Rune Ellefsen

Postdoktor
Bilde av Rune Ellefsen
English version of this page
Telefon +47 22850128
Mobiltelefon +47 46799669 46799669
Rom 8117
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica (8 et.) Kristian Augusts gate 17 0164 OSLO
Postadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Rune Ellefsen er postdoktor i forskningsprosjektet Radikalisering og motstand. Han har de siste årene forsket på den sosiale kontrollen av grenseoverskridende protestbevegelser, politisk motiverte lovbrudd og politisk vold, og han har sett på kontrollen av disse fenomenene i lys av utviklingen av ny politikk og nye praksiser for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Norge, Sverige og England. Ellefsen kombinerer ofte analytiske perspektiver fra forskningen på sosiale bevegelser, polisiær virksomhet og politisk vold.

For tiden jobber Ellefsen også med kvalitative prosjekter om religiøs og etnisk diskriminering i Norge. 

Pågående forskning

Faglige interesser

 • Sosiale bevegelser
 • Politisk motiverte lovbrudd
 • Politisk vold
 • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Diskriminering
 • Grønn kriminologi

Bakgrunn

I 2018 jobbet Ellefsen med det svenske forskningsprosjektet Radikalisering och mot-radikalisering. Han var i 2018-2019 ansvarlig for det norske pilotprosjektet «Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities». Ellefsen jobbet i prosjektet "Collaboration and conflict in prevention of violent extremism in Sweden" i perioden 2019-2020.

Rune Ellefsen forsvarte sin PhD avhandling Performing and policing transgressive protest ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo i 2018. Avhandlingen tar for seg det gjensidige påvirkningsforholdet mellom en protestbevegelse som både utfordret og brøt loven, og den omfattende statlige-private kontrollen som ble iverksettes for å stoppe bevegelsen. Dette ble utforsket kvalitativt gjennom et case-studie i England som kombinerte kvalitative intervjuer med aktivister og kontrollaktører, observasjon i strafferettssaker, i tillegg til dokument- og medieanalyse. Ellefsen har en master i rettssosiologi (2009) og bachelor i sosiologi (2007) fra Universitetet i Oslo. 

  Priser og tildelinger

  Personlig forskningsstipend i 2018 fra Nordisk samarbeidsråd for kriminologi til pilotprosjektet «Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities».

  Ellefsens artikkel Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention ble nominert til "SMS 2016 Best Article Prize" av tidsskriftet Social Movement Studies.

  Forskningsnettverk og tilknytninger

  Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess
  Publisert 29. sep. 2009 09:17 - Sist endret 27. sep. 2021 17:20

  Prosjekter