Sveinung Sandberg

Bilde av Sveinung Sandberg
English version of this page
Telefon +47 22850111
Mobiltelefon +47 92216331
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Sveinung Sandbergs forskning fokuserer på marginalisering, vold, maskulinitet, illegale rusmidler og radikalisering og sosiale bevegelser. Mange av hans tidlige arbeid bruker Pierre Bourdieus teorier for å studere gatekultur (se f.eks. boken Gatekapital). Sandberg har også interessert seg for cannabis; bruk, ritualer, symbolikk og narrativer (se f.eks. boken Cannabiskultur). I denne forskningen utfordrer han den dominerende tesen om normalisering og tradisjonelle forestillinger om subkultur.

Det siste tiåret har Sandberg også vært i spissen for narrativ kriminologi og har blant annet redigert bøkene Narrative Criminology: Understanding stories of crime og The Emerald Handbook of narrative criminology. Her introduserer han lingvistikk og narratologi til å studere kriminalitet og strafferettssystemet. Sandberg anvender narrativ analyse og teori på svært ulike fenomener som for eksempel bruk og salg av illegale rusmidler, alkohol og drikkehistorier, jihadi- og høyreekstrem radikalisering og terror, kriminalitet under Covid-pandemien og fengselsforhold i Mexico.

I 2021 avsluttet Sandberg et NFR-finansiert forskningsprosjekt «Radikalisering og Motstand» som handlet om islam og religiøs ekstremisme. Prosjektet utforsker forholdet mellom hverdagsislam og radikalisering samt forholdet mellom gatekultur og jihadistiske organisasjoner og retorikk. Sandberg utfordret kriminologiens tradisjonelle grenser ved å trekke på religionssosiologi, teori om sosial bevegelser og etniske studier. Prosjektet  brukte også video og nye former for teamskriving i forskningsformidlingen.

Sandberg driver nå NFR-prosjektet «Kriminalitet i Latin-Amerika» (CRIMLA). Her gjennomfører 18 forskere 900 livshistorieintervjuer med fanger i seks forskjellige latinamerikanske land. Prosjektet utforsker familiens, sysselsettingens, kulturens og statens rolle i kriminelle livsløp. Prosjektet ser også på fengselsforhold og soning. Historiene de innsatte forteller er en kjerneinteresse i prosjektet.

Undervisning

 • KRIM4101
 • KRIM2962
 • KRIM2954

Bakgrunn

Sveinung Sandberg har en ph.d. fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo. I 2014 ble han professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Sandberg har vært gjesteforsker ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, avd. København, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) i Lisboa og ved CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) i Mexico City.

Se personlig nettside for fullstendig CV (lenke).

Priser

Verv

 • Medlem av redaksjonsrådet, Theoretical Criminology
 • Medlem av redaksjonsrådet, Deviant Behavior
 • Medlem av redaksjonsrådet, Nordic Journal of Criminology
 • Medlem av redaksjonsrådet, International Criminal Justice Review
 • Medlem av redaksjonsrådet, Drugs: Education, Prevention and Policy
 • Medlem av redaksjonsrådet, Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology
Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Bucerius, Sandra & Sandberg, Sveinung (2022). Women in prisons. Crime and justice. ISSN 0192-3234. doi: 10.1086/722105. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berger, Eirik Jerven; Pedersen, Willy & Sandberg, Sveinung (2022). Pathways to Drug Dealing in the Middle and Upper Classes: Early Marginalization, Relative Disadvantage and Countercultural Opposition. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azac063.
 • Wanke, Michał; Sandberg, Sveinung; Macit, Ruken & Gulerce, Hakan (2022). Culture matters! Changes in the global landscape of cannabis. Drugs: education prevention and policy. ISSN 0968-7637. 29(4), s. 317–322. doi: 10.1080/09687637.2022.2091301.
