Vidar Halvorsen

Bilde av Vidar Halvorsen
English version of this page
Telefon +47 22850107
Mobiltelefon +4748291902
Rom 683
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 8.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglig kompetanseområde

Halvorsens forskning faller innenfor syv hovedområder:

• profesjonsetikk
• vitenskapsfilosofi
• rettsteori
• kriminologi
• politisosiologi
• strafferettsfilosofi
• politisk teori

Halvorsen er nå i startfasen av et internasjonalt orientert forskningsprosjekt som tar sikte på å avklare muligheter og begrensninger for lekfolks deltakelse på ulike samfunnsarenaer, særlig arenaer som i økende grad domineres av profesjoner. Prosjektet søker å forene normativ demokratiteori med empirisk forskning på lekfolks roller innenfor institusjonelle ordninger for konfliktløsning, for eksempel domstoler og konfliktråd.

Bakgrunn

Vidar Halvorsen (f. 1953) har hovedfag i statsvitenskap (cand.polit. 1987) fra Universitetet i Oslo og arbeidet i en rekke år som planlegger i sentralforvaltningen, først i Justisdepartementet og deretter ved Politiskolen/Politi-høgskolen. I 2002 forsvarte han sin avhandling Ethics, Force and Violence in Policing for dr.art.-graden og ble samme år fast ansatt ved IKRS, først som førsteamanuensis og fra 2013 som professor i rettssosiologi.

Emneord: Rettssystemet, Rettssosiologi, Kriminologi, Rettsstaten, Rettshistorie og rettsfilosofi, Straff

Publikasjoner

Halvorsen, Vidar (2015). ”Overvåkingens begrensninger”, i Hausken, Liv (red). Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget

Halvorsen, Vidar (2014). ”Nils Christie: Conflict as Property”, in Dubber, Markus (ed). Foundational Texts in Criminal Law. Oxford University Press, Oxford

Halvorsen, Vidar (2014). ”Criminal Justice, Sustainability and the Death Penalty”, in Scherdin, Lill (ed), Capital Punishment: Part of a Sustainable Criminal Justice System?, Ashgate Publishing, Surrey

Halvorsen, Vidar (2013). ”Gjørv-kommisjonen i et komparativt og historisk perspektiv”. Materialisten 41 (1/2)

Halvorsen, Vidar (2013). ”Sundby og naturretten”. Kritisk Juss; 39 (2)

Halvorsen, Vidar (2009). ”Catastrophic Moral Horror: Torture , Terror and Rights. I: Technologies of Insecurity. Routledge, London 

Halvorsen, Vidar (2008). ”Politi, magt og legitimitet”. I: Terrorisme og retssikkerhed. Frydenlund, København

Halvorsen, Vidar (2007). ”Forskning, erkjennelse og moral. Noen refleksjoner over Cathrine Holsts "Feminism, Epistemology & Morality" Materialisten; 35(1-2)

Halvorsen, Vidar (2005). ”Politi, makt og demokrati” I: Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring. Oslo: Politihøgskolen

Halvorsen, Vidar (2004). “Is it Better that Ten Guilty Persons Go Free than that One Innocent Person be Convicted?” Criminal Justice Ethics; 23 (2)

Halvorsen, Vidar (2003). ”Utradisjonelle etterforskningsmetoder i et samfunnsvitenskapelig og etisk perspektiv”. I: Det utfordrende politiarbeidet: Om krisehåndtering og utradisjonelle etterforskningsmetoder. Oslo: Politihøgskolen Forskning

Halvorsen, Vidar (2002). “Terror, War and Law Enforcement: Conceptual Muddles and Moral Challenges”. Retfærd; 98 (3)

Halvorsen, Vidar (2002). Politi, etikk og dødelig vold. I: Polititjenestemann eller akademiker?. Oslo: Politihøgskolen

Halvorsen, Vidar (2001). Ethics, Force and Violence in Policing. Universitetet i Oslo. 268 s. Acta Humaniora

Halvorsen, Vidar (2001). ”Politivold og politivoldsforskning: noen kommentarer til Bratholm og Finstad”. Kritisk juss; 28 (3-4)

