to Order and Economy? Animal Advocates Repressed in Austria and beyond, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Farnham: Ashgate (Routledge).

  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2022). The causes, content and consequences of repression: A framework for analyzing protest control in the counter-extremism era. Social Movement Studies. ISSN 1474-2837. doi: 10.1080/14742837.2022.2067140. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Black Lives Matter: The role of emotions in political engagement. Sociology. ISSN 0038-0385.
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Everyday Prevention of Radicalization: The impacts of family, peer and police intervention. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. doi: 10.1080/1057610X.2022.2037185. Fulltekst i vitenarkiv
  • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 317–335. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ellefsen, Rune (2021). Why not talk about repression? Radical Activism and its Responses to Repression. PArtecipazione e COnflitto. ISSN 1972-7623. 14(1), s. 480–496. doi: 10.1285/i20356609v14i1p480. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ellefsen, Rune (2021). The Unintended Consequences of Escalated Repression. Mobilization. ISSN 1086-671X. 26(1), s. 87–108. doi: 10.17813/1086-671X-26-1-87.
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). A repertoire of everyday resistance: Young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility . Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. doi: 10.1080/1369183X.2021.1894913. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ellefsen, Rune & Joel, Busher (2020). The dynamics of restraint in the Stop Huntingdon Animal Cruelty campaign. Perspectives on Terrorism (PT). ISSN 2334-3745. 14(6), s. 165–179.
  • Ellefsen, Rune (2020). Prevention of radicalization as an emergent field of plural policing in Norway: The accelerating role of militant Islamists. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. 8(1), s. 1–23. doi: 10.18261/ISSN.2703-7045-2021-01-03.
  • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Countering extremism(s): Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism. Journal for Deradicalization. ISSN 2363-9849. 24(Fall), s. 191–231.
  • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2020). The Consequences of Soft Repression. Mobilization. ISSN 1086-671X. 25(3), s. 383–404. doi: 10.17813/1086-671X-25-3-383.
  • Ellefsen, Rune (2018). Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacity. Qualitative Sociology. ISSN 0162-0436. 41(1), s. 111–133. doi: 10.1007/s11133-018-9373-3.
  • Ellefsen, Rune (2017). Taking Sides? Issues of Bias and Partisanship When Researching Socio-political Conflict. Critical Criminology. ISSN 1205-8629. 25(2), s. 231–244. doi: 10.1007/s10612-017-9355-x. Fulltekst i vitenarkiv
  • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategies. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy. ISSN 1043-9463. 28(7), s. 751–767. doi: 10.1080/10439463.2016.1262366.
  • Ellefsen, Rune (2016). Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention. Social Movement Studies. ISSN 1474-2837. 15(5), s. 441–456. doi: 10.1080/14742837.2016.1185360.
  • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 10(2), s. 28–34.
  • Ellefsen, Rune (2014). Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser. I Finstad, Liv & Lomell, Heidi Mork (Red.), Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-749-7. s. 101–121.
  • Ellefsen, Rune (2013). Den moderne pelsdyrfabrikken: Konflikten om legitimiteten. I Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri & Tønnesen, Morten (Red.), Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0080-7. s. 205–223.
  • Ellefsen, Rune (2013). Motstanden mot pelsdyrnæringen: Et uttrykk for noe større? I Sollund, Ragnhild; Larsen, Guri & Tønnesen, Morten (Red.), Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 978-82-304-0080-7. s. 225–244.
  • Ellefsen, Rune (2013). Å fylle ”dyrevelferd” med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 43(2), s. 84–112.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag. ISBN 9788281791008. 210 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impact of family and peer-based vs. police-based intervention.
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
  • Ellefsen, Rune; Sjøen, Martin Meggele & Jämte, Jan (2021). Key dilemmas in the prevention of radicalization and violent extremism.
  • Banafsheh, Azin & Ellefsen, Rune (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand.
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
  • Ellefsen, Rune (2021). The PhD Process and the Post-PhD Academic Job Hunt: Personal Experiences and Opinions.
  • Ellefsen, Rune (2021). BLM i Norge skapte ny bølge med aktivister. [Internett]. NRK.
  • Ellefsen, Rune (2021). Forsker på tiltak mot radikalisering: Har blandede erfaringer med politiet. [Avis]. Dagsavisen.