 • Ellefsen, Rune; Banafsheh, Azin & Sandberg, Sveinung (2022). Resisting racism in everyday life: from ignoring to confrontation and protest. Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. 45(16), s. 435–457. doi: 10.1080/01419870.2022.2094716. Fulltekst i vitenarkiv
 • Copes, Heith; Sandberg, Sveinung & Ragland, Jared (2022). Protecting Stories: How Symbolic Boundaries Reduce Victimization and Harmful Drug Use. Crime and delinquency. ISSN 0011-1287. doi: 10.1177/00111287221100131. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Black Lives Matter: The Role of Emotions in Political Engagement. Sociology. ISSN 0038-0385. doi: 10.1177/00380385221081385. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2022). Everyday Prevention of Radicalization: The impacts of family, peer and police intervention. Studies in Conflict and Terrorism. ISSN 1057-610X. doi: 10.1080/1057610X.2022.2037185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linge, Marius; Sandberg, Sveinung & Tutenges, Sébastien (2022). Confluences of Street Culture and Jihadism: The Spatial, Bodily, and Narrative Dimensions of Radicalization. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. s. 1–17. doi: 10.1080/09546553.2022.2042269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung (2022). Narrative analysis in criminology. Journal of Criminal Justice Education. ISSN 1051-1253. doi: 10.1080/10511253.2022.2027479. Fulltekst i vitenarkiv
 • Poppi, Fabio M. & Sandberg, Sveinung (2021). Ex malo bonum: Ambiguity in stories of organized crime. Deviant Behavior. ISSN 0163-9625. s. 1–16. doi: 10.1080/01639625.2021.2019567. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2021). Street culture meets extremism: How Muslims involved in street life and crime oppose jihadism. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azab117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fleetwood, Jennifer & Sandberg, Sveinung (2021). Narrative Criminology and Ethnography. I Bucerius, Sandra; Haggerty, Kevin & Berardi, Luca (Red.), The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice. Oxford University Press. ISSN 9780190904500 . doi: 10.1093/oxfordhb/9780190904500.013.12. Fulltekst i vitenarkiv
 • Agoff, Carolina; Fondevila, Gustavo & Sandberg, Sveinung (2021). Cultural stigmatization and police corruption: cannabis, gender, and legalization in Mexico. Drugs: education prevention and policy. ISSN 0968-7637. doi: 10.1080/09687637.2021.2004089. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Ibarra Rojas, Lucero (2021). A farewell to the lone hero researcher: team research and writing. Crime, law and social change. ISSN 0925-4994. s. 1–18. doi: 10.1007/s10611-021-10006-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). "Jævla terrorist!" Muslimhets og hverdagsmotstand. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. s. 317–335. Fulltekst i vitenarkiv
 • Qvotrup Jensen, Sune; Fuglsang Larsen, Jeppe & Sandberg, Sveinung (2021). Rap, Islam and Jihadi Cool: The attractions of the Western jihadi subculture. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/17416590211025573. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). A repertoire of everyday resistance: young Muslims’ responses to anti-Muslim hostility. Journal of Ethnic and Migration Studies. ISSN 1369-183X. 48(11), s. 2601–2619. doi: 10.1080/1369183X.2021.1894913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Fondevila, Gustavo (2021). Corona crimes: How pandemic narratives change criminal landscapes. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 26(2), s. 224–244. doi: 10.1177/1362480620981637. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gashi, Liridona; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2020). Making “bad trips” good. How users of psychedelics narratively transform challenging trips into valuable experiences. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 87. doi: 10.1016/j.drugpo.2020.102997. Fulltekst i vitenarkiv
 • Agoff, Carolina; Sandberg, Sveinung & Fondevila, Gustavo (2020). Women Providing and Men Free Riding: Work, visits and gender roles in Mexican prisons. Victims & Offenders. ISSN 1556-4886. 15(7-8), s. 1086–1104. doi: 10.1080/15564886.2020.1828210. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung; Agoff, Carolina & Fondevila, Gustavo (2020). Stories of the ‘Good Father’. The role of fatherhood among incarcerated men in Mexico . Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 24(2), s. 241–261. doi: 10.1177/1462474520969822. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung; Agoff, Carolina & Fondevila, Gustavo (2020). Doing Marginalized Motherhood: Identities and practices among incarcerated women in Mexico . International Journal for Crime, Justice and Social Democracy. ISSN 2202-7998. 9(2). doi: 10.5204/ijcjsd.v10i1.1538. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fraser, Alistair & Sandberg, Sveinung (2020). Bourdieu on the Block: Punishment, Policing and the Street. Criminology & Criminal Justice. ISSN 1748-8958. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Colvin, Sarah (2020). ‘ISIS is not Islam’: Epistemic Injustice, Everyday Religion, and Young Muslims’ Narrative Resistance. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 60(6), s. 1585–1605. doi: 10.1093/bjc/azaa035. Fulltekst i vitenarkiv
 • Myhre Sunde, Hans; Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2020). A Cultural Criminology of ‘New’ Jihad: Insights from Propaganda Magazines. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. doi: 10.1177/1741659020915509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Poppi, Fabio M. & Sandberg, Sveinung (2020). A bene placito: Narratives of sex work. Narrative Inquiry. ISSN 1387-6740. 30(2), s. 294–315. doi: 10.1075/ni.18053.pop. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Andersen, Jan Christoffer (2019). Opposing violent extremism through counternarratives: Four forms of narrative resistance. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066. s. 445–466. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2019). Introduction. I Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (Red.), The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 9781787690066. s. 1–26. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vaynman, Margareth; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2019). 'Locker room talk': Male bonding and sexual degradation in drinking stories. Culture, Health and Sexuality. ISSN 1369-1058. 22(11), s. 1235–1252. doi: 10.1080/13691058.2019.1670864. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grundetjern, Heidi; Copes, Heith & Sandberg, Sveinung (2019). Dealing with fatherhood. Paternal identities among men in the illegal economy. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. doi: 10.1177/1477370819874429.
 • Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Sandberg, Sveinung (2019). "Jeg kan ikke se søstre gå i den fella". Unge muslimer som forebyggere. I Lid, Stian & Heierstad, Geir (Red.), Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Norske handlemåter i møtet med terror. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518346. s. 199–222.
 • Sandberg, Sveinung; Copes, Heith & Pedersen, Willy (2019). When peaceful people fight: Beyond neutralization and subcultural theory. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 59(6), s. 1309–1327. doi: 10.1093/bjc/azz032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2019). Narrative criminology as critical criminology. Critical Criminology. ISSN 1205-8629. 27(1), s. 131–143. doi: 10.1007/s10612-019-09437-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung; Tutenges, Sébastien & Pedersen, Willy (2019). Drinking stories as a narrative genre: The five classic themes. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 62(4), s. 406–419. doi: 10.1177/0001699319833142. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tutenges, Sébastien; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2019). Sexually violent effervescence: Understanding sexual assault among youth. Sexualities. ISSN 1363-4607. 23(3), s. 406–421. doi: 10.1177/1363460719830342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Møller, Kim & Sandberg, Sveinung (2019). Putting a Price on Drugs: An Economic Sociological Study of Price Formation in Illicit Drug Markets. Criminology (Beverly Hills). ISSN 0011-1384. 57(2), s. 289–313. doi: 10.1111/1745-9125.12202. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ilan, Jonathan & Sandberg, Sveinung (2019). How 'gangsters' become jihadists: Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 16(3), s. 278–294. doi: 10.1177/1477370819828936. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Ditte & Sandberg, Sveinung (2019). 'Of course you like to fight': Frames for storytelling in a liberal anger management programme. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 62(1), s. 96–109. doi: 10.1177/0001699317741946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Raitanen, Jenni; Sandberg, Sveinung & Oksanen, Atte (2019). The Bullying-School Shooting Nexus: Bridging master narratives of mass violence with personal narratives of social exclusion. Deviant Behavior. ISSN 0163-9625. 40(1), s. 96–109. doi: 10.1080/01639625.2017.1411044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Silje Anderdal; Moeller, Kim & Sandberg, Sveinung (2018). Coordination problems in cryptomarkets: Changes in cooperation, competition and valuation . European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 15(4), s. 442–460. doi: 10.1177/1477370817749177. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Tutenges, Sébastien (2018). Laughter in Stories of Crime and Tragedy: The Importance of Humor for Marginalized Populations. Social problems. ISSN 0037-7791. 66(4), s. 564–579. doi: 10.1093/socpro/spy019.
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Islamic State Propaganda: Between social movement framing and subcultural provocation. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. 32(7), s. 1506–1526. doi: 10.1080/09546553.2018.1484356. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung (2018). Narrativ kriminologi - tematisk, strukturel, performativ og dialogisk analyse. I Hviid Jacobsen, Michael (Red.), Metoder i kriminologi. Hans Reitzels Forlag. ISSN 9788741270173. s. 233–260.
 • Bakken, Silje; Møller, Kim & Sandberg, Sveinung (2017). Coordination problems in dark net drug markets: Changes in cooperation, competition and valuation. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. doi: 10.1177/1477370817749177.
 • Pedersen, Willy; Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2017). The pleasures of drunken one-night stands: Assemblage theory and narrative environments. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 49, s. 160–167. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.08.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Edland-Gryt, Marit; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2017). From ecstasy to MDMA: Recreational drug use, symbolic boundaries and drug trends. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 50. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.07.030. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Silje Anderdal; Sandøy, Thomas Anton & Sandberg, Sveinung (2017). Social identity and alcohol in young adolescence: the perceived difference between youthful and adult drinking. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. 20(10), s. 1380–1395. doi: 10.1080/13676261.2017.1333585. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Skjælaaen, Øystein (2017). "Shoes on your hands": perceptions of alcohol among young adolescents in Norway. Drugs: education prevention and policy. ISSN 0968-7637. 25(6), s. 449–456. doi: 10.1080/09687637.2017.1335690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Willy; Sandberg, Sveinung & Copes, Heith (2017). Destruction, fascination and illness: risk perceptions and uses of heroin and opiate maintenance treatment drugs. Health, Risk and Society. ISSN 1369-8575. 19(1-2), s. 74–90. doi: 10.1080/13698575.2016.1256377.