Halvorsen, Vidar (2000). ”New York-politiet, "Broken Windows" og menneskerettigheter”. Mennesker og Rettigheter, 18 (4)

Halvorsen, Vidar (1999). ”Farlig politi”. Kritisk juss; 26 (1)

Halvorsen, Vidar (1999). ”Rett, moral og skjønn”. Sosiologi i dag; 29 (1)

Halvorsen, Vidar (1998). ”Straffeprosess, moral og utradisjonelle etterforskningsmetoder”. Nytt Norsk Tidsskrift;15 (4)
 
Halvorsen, Vidar (1996). "Response to Michael Davis: Police, Discretion, and Professions". I: Handled with Discretion: Rowman & Littlefield Publishers, Lanham

Halvorsen, Vidar (1996). ”Diskursteori og rettspositivisme”. Retfærd; 19 (3)

 • Halvorsen, Vidar (2018). Police practices in the age of precaution: A typology, In Nicholas R. Fyfe; Helene Ingebrigtsen Gundhus & Kira Vrist Rønn (ed.),  Moral Issues in Intelligence-led Policing.  Routledge.  ISBN 978-0-415-37379-1.  1.
 • Halvorsen, Vidar (2017). Alternativer til straff, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  Kapittel 9.  s 190 - 209
 • Lomell, Heidi Mork & Halvorsen, Vidar (2015). Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  ISSN 1404-3858.  16(2), s 142- 144
 • Halvorsen, Vidar (2014). Criminal Justice, Sustainability and the Death Penalty, In Lill Scherdin (ed.),  Capital Punishment. A Hazard to a Sustainable Criminal Justice System?.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-5719-0.  Chapter 14.  s 273 - 293
 • Halvorsen, Vidar (2014). Nils Christie: "Conflicts as Property", In Markus Dubber (ed.),  Foundational Texts in Modern Criminal Law.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-967361-2.  Chapter 17.  s 335 - 352
 • Halvorsen, Vidar (2014). Overvåkingens begrensninger, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.),  Fra Terror til Overvåking.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-233-1.  Kapittel 9.  s 225 - 250
 • Halvorsen, Vidar (2013). Gjørv-kommisjonen i et komparativt og historisk perspektiv. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  41(1-2), s 85- 97
 • Halvorsen, Vidar (2013). Sundby og naturretten. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(2), s 132- 146
 • Halvorsen, Vidar (2009). Catastrophic Moral Horror: Torture, Terror and Rights, In Katja Franko Aas; Helene Oppen Gundhus & Heidi Mork Lomell (ed.),  Technologies of InSecurity. The Surveillance of Everyday Life.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46455-0.  Kap. 12.  s 238 - 256
 • Halvorsen, Vidar (2008). Politi, magt og legitimitet, I: Jeff Jørgensen (red.),  Terrorisme og retssikkerhed.  Frydenlund.  ISBN 978-87-7887-616-4.  Kapittel 10.  s 113 - 121
 • Halvorsen, Vidar (2007). Forskning, erkjennelse og moral. Noen refleksjoner over Cathrine Holsts "Feminism, Epistemology & Morality" (2005). Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  35(1-2), s 73- 103
 • Halvorsen, Vidar (2007). Vitenskap, ikke-vitenskap og moral - replikk til Cathrine Holst. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  35(3), s 85- 88
 • Halvorsen, Vidar (2005). Politi, makt og demokrati, I: Marit Egge & Jon Strype (red.),  Politirollen gjennom 100 år: tradisjon og endring.  Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-043-7.  Kapittel 2.  s 40 - 54
 • Halvorsen, Vidar (2004). Is it Better that Ten Guilty Persons Go Free than that One Innocent Person be Convicted?. Criminal Justice Ethics.  ISSN 0731-129X.  23(2), s 3- 13
