Rune Ellefsen

Postdoktor
Bilde av Rune Ellefsen
English version of this page
Telefon +47 22850128
Mobiltelefon +47 46799669 46799669
Rom 775
Brukernavn
Besøksadresse Kriminologi/Rettssos St. Olavs plass 5 0130 Oslo
Postadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Rune Ellefsen er postdoktor i forskningsprosjektet Radikalisering og motstand, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Ellefsen har de siste årene forsket på den sosiale kontrollen av grenseoverskridende protestbevegelser, politisk motiverte lovbrudd og politisk vold, og han har sett på kontrollen av disse fenomenene i lys av utviklingen av ny politikk og nye praksiser for å «forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme» i Norge, Sverige og England. Ellefsen kombinerer ofte analytiske perspektiver fra forskningen på sosiale bevegelser, polisiær virksomhet og politisk vold.

Pågående forskning

Foruten Radikalisering og motstand er Ellefsen involvert i to andre forskningsprosjekter:

Faglige interesser

 • Sosiale bevegelser
 • Politisk motiverte lovbrudd og politisk vold
 • Radikalisering og voldelig ekstremisme
 • Polisiær kontroll av protestbevegelser
 • Grønn kriminologi

Bakgrunn

I 2018 jobbet Ellefsen med det svenske forskningsprosjektet Radikalisering och mot-radikalisering og gjennomførte i 2018-2019 det norske pilotprosjektet «Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities».

Rune Ellefsen forsvarte sin PhD avhandling Performing and policing transgressive protest ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo i 2018. Avhandlingen tar for seg det gjensidige påvirkningsforholdet mellom en protestbevegelse som både utfordret og brøt loven, og den omfattende statlige-private kontrollen som ble iverksettes for å stoppe bevegelsen. Dette ble utforsket kvalitativt gjennom et case-studie i England som kombinerte kvalitative intervjuer med aktivister og kontrollaktører, observasjon i strafferettssaker, i tillegg til dokument- og medieanalyse. Ellefsen har en master i rettssosiologi (2009) og bachelor i sosiologi (2007) fra Universitetet i Oslo. 

  Undervisning

  Ellefsen underviser for tiden på Grønn kriminologi (KRIM2960/4960) og Fordypningsoppgave i kriminologi (KRIM2101). Han har også fagansvaret for sistnevnte undervisningsemne.

  Priser og tildelinger

  Personlig forskningsstipend i 2018 fra Nordisk samarbeidsråd for kriminologi til pilotprosjektet «Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities».

  Ellefsens artikkel Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention ble nominert til "SMS 2016 Best Article Prize" av tidsskriftet Social Movement Studies.

  Forskningsnettverk og tilknytninger

  • Tilknyttet forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX).
  • Med-koordinator og medlem i Network for young researchers on extremism (NEXT).
  • Medlem i editorial board for tidsskriftet Politics and Animals.
  • Medlem i Extremism and Democracy; Political Violence; and Participation and Mobilisation standing groups (European Consortium for Political Research). 
  • Medlem i RC47 Social Classes and Social Movements; RC48 Social Movements, Collective Action and Social Change research groups (International Sociological Association).
  Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Sosiale bevegelser, Strafferett og straffeprosess

  Publikasjoner

  Ellefsen, Rune (2018). Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacityQualitative Sociology: 1-23. DOI: 10.1007/s11133-018-9373-3.

  Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategiesPolicing and Society: 1-17. DOI: 10.1080/10439463.2016.1262366.

  Ellefsen, Rune (2016): "Judicial Opportunities and the Death of SHAC: Legal Repression along a Cycle of Contention." Social Movement Studies: 1-16. DOI: 10.1080/14742837.2016.1185360.

  Ellefsen, Rune (2013): Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag.

  Ellefsen, Rune; Larsen, Guri & Sollund, Ragnhild (2012). Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges. Ashgate.

  • Ellefsen, Rune (2018). Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacity. Qualitative Sociology.  ISSN 0162-0436.  41(1), s 111- 133 . doi: 10.1007/s11133-018-9373-3 Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2017). Taking Sides? Issues of Bias and Partisanship When Researching Socio-political Conflict. Critical Criminology.  ISSN 1205-8629.  25(2), s 231- 244 . doi: 10.1007/s10612-017-9355-x Fulltekst i vitenarkiv.
  • Ellefsen, Rune (2016). Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention. Social Movement Studies.  ISSN 1474-2837.  15(5), s 441- 456 . doi: 10.1080/14742837.2016.1185360 Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategies. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy.  ISSN 1043-9463.  28(7), s 751- 767 . doi: 10.1080/10439463.2016.1262366 Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2014). Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  8.  s 101 - 121
  • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  10(2), s 28- 34
  • Ellefsen, Rune (2013). Den moderne pelsdyrfabrikken: Konflikten om legitimiteten, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 205 - 223
  • Ellefsen, Rune (2013). Motstanden mot pelsdyrnæringen: Et uttrykk for noe større?, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 225 - 244
  • Ellefsen, Rune (2013). Å fylle ”dyrevelferd” med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(2), s 84- 112 Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements as Threats to Order and Economy? Animal Advocates Repressed in Austria and beyond, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  Kapittel.
  • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser, politiske lovbrudd og statlige motreaksjoner, I: Ragnheidur Bragadottir (red.),  NSfKs 52. forskerseminar. Økologisk og global kriminologi. Aktuell forskning.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-021-2.  Økologisk kriminologi.  s 29 - 40