 • Sandberg, Sveinung & Jennifer, Fleetwood (2017). Street talk and Bourdieusian criminology: Bringing narrative to field theory. Criminology & Criminal Justice. ISSN 1748-8958. 17(4), s. 365–381. doi: 10.1177/1748895816672909.
 • Møller, Kim & Sandberg, Sveinung (2017). Debts and Threats: Managing Inability to Repay Credits in Illicit Drug Distribution. Justice quarterly. ISSN 0741-8825. 34(2), s. 272–296. doi: 10.1080/07418825.2016.1162321. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). Why do offenders tape their crimes? Crime and punishment in the age of the selfie. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 57(5), s. 1023–1040. doi: 10.1093/bjc/azw056.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). The past, present, and future of narrative criminology: An appraisal and an invitation . Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. 12(2), s. 129–136. doi: 10.1177/1741659016663558.
 • Sandberg, Sveinung (2016). The importance of stories untold: Life-story, event-story and trope. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. 12(2), s. 153–171. doi: 10.1177/1741659016639355.
 • Pedersen, Willy; Copes, Heith & Sandberg, Sveinung (2016). Alcohol and violence in nightlife and party settings: a qualitative study . Drug and Alcohol Review. ISSN 0959-5236. 35(5), s. 557–563. doi: 10.1111/dar.12395.
 • Copes, Heith; Richard, Tewksbury & Sandberg, Sveinung (2016). Publishing Qualitative Research in Criminology and Criminal Justice Journals. Journal of Criminal Justice Education. ISSN 1051-1253. 27(1), s. 121–139. doi: 10.1080/10511253.2015.1109131.
 • Shammas, Victor Lund & Sandberg, Sveinung (2016). Habitus, capital, and conflict: Bringing Bourdieusian field theory to criminology. Criminology & Criminal Justice. ISSN 1748-8958. 16(2), s. 195–213. doi: 10.1177/1748895815603774.
 • Fjær, Eivind Grip; Pedersen, Willy & Sandberg, Sveinung (2016). Party on wheels: mobile party spaces in the Norwegian high school graduation celebration. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 67(2), s. 328–347. doi: 10.1111/1468-4446.12189.
 • Sandberg, Sveinung (2015). Terrorism as Cultural Bricolage: The case of Anders Behring Breivik. I Ziegler, Daniel; Gerster, Marco & Steffen, Krämer (Red.), Framing Excessive Violence: Discourse and Dynamics. Palgrave Macmillan. ISSN 978-1-137-51442-4. s. 177–196. doi: 10.1057/9781137514431_10.
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2015). Research Strategies for Narrative Criminology. I Miller, Jody & Palacios, Wilson R (Red.), Qualitative Research In Criminology. Advances in Criminological Theory vol. 20. Transaction Publishers. ISSN 978-1-4128-5677-5. s. 85–100. doi: 10.4324/9781315127880-6.
 • Sandberg, Sveinung & Tutenges, Sébastien (2015). Meeting the Djinn: Stories of drug use, bad trips, and addiction. I Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (Red.), Narrative Criminology. Understanding Stories of Crime. New York University Press. ISSN 978-1-4798-7677-8. s. 150–173. doi: 10.18574/nyu/9781479876778.003.0007.
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2015). Conclusion: Where to now? I Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (Red.), Narrative Criminology. Understanding Stories of Crime. New York University Press. ISSN 978-1-4798-7677-8. s. 287–300.
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2015). Introduction: What is the story? I Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (Red.), Narrative Criminology. Understanding Stories of Crime. New York University Press. ISSN 978-1-4798-7677-8. s. 1–22.
 • Fjær, Eivind Grip; Pedersen, Willy & Sandberg, Sveinung (2015). “I’m Not One of Those Girls”: Boundary-Work and the Sexual Double Standard in a Liberal Hookup Context. Gender & Society. ISSN 0891-2432. 29(6), s. 960–981. doi: 10.1177/0891243215602107.
 • Sandberg, Sveinung; Tutenges, Sébastien & Copes, Heith (2015). Stories of Violence: A narrative criminological study of ambiguity. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 55(6), s. 1168–1186. doi: 10.1093/bjc/azv032.