 • Halvorsen, Vidar (2003). Utradisjonelle etterforskningsmetoder i et samfunnsvitenskapelig og etisk perspektiv, I:  Det utfordrende politiarbeidet: Om krisehåndtering og utradisjonelle etterforskningsmetoder.  Politihøgskolen Forskning.  ISBN 82-7808-037-2.  Kapittel ni.  s 177 - 185
 • Halvorsen, Vidar (2002). Politi, etikk og dødelig vold, I: Arne Skodvin (red.),  Polititjenestemann eller akademiker?.  Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-034-8.  Kap. 4.  s 55 - 71
 • Halvorsen, Vidar (2002). Terror, War and Law Enforcement: Conceptual Muddles and Moral Challenges. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  98(3), s 82- 91
 • Halvorsen, Vidar (2002). Hvorfor er det bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt?. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  2(3), s 234- 243
 • Halvorsen, Vidar (2001). Politivold og politivoldsforskning: noen kommentarer til Bratholm og Finstad. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  28(3-4) Vis sammendrag
 • Kaastad, Trine; Reikerås, Olav; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid; Obrant, K. J. & Nordsletten, Lars (2001). Vitamin D Deficiency and Ovariectomy Reduced the Strength of the Femoral Neck in Rats. Calcified Tissue International.  ISSN 0171-967X.  69, s 102- 108
 • Kaastad, Trine; Reikerås, Olav; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid; Obrant, K. J. & Nordsletten, Lars (2001). Vitamin D deficiency and ovariectomy reduced the strenght of the femoral neck in rats. Calcified Tissue International.  ISSN 0171-967X.  69, s 102- 108
 • Kaastad, Trine; Reikerås, Olav; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid; Obrant, K. J. & Nordsletten, Lars (2001). Vitamin D deficiency and ovariectomy reduced the strength of the femoral neck in rats. Calcified Tissue International.  ISSN 0171-967X.  69, s 102- 108
 • Halvorsen, Vidar (2000). New York-politiet, "Broken Windows" og menneskerettigheter. Mennesker og Rettigheter.  ISSN 0800-0735.  18(4), s 323- 329 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1999). Rett, moral og skjønn. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  29(1), s 29- 50 Vis sammendrag
 • Nyquist, F.; Halvorsen, Vidar; Madsen, Jan Erik; Nordsletten, Lars & Obrant, K. J. (1999). Ethanol and its effect on fracture healing and bone mass in male rats. Acta Orthopaedica Scandinavica.  ISSN 0001-6470.  70, s 212- 216
 • Nyquist, F.; Halvorsen, Vidar; Madsen, Jan Erik; Nordsletten, Lars & Obrant, K. J. (1999). Ethanol and its effects on fracture healing and bone mass in male rats. Acta Orthopaedica Scandinavica.  ISSN 0001-6470.  (70), s 212- 216
 • Halvorsen, Vidar (1998). Straffeprosess, moral og utradisjonelle etterforskningsmetoder. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  15(4), s 344- 355 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1996). Diskursteori og rettspositivisme. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  19(3), s 26- 33 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1996). "Response to Michael Davis: Police, Discretion, and Professions", In John Kleinig (ed.),  Handled with Discretion.  Rowman & Littlefield Publishers, Lanham.  ISBN 0-8476-8176-9.  s 37 - 46 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1992). Bokanmeldelse av Vihelm Aubert: "Continuity and Development in Law and Society". Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  19(2), s 90- 95