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag.  ISBN 9788281791008.  210 s. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  250 s.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant Islamism: A retrospective process-oriented perspective.
  • Ellefsen, Rune (2019). Managing militant islamism in Norway: A process-oriented perspective.
  • Ellefsen, Rune; Gule, Lars & Høgestøl, Sofie A.E. (2019). Fremmedkrigere og terror.
  • Ellefsen, Rune & Jämte, Jan (2019). Researching the hybridization of repression: Protest control in an era of Radicalization and “Violent extremism”.
  • Jämte, Jan & Ellefsen, Rune (2019). Experiencing soft repression: Effects of applying the violent extremist label on radical-left activist groups.
  • Ellefsen, Rune (2018). Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities.
  • Ellefsen, Rune (2018). Facing repression with silence: How a movement’s cultural dynamics affect responses – and resilience – to repression.
  • Ellefsen, Rune (2018). Facing repression with silence: How cultural dynamics impact protestors’ perceptions of – and responses – to repression.
  • Ellefsen, Rune (2018). Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014). Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 121. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2018). Relational dynamics of protest and protest policing. European Group for the Study of Deviance and Social Control, News Letter.  (3), s 4- 8 Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2018). The protest-repression nexus: How movement-internal cultural dynamics affect responses to repression.
  • Ellefsen, Rune (2018). The relational dynamics and consequences of radical flank effects.
  • Ellefsen, Rune (2018). The unintended consequences of escalated protest policing: Tracing trajectories of interrelated effects.
  • Ellefsen, Rune (2018). Unintended consequences of escalating counter-extremism policing: The development of a multi-levelled response to "animal rights extremism" in Britain (1999-2014).
  • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018, 14. juni). Fortsatt aktuell etter 50 år. [Internett].  Institutt for kriminologi og rettssosiologi sin nettside.
  • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018, 15. april). Strenge tiltak mot radikale kan gjøre vondt verre. [Internett].  www.forskning.no.
  • Ellefsen, Rune; Ystehede, Per Jørgen & Kanestrøm, Jorunn (2018, 23. mars). Kontrollen med ulovlige protestaksjoner tar stadig nye former. [Internett].  Det juridiske fakultetet. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2017). Plural policing of "domestic extremism".
  • Ellefsen, Rune (2017). Sosiale bevegelser og konflikter om miljøkriminalitet.
  • Ellefsen, Rune (2017). Unintended consequences of policing ‘domestic extremism’: The SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014).
  • Ellefsen, Rune & Sollund, Ragnhild (2017). Samtale om egen forskning: Mennesker og andre dyr – Makt, protest, endring. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2016). Dynamics of mobilization and repression: The rise and fall of the global SHAC campaign.
  • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and repression: The tactical interplay between SHAC and its adversaries.
  • Ellefsen, Rune (2016). Social movements and conflicts over species justice.
  • Ellefsen, Rune (2016). The Radical Flank Dilemma: Contradictory Effects of the Underground's Participation in the International SHAC Campaign.
  • Olerud, Maria Birkeland & Ellefsen, Rune (2016, 22. oktober). Latinamerikanske land dreper flest aktivister. [Tidsskrift].  Latin-Amerika #2, Årgang 21, Oktober 2016. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2015). A Cycle of Protest and Repression: The Rise and Fall of Stop Huntingdon Animal Cruelty.
  • Ellefsen, Rune (2015). Social movements and conflicts over species (in)justice..
  • Ellefsen, Rune (2015). Social movements in green criminology: Studying dynamics of protest and repression in a conflict over animal experiments.
  • Ellefsen, Rune (2015). Sosiale bevegelser og konflikter om ”miljøkriminalitet”.
  • Ellefsen, Rune (2014). Introduksjon og kommentar til dokumentarfilmen Ghosts in Our Machine.
  • Ellefsen, Rune (2014). Mat og dyrevern: Myter og realiteter.
  • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken (republisering). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
  • Ellefsen, Rune (2014). Understanding Political Repression of a Social Movement: A Theoretical Explication with Empirical Underpinnings.
  • Ellefsen, Rune & Myrtveit, Aase Cathrine (2014, 11. januar). Verdibørsen: Om boken 'Med lov til å pine'. [Radio].  NRK P2.
  • Ellefsen, Rune & Vinding, Joh (2014, 15. april). Med lov til at pine.  Animas medlemsblad.
  • Ellefsen, Rune (2013). Den norske dyrevernbevegelsens historie 1859-2013.
  • Ellefsen, Rune (2013). Forskningspørsmål og -design i stipendiatprosjektet.
  • Ellefsen, Rune (2013). Governing the SHAC Campaign: Counter-strategies Towards Contentious Anti-vivisectionists in the UK.
  • Ellefsen, Rune (2013). Mattilsynet og kravet om ny dyrevernetat. Dyrenes Stemme.  (2), s 10- 11
  • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 49
  • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine. Dyrenes forsvarer.  (3), s 18- 19
  • Ellefsen, Rune (2013). Store norske leksikon: Dyrevelferdsloven. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune; Hovdegård, Fredrik & Vikebø, Thea (2013, 03. oktober). Intervju om boken "Med lov til å pine". [Radio].  Radio Nova: Skumma kultur.
  • Ellefsen, Rune & Linda, Pedersen (2013, 01. oktober). Dyr: Medskapning eller ressurs?.  Dyrebeskyttelsen Norge: Dyrenes Forsvarer.
  • Wernersen, Camilla & Ellefsen, Rune (2013, 09. oktober). Hevder Mattilsynet mangler troverdighet. [Internett].  NRK.
  • Alvarez, PIlar; Moran, Carmen & Ellefsen, Rune (2012, 06. desember). El ciudadano, mejor calladito.  El Pais (Spania).
  • Ellefsen, Rune (2012). Dyrerettighetsbevegelsens strategier. Vegansamfunnet.
  • Ellefsen, Rune (2012). Eco-global Crimes: Bokens bakgrunn og formål.
  • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements and Political Repression in Europe.
  • Ellefsen, Rune (2012). Green movements as risks and threats? The Austrian case, “eco-terrorism” and beyond.
  • Ellefsen, Rune (2012). Pelsdyrnæringen i legitimitetsproblemer: Hva med andre husdyrnæringer?.
  • Ellefsen, Rune (2012). Plural policing of "domestic extremism" in Britain.
  • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012, 27. desember). - Ikke en rettstat verdig. [Internett].  Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
  • Ellefsen, Rune (2011). Dyrenes rettsvern. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 5- 5
  • Ellefsen, Rune (2011). Organisert kriminalitet eller dyrevern? Case: Bruk av mafia-lovgivning mot ideelle organiasjoner i Østerrike.
  • Ellefsen, Rune (2011). Pelsdyroppdrett og politikk. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
  • Ellefsen, Rune (2011). Presentasjon av kapittelet til antologien "Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges".
  • Ellefsen, Rune (2011). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
  • Ellefsen, Rune; Evans, Rhys & Tønnesen, Morten (2011). Organizing team for "Shared Worlds: A Minding Animals Pre-Conference lecture event".
  • Lohne, Kjersti & Ellefsen, Rune (2011). De kriminelle - monstre eller sånne som oss?.
  • Ellefsen, Rune (2010, 12. januar). – Økonomi viktigst i ny dyrevelferdslov.  Nationen.
  • Ellefsen, Rune (red.) (2010). Forskningsprosjektet: Grønn kriminologi i Norden.
  • Ellefsen, Rune (2010). Konflikter, makt og motmakt i miljø- og dyrevelferdspolitikken.
  • Ellefsen, Rune (2010). Ny dyrevelferdslov og lovlig lidelse. Masterbloggen.
  • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
  • Ellefsen, Rune (2010). Spesiesisme: Ideologi som skaper og forsvarer overgrep mot dyr. Vegansamfunnet.
  • Ellefsen, Rune & Rekdal, Kari Wille (2010). Når ytringsfriheten håndteres som ordensproblem. Kriminalpolitikk.uio.no. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune (2009). Ny dyrevelferdslov: Beskyttes dyr eller næring? - Interessekonflikt og motstridende syn på dyrs status i lovprosessen forut for dyrevelferdsloven. Vis sammendrag
  • Ellefsen, Rune & Storgaard, Anette (red.) (2009). Etter løslatelsen: Rapport fra NSfKs 23. kontaktseminar.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 29. sep. 2009 09:17 - Sist endret 27. juni 2019 16:26

  Prosjekter