 • Møller, Kim & Sandberg, Sveinung (2015). Credit and Trust: Management of Network Ties in Illicit Drug Distribution. Journal of research in crime and delinquency. ISSN 0022-4278. 52(5), s. 691–716. doi: 10.1177/0022427815583912.
 • Copes, Heith; Hochstetler, Andy & Sandberg, Sveinung (2015). Using a Narrative Framework to Understand the Drugs and Violence Nexus. Criminal Justice Review. ISSN 0734-0168. 40(1), s. 32–46. doi: 10.1177/0734016814560436.
 • Dahl, Silje Louise & Sandberg, Sveinung (2015). Female Cannabis Users and New Masculinities: The Gendering of Cannabis Use. Sociology. ISSN 0038-0385. 49(4), s. 696–711. doi: 10.1177/0038038514547896.
 • Pedersen, Willy; Sandberg, Sveinung & Copes, Heith (2015). High Speed: Amphetamine Use in the Context of Conventional Culture. Deviant Behavior. ISSN 0163-9625. 36(2), s. 146–165. doi: 10.1080/01639625.2014.923272.
 • Berntzen, Lars Erik & Sandberg, Sveinung (2014). The collective nature of lone-wolf terrorism. Anders Behring Breivik and the anti-Islamic movement. Terrorism and Political Violence. ISSN 0954-6553. 26(5), s. 759–779. doi: 10.1080/09546553.2013.767245.
 • Berntzen, Lars Erik & Sandberg, Sveinung (2014). Stories in action: the cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway. Critical Studies on Terrorism. ISSN 1753-9153. 7(2), s. 277–296. doi: 10.1080/17539153.2014.906984.
 • Sandberg, Sveinung (2014). Race, politics, and street capital in Norway. I Sandra, Bucerius & Michael, Tonry (Red.), The Oxford Handbook of Ethnicity, Crime, and Immigration. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-985901-6. s. 408–429.
 • Shammas, Victor Lund; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2014). Trajectories to mid- and higher-level drug crimes: Penal misrepresentations of drug dealers in Norway. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 54(4), s. 592–612. doi: 10.1093/bjc/azu017.
 • Sandberg, Sveinung; Oksanen, Atte; Berntzen, Lars Erik & Kiilakoski, Tomi (2014). Stories in action: the cultural influences of school shootings on the terrorist attacks in Norway. Critical Studies on Terrorism. ISSN 1753-9153. 7(2), s. 277–296. doi: 10.1080/17539153.2014.906984.
 • Holm, Søren; Sandberg, Sveinung; Kolind, Torsten & Hesse, Morten (2014). The importance of cannabis culture in young adult cannabis use. Journal of Substance Use. ISSN 1465-9891. 19(3), s. 251–256. doi: 10.3109/14659891.2013.790493.
 • Sandberg, Sveinung (2013). Are self-narratives strategic or determined, unified or fragmented? Reading Breivik's Manifesto in light of narrative criminology. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 56(1), s. 69–83. doi: 10.1177/0001699312466179.
 • Sandberg, Sveinung & Copes, Heith (2013). Speaking with ethnographers: The challenges of researching drug dealers and offenders. Journal of Drug Issues (JDI). ISSN 0022-0426. 43(2), s. 176–197. doi: 10.1177/0022042612465275.
 • Pedersen, Willy & Sandberg, Sveinung (2013). The medicalisation of revolt: a sociological analysis of medical cannabis users. Sociology of Health and Illness. ISSN 0141-9889. 35(1), s. 17–32. doi: 10.1111/j.1467-9566.2012.01476.x.
 • Sandberg, Sveinung (2013). Cannabis culture: A stable subculture in a changing world. Criminology & Criminal Justice. ISSN 1748-8958. 13(1), s. 63–79. doi: 10.1177/1748895812445620.
 • Grundetjern, Heidi & Sandberg, Sveinung (2013). Drugsdealers, gender en straatkapitaal. Justitiele verkenningen. ISSN 0167-5850. 39(5), s. 25–43.
 • Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2013). Intoxicating Stories: The characteristics, contexts and implications of drinking stories among Danish youth. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 24(6), s. 538–544. doi: 10.1016/j.drugpo.2013.03.011.
 • Sandberg, Sveinung (2012). Cannabis, kultur, marked: Er hasjsalg business, kriminalitet eller vennetjenester? I Vibeke Dahl, Helle & Asmussen Frank, Vibeke (Red.), Cannabis. Forbrug, interventioner og marked i Danmark. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 9788771240368. s. 129–147.