  • Ellefsen, Rune (2021). The emergence of radicalization policing in Nordic countries. Nordic Criminology Blog.
  • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon .
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impacts of family, peer and police intervention.
  • Ellefsen, Rune (2021). The Dynamics of Restraint in the Stop Huntingdon Animal Cruelty Campaign.
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism.
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2021). Violent extremism is not a uniform phenomenon: The key differences in prevention of left-wing, right-wing, and Islamist extremism. Right Now!.
  • Svenberg, Sebastian; Arnesen, Daniel; Kjellman, Kjell Erling; Mjøset, Lars; Ellefsen, Rune & Stykket, Anna (2020). Norway. I de Moor, Joost; Uba, Katrin; Wahlström, Mattis; Wennerhag, Magnus & De Vydt, Michiel (Red.), Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world. Södertörns högskola . s. 177–185.
  • Ellefsen, Rune (2020). Differences in local prevention of left-wing, right-wing and Islamist extremism.
  • Ellefsen, Rune (2020). Opponent på NKVTS-seminar: Mental health issues in prevention of violent extremism.
  • Ellefsen, Rune; Jakobsen, Siw Ellen & Banafsheh, Azin (2020). How do young Muslims deal with hate speech and verbal assaults? [Internett]. ScienceNorway.no.
  • Ellefsen, Rune; Banafsheh, Azin & Jakobsen, Siw Ellen (2020). Hvordan møter unge muslimer hets? [Internett]. Forskning.no.
  • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). Hvordan møter muslimer religiøs hets? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
  • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). A repertoire of everyday resistance: How young Muslims' respond to anti-Muslim hostility.
  • Ellefsen, Rune & Jan, Jämte (2020). Being labelled as “violent extremists”: The consequences of soft repression. Right Now!.
  • Jakobsen, Siw Ellen & Ellefsen, Rune (2020). Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige ekstremister? [Internett]. Forskning.no.
  • Ellefsen, Rune (2020). Preventing radicalization and violent extremism in Norway: The emergence of a new field of policy and practice.
  • Ellefsen, Rune (2020). The unintended consequenses of escalated repression: Tracing sequences of interrelated effects.
  • Ellefsen, Rune & Skogvang, Stig Gøran (2020). Ekstremisme. [Radio]. Radio Nova.
  • Ellefsen, Rune & Busher, Joel (2020). The dynamics of restraint on violent escalation: the Stop Huntingdon Animal Cruelty case.
  • Ellefsen, Rune (2020). Hvordan unge muslimer opplever og reagerer på muslimhets.
  • Ellefsen, Rune & Mohamed, Idil (2020). Kunnskapsoppsummering til Bufdir: "Å være unge muslim i Norge: hverdagstro, opplevelser av og reaksjoner på muslimhets".
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Understanding protest control in an era of “radicalisation” and “violent extremism”: A multi-aspect interactionist approach.
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Being labeled as “violent extremists”: The effects of soft repression on individual, organizational and movement levels .
  • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant Islamism in Norway (2009-2019): A process-oriented perspective.
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Being labeled as “violent extremists”: The effects of soft repression on individual, organizational and movement levels.
  • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant Islamism: A retrospective process-oriented perspective.
  • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant islamism in Norway: A process-oriented perspective.
  • Ellefsen, Rune; Gule, Lars & Høgestøl, Sofie A.E. (2019). Fremmedkrigere og terror.
  • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2019). Experiencing soft repression: Effects of applying the violent extremist label on radical-left activist groups.
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Researching the hybridization of repression: Protest control in an era of Radicalization and “Violent extremism”.
  • Ellefsen, Rune (2018). Facing repression with silence: How cultural dynamics impact protestors’ perceptions of – and responses – to repression.
  • Ellefsen, Rune (2018). The relational dynamics and consequences of radical flank effects.
  • Ellefsen, Rune (2018). Facing repression with silence: How a movement’s cultural dynamics affect responses – and resilience – to repression.
  • Ellefsen, Rune (2018). Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities.
  • Ellefsen, Rune (2018). The protest-repression nexus: How movement-internal cultural dynamics affect responses to repression .
  • Ellefsen, Rune (2018). Unintended consequences of escalating counter-extremism policing: The development of a multi-levelled response to "animal rights extremism" in Britain (1999-2014).
  • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett]. Institutt for kriminologi og rettssosiologi sin nettside.
  • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018). Strenge tiltak mot radikale kan gjøre vondt verre. [Internett]. www.forskning.no.
  • Ellefsen, Rune (2018). The unintended consequences of escalated protest policing: Tracing trajectories of interrelated effects.
  • Ellefsen, Rune; Ystehede, Per Jørgen & Kanestrøm, Jorunn (2018). Kontrollen med ulovlige protestaksjoner tar stadig nye former. [Internett]. Det juridiske fakultetet.
  • Ellefsen, Rune (2018). Relational dynamics of protest and protest policing. European Group for the Study of Deviance and Social Control, News Letter. s. 4–8.
  • Ellefsen, Rune & Sollund, Ragnhild (2017). Samtale om egen forskning: Mennesker og andre dyr – Makt, protest, endring.
  • Ellefsen, Rune (2017). Plural policing of "domestic extremism".
  • Ellefsen, Rune (2017). Unintended consequences of policing ‘domestic extremism’: The SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014).
  • Ellefsen, Rune (2017). Sosiale bevegelser og konflikter om miljøkriminalitet.
  • Olerud, Maria Birkeland & Ellefsen, Rune (2016). Latinamerikanske land dreper flest aktivister. [Tidsskrift]. Latin-Amerika #2, Årgang 21, Oktober 2016.
  • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and repression: The tactical interplay between SHAC and its adversaries.
  • Ellefsen, Rune (2016). Dynamics of mobilization and repression: The rise and fall of the global SHAC campaign.
  • Ellefsen, Rune (2016). The Radical Flank Dilemma: Contradictory Effects of the Underground's Participation in the International SHAC Campaign.
  • Ellefsen, Rune (2015). Social movements and conflicts over species (in)justice.
  • Ellefsen, Rune (2015). Social movements in green criminology: Studying dynamics of protest and repression in a conflict over animal experiments.
  • Ellefsen, Rune (2015). Sosiale bevegelser og konflikter om ”miljøkriminalitet”.
  • Ellefsen, Rune (2015). A Cycle of Protest and Repression: The Rise and Fall of Stop Huntingdon Animal Cruelty.
  • Ellefsen, Rune (2014). Introduksjon og kommentar til dokumentarfilmen Ghosts in Our Machine.
  • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken (republisering). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
  • Ellefsen, Rune (2014). Understanding Political Repression of a Social Movement: A Theoretical Explication with Empirical Underpinnings.
  • Ellefsen, Rune (2014). Mat og dyrevern: Myter og realiteter.
  • Ellefsen, Rune & Vinding, Joh (2014). Med lov til at pine. [Avis]. Animas medlemsblad.
  • Ellefsen, Rune & Myrtveit, Aase Cathrine (2014). Verdibørsen: Om boken 'Med lov til å pine'. [Radio]. NRK P2.
  • Ellefsen, Rune (2013). Forskningspørsmål og -design i stipendiatprosjektet.
  • Ellefsen, Rune (2013). Governing the SHAC Campaign: Counter-strategies Towards Contentious Anti-vivisectionists in the UK.
  • Ellefsen, Rune (2013). Mattilsynet og kravet om ny dyrevernetat. Dyrenes Stemme. s. 10–11.
  • Ellefsen, Rune; Hovdegård, Fredrik & Vikebø, Thea (2013). Intervju om boken "Med lov til å pine". [Radio]. Radio Nova: Skumma kultur.
  • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine? Dagbladet. ISSN 0805-3766. s. 48–49.
  • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine. Dyrenes forsvarer. s. 18–19.
  • Ellefsen, Rune & Linda, Pedersen (2013). Dyr: Medskapning eller ressurs? [Avis]. Dyrebeskyttelsen Norge: Dyrenes Forsvarer.
  • Wernersen, Camilla & Ellefsen, Rune (2013). Hevder Mattilsynet mangler troverdighet. [Internett]. NRK.
  • Ellefsen, Rune (2013). Den norske dyrevernbevegelsens historie 1859-2013.
  • Ellefsen, Rune (2013). Store norske leksikon: Dyrevelferdsloven.
  • Ellefsen, Rune (2018). Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014). University of Oslo, Faculty of Law. ISSN 1890-2375.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 29. sep. 2009 09:17 - Sist endret 10. mai 2022 13:12

  Prosjekter