Se alle arbeider i Cristin

 • Halvorsen, Vidar (2017). Politihistorie.
 • Halvorsen, Vidar (2013). Nils Christie: Conflict as Property.
 • Halvorsen, Vidar (2012). Criminal Justice, Sustainability and the Death Penalty.
 • Halvorsen, Vidar (2010). Normativitet i rettssosiologien.
 • Halvorsen, Vidar (2010). Punishments, Intuitions and the Politics of Criminal Justice: some remarks on Paul Robinson.
 • Halvorsen, Vidar (2010). Terror, tortur og profesjonsetikk: en kasuistisk studie.
 • Halvorsen, Vidar (2010). The New Norwegian Penal Code: Utilitarianism all the way down?.
 • Halvorsen, Vidar (2010). The Presumption of Innocence in Criminal Procedure from the Point of View of Philosophy and Ethics.
 • Halvorsen, Vidar (2009). "Crime does not exist": Remarks on Nils Christie’s A Suitable Amount of Crime (2004).
 • Halvorsen, Vidar (2009). Crime, Punishment and Prison Populations.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Criminal Law at the Crossroad: Some Preliminary Remarks.
 • Halvorsen, Vidar (2009, 18. september). Forskning knuser New York-strategien.  Aftenposten, Oslo.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Human Rights and the Culture of Resistance: Professional Ethics in the “Lawfare” against Terror.
 • Halvorsen, Vidar (2009). Punishing "Psychopaths".
 • Halvorsen, Vidar (2007). Comments on Antony Duff: "Punishment as Communication".
 • Halvorsen, Vidar (2007). Comments on Stephen Morse: "Determinism and the Death of Folk Psychology: Two Neuroscientific Challenges to Responsibility".
 • Halvorsen, Vidar (2007). Double or Triple Effect? On Kamm's revision of the Doctrine of Double Effect.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Interrogation, Torture and Morality.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Politi, makt og etikk.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Terror, Torture and Public Discourse.
 • Halvorsen, Vidar (2007). Terror, tortur og den tikkende bomben.
 • Halvorsen, Vidar (2007). The Relevance of Criminology and Socio-Legal Studies.
 • Halvorsen, Vidar (2007, 09. juni). Tortur og terrorbekjempelse. [Radio].  Oslo.
 • Halvorsen, Vidar (2004, 30. april). Ikke moralsk holdbart.  Ukeavisen Ledelse.
 • Halvorsen, Vidar (2004, 03. juli). Politiet bør ikke kunne avlytte rom.  Ny Tid.
 • Halvorsen, Vidar (2004). Violence, Ethics and Law Enforcement.
 • Halvorsen, Vidar (2003). Etikk for djevelens advokat? Noen profesjonsetiske refleksjoner over advokatrollen.
 • Halvorsen, Vidar (2002). Ethics, Force and Violence in Policing. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (2002, 17. juni). Lovbrudd i polititjenesten. [Radio].  Oslo : Dagsnytt Atten, NRK. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (2002). Overvåking, politikontroll og rettssikkerhet.
 • Halvorsen, Vidar (2002, 05. februar). Politietikk. [Radio].  Oslo : P2s radioprogram WOK. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (2002, 18. juni). Politilovbudd. [Radio].  Bergen : Bergens Tidende. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (2002). Står den nordiske politimodellen for fall?.
 • Halvorsen, Vidar (2001). Ethics, Force and Violence in Policing. Acta Humaniora. 121. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (2001, 06. oktober). Fakta Morgana: Legitim vold?. [Radio].  Stenersen.museet. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (2001). Helle Blomquist (2000): Lawyers' Ethics. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  24(4), s 86- 87 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1999). Farlig politi. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  26(1), s 87- 90 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1997). Etisk søkelys på politimetoder. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  8(2), s 4- 8 Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1997). Lund-rapporten og etterforskningsmetoder. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 19- 19 Vis sammendrag
 • Kaastad, Trine; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar; Obrant, K. J.; Gautvik, Kaare M; Falch, Jan Arvid & Reikerås, Olav (1997). PTH increased cortical strength in ovariectomized rats.
 • Halvorsen, Vidar (1996). Etiske perspektiver på økonomisk kriminalitet og dens bekjempelse. Vis sammendrag
 • Kaastad, Trine; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar; Falch, Jan Arvid & Reikerås, Olav (1996). Vitamin-D deficiency reduced the strength of the femoral neck, but not the shaft in oophorectomized rats.
 • Kaastad, Trine; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar; Obrant, K. J. & Reikerås, Olav (1996). Combined effects of oophorectomy and vitamin D deficiency are necessary to reduce the strenght of the femoral neck in rats.
 • Syversen, Unni; Nordsletten, Lars; Halvorsen, Vidar & Falch, Jan Arvid (1996). Effect of lifelong nicotine inhalation on bone mass and mechanical properties in the femora of female rats.
 • Halvorsen, Vidar (1995). Normer, verdier og menneskerettigheter. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Vidar (1987). Kausalitet og forklaring. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:49 - Sist endret 29. juni 2015 11:22