 • Hammersvik, Eirik; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2012). Why small-scale cannabis growers stay small: Five mechanisms that prevent small-scale growers from going large scale. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 23(6), s. 458–464. doi: 10.1016/j.drugpo.2012.08.001.
 • Grundetjern, Heidi & Sandberg, Sveinung (2012). Dealing with a gendered economy: Female drug dealers and street capital. European Journal of Criminology. ISSN 1477-3708. 9(6), s. 621–635. doi: 10.1177/1477370812453103.
 • Sandberg, Sveinung (2012). Is cannabis use normalized, celebrated or neutralized? Analysing talk as action. Addiction Research and Theory. ISSN 1606-6359. 20(5), s. 372–381. doi: 10.3109/16066359.2011.638147.
 • Sandberg, Sveinung (2012). The Importance of Culture for Cannabis Markets Towards an Economic Sociology of Illegal Drug Markets. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 52(6), s. 1133–1151. doi: 10.1093/bjc/azs031.
 • Sandberg, Sveinung (2011). What can lies tell us about life? Notes towards a framework of narrative criminology. I Copes, Heith (Red.), Advancing Qualitative Methods in Criminology and Criminal Justice. Taylor & Francis. ISSN 978-0-415-78311-8. doi: 10.1080/10511253.2010.516564.
 • Sandberg, Sveinung (2010). Utbredt men annerledes. Cannabiskultur og normalisering av hasj i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 51(4), s. 495–524.
 • Sandberg, Sveinung (2010). What can "lies" tell us about life. Notes towards a framework of narrative criminology. Journal of Criminal Justice Education. ISSN 1051-1253. 21(4), s. 447–465.
 • Sandberg, Sveinung (2010). The sweet taste of sin - A Muslim drug dealer in a Nordic welfare state. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. ISSN 1404-3858. 11, s. 103–118.
 • Sandberg, Sveinung (2009). A narrative search for respect. Deviant Behavior. ISSN 0163-9625. 30(6), s. 487–510. doi: 10.1080/01639620802296394.
 • Sandberg, Sveinung (2009). Gangster, victim or both? The interdiscursive construction of sameness and difference in self-presentations. British Journal of Sociology. ISSN 0007-1315. 60(3), s. 523–542.
 • Sandberg, Sveinung (2008). Get rich or die tryin'. Hiphop og minoritetsgutter på gata. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 8(1), s. 67–83.
 • Sandberg, Sveinung (2008). Street capital. Ethnicity and violence on the streets of Oslo. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 12(2), s. 153–171. doi: 10.1177/1362480608089238.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2008). "A magnet for curious adolescents": The perceived dangers of an open drug scene. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 19(6), s. 459–466. doi: 10.1016/j.drugpo.2007.02.001.
 • Sandberg, Sveinung (2008). Black drug dealers in a white welfare state. Cannabis dealing and street capital in Norway. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 48(5), s. 604–619. doi: 10.1093/bjc/azn041.
 • Sandberg, Sveinung; Viland, Christine & Pedersen, Willy (2007). «JOINT, JOINE, DELE, VÆRE SAMMEN» - HASJMARKEDETS KONSEKVENSER FOR BRUK, RISIKO OG AVHENGIGHET. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 15, s. 317–336.
 • Sandberg, Sveinung (2007). Syndens søtsaft. Samtaler med en kriminell muslim. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 24(2), s. 115–125.
 • Sandberg, Sveinung (2006). Fighting Neo-liberalism with Neo-liberal Discourse: ATTAC Norway, Foucault and Collective Action Framing. Social Movement Studies. ISSN 1474-2837. 5(3), s. 209–227. doi: 10.1080/14742830600991529.
 • Larsen, Camilla Jordheim; Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2005). Tunge kyss - lette identiteter? Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. s. 107–132.
 • Sandberg, Sveinung (2005). ATTAC - Opprøret som forsvant? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 22(1), s. 60–72.
 • Sandberg, Sveinung (2005). Stereotypiens dilemma - Iscenesettelser av etnisitet på "gata". Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 5(2), s. 27–46.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2005). Døden på Oslo S. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 17(4), s. 68–78.
 • Sandberg, Sveinung; Larsen, Camilla, Jordheim & Pedersen, Willy (2004). "Hvis hun er fornøyd, så blir jeg det også". - Unge menn, maskulinitet og seksualitet. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 12(4), s. 299–322.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fleetwood, Jennifer; Presser, Lois; Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2019). The Emerald Handbook of Narrative Criminology. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787690066. 569 s.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Linge, Marius; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Shokr, Samah [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Unge muslimske stemmer: Om tro og ekstremisme. Universitetsforlaget. ISBN 9788215031262. 280 s.
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2015). Narrative Criminology. Understanding Stories of Crime. New York University Press. ISBN 978-1-4798-7677-8. 318 s.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2010). Cannabiskultur. Universitetsforlaget. ISBN 9788215017716. 256 s.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2009). Street Capital - Black cannabis dealers in a white welfare state. Policy Press. ISBN 978-1-84742-120-3. 208 s.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2006). Gatekapital. Universitetsforlaget. ISBN 8215011047. 262 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandberg, Sveinung (2022). Narrativ kriminologi i Latin Amerika: hvilken rolle spiller religion, kunst og musikk? .
 • Sandberg, Sveinung (2022). Going deep, going broad – is it possible? Early experiences from CRIMLA.
 • Sandberg, Sveinung (2022). Kriminalitet i Latin Amerika.
 • Sandberg, Sveinung (2022). Life stories, magical beliefs and art in Latin-America.
 • Sandberg, Sveinung (2022). CRIMLA: The role of family, employment, culture, and the state.
 • Sandberg, Sveinung (2022). Studying hard to reach populations. From the streets of Oslo to prisons in Latin America.
 • Sandberg, Sveinung (2022). CRIMLA and Narrative Criminology.
 • Sandberg, Sveinung (2022). The counternarratives of imprisoned bodies.
 • Rodriguez Goyes, David & Sandberg, Sveinung (2022). Crime in Latin America: The role of the family, employment, culture and the state.
 • Sandberg, Sveinung (2022). Art and magical beliefs in life stories of Latin-American prisoners.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impact of family and peer-based vs. police-based intervention.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
 • Sandberg, Sveinung (2021). MuslimVoices: Good practice exchange.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Black Lives Matter: The role of emotions for mobilization and demobilization.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2021). Interrupting radicalization: The impacts of family, peer and police intervention.
 • Banafsheh, Azin; Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). Hvordan møter muslimer religiøs hets? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Ellefsen, Rune & Sandberg, Sveinung (2020). A repertoire of everyday resistance: How young Muslims' respond to anti-Muslim hostility.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Street-jihadi nexus.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Team ethnography and public criminology.
 • Sandberg, Sveinung (2019). Everyday Islam and violent extremism: Counter narratives and public sociology.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Unge Muslimske Stemmer: Om tro og ekstremisme.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Changes in Street Culture: The new role of religion.
 • Sandberg, Sveinung (2018). How 'gangsters' become jihadists (and why most don't): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus .
 • Sandberg, Sveinung (2018). How ‘gangsters’ become jihadists (and why most don’t): Bourdieu, criminology and the crime-terrorism nexus.
 • Sandberg, Sveinung; Andersen, Jan Christoffer; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Mohamed, Idil Abdi Abdulle & Linge, Marius (2018). Unge muslimske stemmer.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gatekultur, radikalisering og motstand.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Gammel gatekultur møter en ny jihadi cool.
 • Sandberg, Sveinung; Linge, Marius; Andersen, Jan Christoffer; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Shokr, Samah & Gasser, Tiffany Linn Utvær (2018). Jihadism, faith and everyday resistance.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Linge, Marius; Shokr, Samah; Mohamed, Idil Abdi Abdulle; Gasser, Tiffany Linn Utvær; Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Jihad - det er jackpot for dem.
 • Andersen, Jan Christoffer & Sandberg, Sveinung (2018). Unge norske muslimer driver «hverdagsmotstand» mot ekstremisme . Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Hjemmeside: "Filmprosjekt og bok".
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Om Islam.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Jihad.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Sharia.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Profeten.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Forventninger.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Bønn.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Identitet.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Djevelen.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Tvil.
 • Sandberg, Sveinung (2018). MuslimVoices: Tro.
 • Hatavara, Mari; Sandberg, Sveinung & Barnwell, Ashley (2018). Theorising the relation between narrative and social action.
 • Sandberg, Sveinung (2018). Innledning førpremiere for prosjektet MuslimVoices.
 • Sandberg, Sveinung (2017). The street-jihadi nexus.
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2017). Narrative criminology, The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts. Routledge. ISSN 9781138819009. s. 325–328.
 • Sandberg, Sveinung (2017). Jonathan Ilan: Understanding Street Culture. Poverty, Crime, Youth and Cool. Crime, Media, Culture: An International Journal. ISSN 1741-6590. 13(1), s. 17–19.
 • Sandberg, Sveinung (2017). Viggo Vestel: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 1(1), s. 87–90. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-06.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2017). Kriminell selfiekultur: Ydmykelse blir brukt som underholdning. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Sandberg, Sveinung (2017). Gatekultur og Jihadisme.
 • Shammas, Victor Lund & Sandberg, Sveinung (2015). Taking Bourdieu to the streets: On the advantages of field theory for street capital studies.
 • Sandberg, Sveinung (2015). Alistair Fraser: Urban legends: gang identity in the post-industrial city. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. doi: 10.1093/bjc/azv110.
 • Sandberg, Sveinung (2015). Sandra Bucerius: Unwanted – Muslim immigrants, dignity, and drug dealing. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 19, s. 597–600. doi: 10.1177/1362480615580747.
 • Presser, Lois & Sandberg, Sveinung (2014). Narrative Criminology for These Times. British Society of Criminology Newsletter. 75, s. 7–10.
 • Berntzen, Lars Erik & Sandberg, Sveinung (2014). Anti-islamisme, høyreekstremisme og vold. NRK Ytring.
 • Sandberg, Sveinung & Berntzen, Lars Erik (2014). Var Utøya egentlig en skolemassakre? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandberg, Sveinung (2014). Stephen Parkin, Habitus and Drug Using Environments. Health, Place and Lived-experiences. British Journal of Criminology. ISSN 0007-0955. 54(5), s. 975–978.
 • Sandberg, Sveinung (2014). Simon Hallsworth, The Gang and Beyond: Interpreting Violent Street Worlds. Punishment & Society. ISSN 1462-4745. 16(5), s. 598–600.
 • Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2014). Bad boys telling sexist stories? International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 25(3), s. 348–349. doi: 10.1016/j.drugpo.2014.03.013.
 • Sandberg, Sveinung (2011). Anmeldelse av Philip Lalander's "Respekt". Rus & samfunn. ISSN 1500-8614. 5(1), s. 48–50.
 • Sandberg, Sveinung (2010). From the underground. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623. 22(1), s. 44–50.
 • Sandberg, Sveinung (2009). Islam krever lydighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sandberg, Sveinung (2009). Book Review: Street Gangs, migration and ethnicity. Van Gemert et al. (eds). Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 13(3), s. 413–416.
 • Sandberg, Sveinung (2009). Street Gangs, Migration and Ethnicity. Theoretical criminology. ISSN 1362-4806. 13(3), s. 413–416.
 • Sandberg, Sveinung (2008). Offer eller gangster? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sandberg, Sveinung; Viland, Cristine & Pedersen, Willy (2008). Plantasjer på Østlandet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–23.
 • Sandberg, Sveinung (2008). Er gangstarap farlig? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sandberg, Sveinung (2008). Bokanmeldelse: Selektive overblikk: en studie av overvåkningspraksis. Heidi M. Lomell. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 16(1), s. 91–94.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2008). Gadekapital. Ungdomsforskning. ISSN 1602-0324. 7(1/2), s. 35–38.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2007). Æreskultur eller gatekultur? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandberg, Sveinung (2007). Gatekapital. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Sandberg, Sveinung (2007). Syndens søtsaft. Ny tid. ISSN 0803-3498.
 • Sandberg, Sveinung (2006). Hvor farlige er tunge rusmisbrukere? Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Sandberg, Sveinung (2006). Guttenes mørke ry. SAMORA. ISSN 0801-6992. 28(1), s. 22–23.
 • Sandberg, Sveinung (2005). Innvandrerguttenes mørke ry. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sandberg, Sveinung (2005). Attac og venstresiden. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2005). Hvor mange ungdommer ble "kjørt hjem fra Plata"? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sandberg, Sveinung (2005). Politiets håndtering av store demonstrasjoner. I Egge, Marit & Strype, Jon (Red.), Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring. Politihøgskolen. ISSN 82-7808-043-7. s. 83–89.
 • Sandberg, Sveinung (2009). Symbolic capital and discursive practice in street culture. Universitetet i Bergen. ISSN 978-82-308-0766-8.
 • Skodje, Kari Lid & Sandberg, Sveinung (2008). REhabilitering eller kontroll? Makt og motmakt i lukket fengsel og i overgangsbolig. UiB.
 • Sandberg, Sveinung & Pedersen, Willy (2005). "Rett fra pikerommet, med ransel på ryggen?" Om ungdom som oppholdt seg rundt Plata. NOVA. ISSN 82-7894-207-2. 2005(6).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. aug. 2013 13:40 - Sist endret 19. okt. 2022 12:50